http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Dialogen viktigast

Ledare

Utmaningarna har nog aldrig varit större för politiken i Ale, men när de sex samarbetspartierna som numera kallar sig Koalitionen kallar till pressträff är optimismen påtaglig. Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), menar till och med att laget är toppat. Det är stora ord och modigt sagt inför de prövningar som laget nu ställs inför. Personalflykt i sektor samhällsbyggnad, budgetunderskott i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och en skolverksamhet där balansen mellan investeringar i framtiden som inte får ske på bekostnad av dagens resultat är svår. Den kommande mandatperioden är en utmaningens tid, men Koalitionen som består av allianspartierna, Miljöpartiet och Framtid i Ale, tror sig ha hittat lösningar. Den viktigaste är dialogen.

Mikael Berglund menar att hans telefon redan glöder och ska så fortsätta att göra. Hans främsta uppdrag blir att informera och underrätta politiken på båda sidor om blockgränsen. Genom en ständig dialog ska förståelsen för varför Koalitionen vill genomföra vissa förändringar förankras väl. Det där är naturligtvis lättare sagt än gjort, men redan innan de nya nämnderna tagit över har taktiken testats. Koalitionen ville inrätta en ny Servicenämnd och utöka tjänstgöringsgraden för den blivande ordföranden i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Socialdemokraterna hade självklart synpunkter och det som nu landar i kommunfullmäktige är ett förslag som båda sidor känner sig nöjda med. Den politiska organisationen får ett ekonomiskt tillskott, något båda parter kunde leva med. Så lätt att komma överens kommer det naturligtvis inte alltid att vara, men bara insikten att dialogen kommer att vara det viktigaste instrumentet bådar gott.

Svaren på hur de riktigt stora utmaningarna ska tacklas kommer att presenteras dels i verksamhetsplanen dels i en fyraårsplan för hela mandatperioden. Dessa handlingar blir en spännande läsning. De flesta åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problemen kommer att kräva resurser. Koalitionen har samma pengasäck som den tidigare majoriteten och därför blir prioriteringarna intressanta. Ska budgeten få stöd i kommunfullmäktige kommer det att krävas anpassningar som tilltalar antingen S eller SD. Det blir en spännande tid för alla som är politiskt intresserade.

Koalitionen behöver också verka för en del trendbrott. Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun var ingen rolig läsning, även om det bara är en ranking. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner placerade sig Ale på plats 93. Successivt från plats 43 (2015) har kommunen dalat nedåt. Nu krävs ett omtag och jag är övertygad om att kurvan går att vända. Känslan när Ale utsågs till Årets klättrare 2013 är omöjligt bortglömd. Nu handlar det återigen om att attityd och bemötande kommunens politiker och tjänstemän. Det handlar också om att stärka vi-känslan i hela kommunen.

På en punkt är Ale enligt Svenskt Näringsliv fortfarande bäst i klassen; ”Medias attityder till företagande”. En position som varit kommunen trogen i fyra år. Den förstaplatsen ska lokaltidningen medverka till att hålla intakt.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/11/v4618_koalitionen.jpg

De ska styra Ale

– Ny organisation och nya ordföranden presenterade
Politik

Koalitionens förslag på nämndordföranden.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/11/skacc88rmavbild-2018-11-13-kl-10-41-27.png

”Det här kan bli jättebra”

Politik

Socialdemokraternas ordförande Björn Norberg: "Påminner lite om Tekniska nämnden som vi hade tidigare i Ale"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/11/ale-glacc88dje-2_webb.jpg

Tunt Ale HF föll tungt

Sport

Mattias Johansson gjorde hela tio mål för Ale HF, men det hjälpte inte. Sävedalens HK var för bra.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v-4116-ortsmocc88te_bohus_dennis-ljunggren.jpg

Ljunggren lämnar skolpolitiken

Politik

Johnny Sundling får axla rollen som förste vice ordförande i Utbildningsnämnden.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Ett oönskat vakuum

