http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Ännu ett val…

Ledare

Tro det eller ej, men snart är det valrörelse igen. Det är dags att rösta fram ett nytt Europaparlament. Vi kan inte påverka hela sammansättningen, men vi har åtminstone möjligheten att välja vilka som ska besätta Sveriges 20 eller 21 stolar i parlamentet. EP-valet tillhör inte de omröstningar som väcker störst intresse hos gemene man, men faktum är att 2014 röstade mer än hälften. Valdeltagandet nådde över 51%, förvisso blygsamt i jämförelse med riksdagsvalet där hela 87% medverkade. Det finns med andra ord möjlighet att få fler att använda sin självklara rösträtt. Gick till riksdagen så ska det väl gå att få människor att ta ansvar även för vad som sker i Bryssel? Det är trots allt där de riktigt tunga frågorna avgörs.

Fram till söndagen 26 maj har vi tid på oss att fundera kring bland annat klimat, handelsvillkor och migrationspolitik. Det är frågor som berör oss alla och där EU:s beslut får stort avtryck i medlemsländerna. Därför är det naturligtvis viktigt för oss som medborgare att rätt personer för vår talan. Att det sedan fortfarande pågår en debatt om att Bryssel bestämmer för mycket och att vi har flyttat ut makten över vårt eget land är beklämmande. Den frågan är inte uppe på dagordningen. Vi är redan med i unionen och det verkar både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som båda har varit EU-kritiska ha insett. Låt oss istället fokusera på vilken politik  och vilka värderingar som EU-parlamentet ska vila sina beslut på. Det blåser kraftiga högervindar på många håll inom unionen. Det kommer sannolikt att prägla parlamentets sammansättning efter valet i maj. Vad det kan komma att betyda för klimatet, migrationen och handeln är viktiga frågor att diskutera fram till valdagen.

Vad har detta med Ale att göra? Sverige är en av 28 medlemsstater i EU och Ale är en av Sveriges 290 kommuner. Det finns starka kopplingar och jag hoppas innerligt att EU-valet får stort utrymme även lokalt. Jag hoppas att den samlade politiken ger sig ut på gator och torg för att beskriva skillnaderna på ideologier och konsekvenserna av att inte rösta. Jag vet att både EU och Bryssel känns avlägset, men de hot som tynar fram som sannolika effekter av att vi inte engagerar oss utan låter skutan styras åt fel håll känns otäckt nära just nu. Vi ska dessutom komma ihåg att valdeltagandet i Sverige var högt för fem år sedan i jämförelse med övriga EU-länder. Det skrämmer mig ännu mer.

Personligen så tror jag på människan. Jag tänker inte rösta politiskt. EU:s frågor är större än så. Det måste vara rätt människor som tar de tunga besluten. Människor med rätt värderingar, attityd och inställning till vårt gemensamma samhälle. Det är tveklöst att miljö- och klimatfrågorna måste högre upp på agendan och när nästa flyktingkris kommer måste det finnas en tydlig överenskommelse om hur vi delar på ansvaret för att lindra konsekvenserna.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/03/ahlafors-pacc8a-stc-28.jpg

Försäsong inomhus gillas

– AIF drillas hårt av STC
Sport

Ahlafors IF bedriver försäsongsträningen inomhus – hos STC i Nol.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Välförtjänt gala

Ledare

En mer välförtjänt målgrupp än ideella föreningsledare kan en galaarrangör aldrig hitta. Därför skulle det inte vara svårt att skriva en riktigt lång gnällspalt om varför Ale kommuns eldsjälar i föreningslivet inte tidigare fått en erforderlig hyllning, men det avstår vi från. Vi ska istället berömma och glädjas åt att den föreningsgala som arrangerades i Alafors fabriker i torsdagskväll, det kändes som ett av de bästa initiativen i modern tid. Eventet höll högsta klass och involverade det mesta av det bästa. Här fanns den professionella pianisten, David Carbe, Ales egen magiker Benji Millo som med obegripliga kortkonster lurade skjortan av alla, Kulturskolans musikutövare – och arrangemanget andades både värme och tacksamhet. Det försökte initiativtagaren, kommunalrådet Mikael Berglund (M), att sätta ord på. Han menade att detta var ett litet försök från kommunens sida att ge igen och om möjligt tacka för alla de timmar som ideella föreningsledare lägger ner på verksamheter för framför allt barn och ungdomar i Ale. Han hade inte ens försökt att räkna ut vad det skulle kosta om kommunen tvingats avlöna för alla timmar som spenderas i föreningslivet. ”Jag vet bara att då hade vi gått i konkurs, för det är så ofattbart mycket tid”. Med tanke på det så är en föreningsgala med lite god mat, underhållning av lokala förmågor samt prestigefyllda utmärkelser och diplom en insats som är lätt att motivera.

Låt nu detta bli en stolt tradition i Ale, men då lär inte 60 platser räcka nästa gång.

