http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Ett stort dilemma

Ledare

Ridhuset fortsätter att spöka för Ale kommun. I veckan som gick kom den första externa rapporten som skulle ge svar på byggprojektets status och kostnaden för ett eventuellt färdigställande. Den detaljerade handlingen bekräftade att slutsumman är långt ifrån vad ledningen önskat. Rapporten ansågs officiellt som ofullständig och enbart innehållande siffror som först måste bearbetas innan den kan kommuniceras. Jag tror att kommunledningen blev tagen på sängen och behöver tid för att landa. Vi har valt att respektera det. Förr eller senare måste siffrorna ändå upp på bordet.

Den politiska ledningen har hamnat i en ytterst svår situation. Budskapen och direktiven till nämnderna för 2020 är att spara på allt som är möjligt. Samtidigt pågår ett ridhusbygge som ingen tycks veta kostnaden för. Det skickar väldigt tveksamma signaler. Låt vara att investeringspengarna inte ska blandas ihop med driften, men till sist är det ändå skattebetalarna som får stå för notan. Driftskostnaden för ett ridhus som skulle kostat 27 miljoner är lägre än ett som kommer att kosta mer än det dubbla. Det går aldrig att snacka bort.

Debatten om prislappen har varit ett hett debattämne hela vägen, inte minst när projektet tvingades begära ytterligare 20 miljoner för bland annat marksanering och stabilitetsåtgärder. I fullmäktigedebatten i februari motiverade Elena Fridfeldt (C) beslutet om att tillskjuta ytterligare 20 miljoner med att ”hellre ett dyrare ridhus än en sanerad grusplätt som inte kan användas till någonting”. Det var ett tungt argument eftersom ridhuset ändå skulle ha kostat skattebetalarna drygt 25 miljoner kronor, även om det inte byggdes. Men nu är vi där igen. Pengarna räckte inte den här gången heller. Skillnaden är att nu står det ett skelett på grusplätten, men för att bygga klart behöver fullmäktige skjuta till nästan lika många miljoner ytterligare en gång. Politiken har målat in sig i ett hörn.

Det fanns en stor tveksamhet i vintras, men när tillskottet om 20 miljoner beviljades var det som att säga ”ridhus till varje pris”. Att stoppa ett projekt som kommer att kosta ca 34 miljoner, även om det inte färdigställs, kräver politiskt mod – eller dårskap. Det är svårt att säga vad som är rätt, men någonstans går väl gränsen? Låt säga att miljonrullningen får fortsätta och det återigen inträffar något ”osannolikt”... Någonstans måste det väl finnas ett stopp, oavsett vad frågan gäller?

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), har varit motståndare till ridhuset hela vägen. Moderaterna och Framtid i Ale var de två enda partierna som i februari röstade nej till en utökad budgetram för ridhuset. Nu leder han Koalitionen som ska försöka försvara ett projekt som i grunden var en S-märkt valfråga och som nu är den politiska ledningens största dilemma. Oavsett vägval kommer han med största sannolikhet att få ta emot skarp kritik. Det har redan kostat alldeles för många miljoner och det kommer att kosta ännu mer vilket beslut man än tar. Frågan är hur mycket och förtroendet för politiken har ju också ett pris. Nu handlar det om att ta rätt beslut för att om möjligt återvinna förtroendet.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/ale-torg_framtid.jpg

Nödinge står och stampar

– Vad händer med kommunhusplanerna?
Politik

Sedan 2006 står utvecklingen av centrala Nödinge helt still.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Inte en kran i sikte

Ledare

Många har uppfattningen av att allt händer i Nödinge. ”Det är där kommunen satsar!” En blick i backspegeln ger en annan bild av verkligheten. Nödinge är handlingsförlamat och har så varit sedan 2006. Bortsett färdigställandet av Backa Säteri och ett 20-tal nya hyresrätter genom förtätningen på Klöverstigen så är det snarare avveckling än utveckling av orten. Ale gymnasium har lagts ner och flera lokaler gapar tomma på Ale Torg.

Sanningen är däremot att det har funnits planer på att utveckla Nödinge som centralort, men dessa visioner har stannat vid illustrationer som bäst. Det är inte en byggkran i sikte just nu om vi ska vara ärliga. Satsningen avbröts 2006 när Ale Exploatering (Alebyggens och Peabs gemensamma exploateringsbolag) inte lyckades få med sig kommunledningen på att gå vidare med en utbyggnad av Ale Torg norrut. Det stoppade ICA:s drömmar om en Maxi-butik och kommunhuset blev kvar i Alafors. Det medförde också att intresset som flera handelsaktörer visat för Ale Torg svalnade. Inte heller den antagna detaljplanen för Ale Torg syd fick någon näring och när Alebyggen sedan valde att sälja torget till Balder hösten 2006 försvann den lilla styrfart som fanns på en vidareutveckling.

Sedan dess har det mesta handlat om strukturstudier och fördjupade analyser, men att gå från ord till handling har det aldrig funnits kraft. Det har talats om att skapa torg, mötesplatser, bostäder i pendelnära lägen – och inte minst har det pratats om ett nytt kommunhus. Det sista tog kommunfullmäktige också ställning till i okotober 2015. Det är fyra år sedan. Någon som sett något?

Precis som allt annat rörande utvecklingen av centrala Nödinge hamnade det mellan stolarna. Kommunchefen sa upp sig och den politiska ledningen byttes ut.