Med social hållbarhet i fokus har förändringsarbetet under rubriken ”Ale 360 grader” inletts. 204 personer har djupintervjuats om sina perspektiv och åsikter om ett gott liv i Ale. I onsdags kväll presenterades en sammanställning i Ale Kulturrum. Allmänheten fick möjligheten att prioritera bland 13 olika områden. Som väntat vann skolan störst gehör, men sedan prioriterades det mänskliga mötet. Behovet av öppna fysiska mötesplatser är uppenbarligen större än många föreställt sig. Det verkar heller inte vara en generationsfråga, utan såväl seniorer som ungdomar uttrycker samma sak. Denna självklara sak har kanske glömts bort i vår iver att försöka digitalisera hela vår omgivning. I grunden vill människor träffas – på riktigt! När man väl träffas vill man inte heller bara prata, utan den tredje prioriteringen som kom fram under kvällen var ”att bli lyssnad på”. Egentligen ganska självklart det också. Att tala för döva öron har sällan glatt någon, den djupare innebörden är sannolikt att behov av att se konkreta resultat och åtgärder när en brist påtalats eller när ett positivt förslag lagts fram.

Det känns som att aleborna har fått nog av projekt där man tycker till och sedan varken får återkoppling eller något synligt tecken på effekt. Processen 360 grader är tänkt att råda bot även på detta. Här ska alebornas prioriteringar vara vägledande. Det blir tveklöst spännande att följa.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/03/sbtk.jpg

Storslam för SBTK på första föreningsgalan

Sport

Skepplanda BTK utsågs till Årets förening 2019 och klubbens ordförande Gerhard Sager fick dessutom mottaga ett hederspris.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/03/v1119_smyrna-second.jpg

Drömgränsen nådd – firas med tårta

– Smyrna Second Hand har skänkt 6 miljoner kronor
Allmänt

Smyrna Second hand har nu skänkt för över 6 miljoner kronor. Det firas med tårtkalas på lördag.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/03/v1019-muf.jpg

Petronella tar över i MUF

Politik

"Jag vill försöka påverka istället för att bara sitta hemma och klaga."

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Dags att växla upp

Ledare

Världen förändras. Den amerikanske presidenten, Donald Trump, sitter plötsligt sida vid sida med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Sverige får plötsligt en regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna, trots att Annie Lööf hellre skulle äta upp sin högra sko än att bli stödparti åt Socialdemokraterna. Ingenting är omöjligt. Allting kan hända och väldigt mycket är upp till oss själva.

Om drygt tre veckor öppnar Kongahälla Center. En av flera gigantiska satsningar inom service och handel i Göteborgsregionen. Med flertalet tunga kedjebutiker, storslagen satsning på café och restauranger i ett skyltläge vid E6 finns förutsättningar att bli en stark hnadelsplats. Etableringen ska föra samman kungälvsborna till en plats, men kunderna beräknas självklart också att fångas upp från vägen. Det är heller ingen hemlighet att även Ale kommun tillhör primärområdet för köpcentrat. På så vis kan sägas att Kongahälla Center utmanar alla handlare i Ale på allvar. Samtidigt kan man vända på det. Om färre väljer att handla i Göteborg och istället blir kvar i Kungälv-Ale är möjligheterna att attrahera fler och nya kunder större än tidigare. Det finns de som räds och tänker att ”detta slår ut handeln i Ale”. Det känns inte troligt, men visst blir det en utmaning. Till sist är det ändå vi som bestämmer. Vi får den service och de butiker vi förtjänar. Om vi vill ha ett bra utbud på hemmaplan måste vi också se till att handla hos dem. Det är med andra ord upp till oss själva.

Ale har haft och har fortfarande stora möjligheter att skapa åtminstone två centralorter med egen identitet. De senaste åren har arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för Nödinge respektive Älvängen tagit stor kraft av planarbetet i Ale. Förutsättningarna och strategin för detaljhandelns utveckling i Ale kan komma att förändras när Kongahälla Center öppnar. Att hitta tunga nyetableringar till ett utbyggt Ale Torg kommer att bli svårare de närmsta åren. Det mest logiska nu borde vara att satsa på bostäder centralt i både Nödinge och Älvängen. Med ett starkare underlag kommer behovet av både handel och service att växa. Strategin får vara att låta de nya kommuninvånarna styra utbudet, att helt enkel låta det få växa fram. Det viktigaste nu är ändå att något händer. Konkreta åtgärder som skulle kunna få lite fart på tankeverksamheten är att riva gamla Preem (Frukt- och grönsakshuset) i Nödinge, liksom Hardesjös och den gamla ICA-fastigheten i Älvängen. Det skulle om inte annat visa att något är på gång. Ryktet om att ”i Ale händer ingenting” ska motas med alla medel. Vi ska sprida helt andra vibrationer. ”Ale är på gång”. Det händer saker i både Nödinge och Älvängen. Att agera och visa på handlingskraft är ett bra verktyg när gamarna tror att de ska ätas oss levande. Det finns alla möjligheter att fortsätta utveckla både bostadsmarknaden och handeln i Ale, men vi har tyvärr tappat fart och måste växla upp igen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/kommunhuset.jpg

Förtroendevalda landar mjukt

– Utan samordning kan dubbla löner kvitteras ut
Politik

Omställningsstödet utbetalas även om en förtroendevald har hittat en ny försörjning.