Nu ska emellertid en projektledare vara utsedd och uppdraget ska vara att driva projektet i hamn. Vilka nya utmaningar som väntar och vad som ska sätta stopp denna gång vet vi inte, men att det kommer att dröja är det enda som känns riktigt säkert.

Under åren har ortsborna engagerats i olika workshops och deltagit i seminarium för ortens framtida utveckling. Centrumstudier, gestaltningsprogram och fördjupade översiktsplaner har avlöst varandra. Jag tror att nödingebornas synpunkter har varit bra och nyttiga, men jag tror däremot inte att det är möjligt att be om deras hjälp ännu en gång. Tålamodet är slut. Nästa gång måste man ha med sig ett konkret förslag, något som visar att nu är vi nära. Vad tycker ni om det här?

Jag är förstås medveten om att det finns arbets- och intressegrupper som ritar, skissar och funderar kring framtiden. Det finns dock väldigt lite offentliga handlingar som pekar på att centrala Nödinge är under utveckling och jag har inga byggkranar i sikte. I Älvängen, Ales andra centralort ser det ut som om någon har släppt en bomb i centrum. Där inleder dock Alebyggen snart byggnationen av 78 nya lägenheter. Det är trots allt en start på någonting. Nödinge skulle må bra av något liknande i centrum. Ett initiativ som inte är en plan eller utredning. En konkret handling. Framåt.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/anton-hacc88gerstrocc88m.jpg

Skår vände och vann på 34 sekunder

Sport

Skår var länge i underläge borta mot Södergårdens IBF, men med fem minuter kvar kom vändningen – på 34 sekunder.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/willam-kennheden5.jpg

Ale IBF avgjorde i tredje perioden

Sport

Ale IBF avgjorde hemma mot jumbon Bergum, men först i tredje perioden.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/focc88rlust.jpg

Derbyförlust för Surte IS IBK

Sport

Surte förlorade derbyt mot IBK Kungälv i Bohushallen med 6-11.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/v4619_mcolycka.jpg

Mc- och cykelolycka i Hålanda

Händelser

En mc och cykel kolliderade på Hålandavägen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/v4519-ridhus-2.jpg

Nu ska ridhuset väderskyddas

– Stor osäkerhet kring fortsättningen – kan bli dyrt
Allmänt

I dagarna ska de mest akuta åtgärderna för att väderskydda fastigheten utföras.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Svårt att motivera

Ledare

Kommunfullmäktiges beslut om att avveckla Yttre hemtjänst väckte starka känslor i veckan. Det är bara ett av flera tuffa beslut om förändringar som politiken kommer att behöva ta när andelen skattebetalare minskar i förhållande till antalet barn och äldre över 80 år. Elena Fridfelt (C) påpekade detta i fullmäktigedebatten. ”Under de kommande tio åren kommer andelen människor i arbetsför ålder att öka med 5%. Under samma tidsperiod kommer gruppen 80 år och äldre att öka med 47%. Det här är inte det första och absolut inte det sista svåra beslutet. Vi kommer behöva prioritera”.

Att Yttre hemtjänst blev en av dessa bortprioriteringar motiveras med att verksamheten inte är lagstadgad och som den ser ut idag ligger den dessutom under fel nämnd. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som i den senaste ekonomiska rapporten visar på ett underskott runt 14 miljoner kronor jobbar intensivt med att få kostnadskontroll. Yttre hemtjänst är en verksamhet som drivs av arbetsmarknadsenheten som har till uppgift att hjälpa människor på vägen till riktiga arbeten. Verksamheten med snöskottning och trädgårdsarbete har blivit permanent och är därför inget som varken arbetsmarknadsenheten eller Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ska driva. Dennis Ljunggren (S), underströk också att nuvarande upplägg innebär att alla över 67 år mot en mindre avgift kan få hjälp i trädgården. Det innebär att oavsett om du är sjuk, funktionshindrad eller fullt frisk kan nyttja tjänsten. Rose-Marie Fihn (L) var den enda ledamoten i fullmäktige som tog strid för verksamheten i nuvarande form. Dennis Ljunggren ställde dörren på glänt när han berättade att det finns exempel på liknande verksamheter i andra kommuner som man kanske kan titta på för att hitta en ny lösning. Denna borde enligt Rose-Marie Fihn vara framme innan en uppskattad verksamhet avvecklas. Det är förvisso ett rimligt resonemang, men sanningen är väl att en klar majoritet i fullmäktige inte har några planer att skapa någon ny alternativ verksamhet och därför klubbades avvecklingen utan någon längre debatt.

Istället hänvisas de som är i behov av hjälp i trädgården vinter som sommar till de företag och organisationer som finns på den privata marknaden. Veteranpoolen och Pensionärspoolen med flera får nu ta chansen att expandera.

Hur omtyckt och uppskattad Yttre hemtjänst än har varit måste kommunen i ett skede där pengarna inte räcker till allt prioritera det nödvändigaste. Det finns möjligen andra enskilda aktiviteter och verksamheter som borde strukits före Yttre hemtjänst, men min känsla är att detta bara är början. Det kommer krävas mer, sannolikt ännu tuffare beslut längre fram. I detta sken ska politiken snart ta ställning till huruvida det är motiverat att gå vidare med spökhuset på Jennylund som med skrämmande fördyrningar kommer att påverka driftskostnaderna i fel riktning. Det blir tufft att förklara när man samtidigt skär ner i andra änden.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/10/v4419_osbacken.jpg

Ytterbygg satsar i Osbacken

Samhälle

Detaljplanearbetet med ett nytt strategiskt verksamhetsområde har fått ny näring.