Ledare Den 9 september gick Ale – och Sverige för den delen – till val. Nu har det snart gått två månader sedan det mest osäkra parlamentariska läget i svensk politik någonsin bekräftades. Vem vann egentligen? I Ale stod det klart att den sittande majoriteten inte fick förnyat förtroende. Istället blev det allianspartierna som tillsammans med Framtid i Ale och Miljöpartiet tog makten, men bara som största minoritet. Det innebär ett helt nytt sätt att tänka och en svår roll för de som vill försöka förändra en politisk riktning. Några större kursändringar är sannolikt inte att tänka på när det parlamentariska läget är så jämnt. Nu står dock Ale inför en situation som kräver förändring, men det mesta handlar om ledarskap eller brist på detsamma. Hur ska den hårt kritiserade sektor samhällsbyggnad komma på fötter? Hur ska flykten av duktiga kommunala tjänstemän stoppas? Hur ska den ekonomiska krisen i Omsorgsnämnden lösas? Hur ska det fackliga ifrågasättandet av arbetsmiljön för pedagoger och förskolelärare redas ut? Hur ska omsorgspersonalens förtroende återvinnas? Det finns oerhört många frågetecken och stora utmaningar att ta tag i, därför var detta politiska vakuum som uppstod även i Ale mycket oönskat. Bristen på ett tydligt mandat har medfört en form av förlamning efter valet. Alla väntar på att en ny politisk ledning ska ta vid och peka ut kursen, men frågan är om det någonsin kommer att ske. Jo, en ny ledning blir det, men hur tydlig blir kursändringen? Blir det någon? Går det att driva en positiv utveckling i minoritet? Tveksamt. Det kommer att krävas en majoritet och den kan bara skapas genom förhandlingar över blockgränsen. Det är fullt möjligt, men kommer vara tidskrävande och ha en prislapp. Frågan är hur stark motivationen är hos den styrande politiken när alla förslag ska köras genom sirap innan de eventuellt kan mynna ut i något? Jag är rädd för att det blir ett långt vakuum. Minoritetens enda väg för att skapa förändring är att i dialog och täta förhandlingar med Socialdemokraterna, komma överens om tagen. Om inte kommer många förslag att stupa i kommunfullmäktige. Att driva politik och vara engagerad i samhällsutveckling tär på krafterna om egna förslag inte vinner gehör. Det kan bli vardagsmat för alliansen om de inte förankrar sina idéer och anpassar dem på ett lämpligt sätt för till exempel Socialdemokraterna. Handen på hjärtat, vore det så fel? Brett förankrade förslag har en större överlevnadspotential än alternativet. Sossarna är förstås införstådda med kommunens utmaningar och hade även de varit tvingade till ett antal större kursändringar för att lösa de problem som har uppstått. Jag hoppas att våra folkvalda kan lägga partibeteckningarna och den politiska taktiken åt sidan för att istället syna utmaningarna. Med ett sunt och logiskt resonemang, utan ideologiska blockeringar, lägga förslag till förbättringar och omedelbara åtgärder för att återta kontrollen över skutan Ale kommun. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap, men det behöver inte vara personligt, utan kan lika gärna bestå av konkreta åtgärdsförslag från en samlad politisk majoritet från båda sidor av blocken. Det är tid för handling och det är dags att kliva fram med tydliga besked om nödvändiga åtgärder för att få ekonomin på rätt köl och personal att dra åt samma håll.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v-44-ale-torg-22-acc8ar-8.jpg

Ale Torg firade 22 år

Allmänt

Det var idel glada miner när torget firade 22 år i lördags.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Djärva idéer är aldrig fel

Ledare Det var inte bara Ale kommun som presenterade sina tankar och idéer om framtidens Nödinge i lördags. Det gjorde även arkitekt Olle Skoglund – i samma lokal dessutom. Han hade hoppats att de politiska partiernas ledande representanter skulle vara på plats. I så fall hade alla fått ett eget kompendie, nu får de säkert det tids nog ändå, men självklart ville Skoglund ta chansen att verbalt beskriva hur han resonerat. Han fick nöja sig med att Miljöpartiet var på plats och det var kanske ingen slump? Olle Skoglunds förslag utgår nämligen från att miljön måste sättas i fokus. Det som eventuellt ska byggas nytt, vill Skoglund bygga helt i trä. Det skulle enligt honom ge en maximal koldioxidkompensation. Å andra sidan vill han riva så lite som möjligt av det befintliga och därför inte heller bygga så mycket nytt. Han menar att redan inom tio år kommer 25% av handeln att ske över nätet. Därför ska volymen ny handelsyta hanteras varsamt. Istället för att bygga ett nytt ICA menar Olle Skoglund att det borde vara möjligt att genom omflyttning skapa utrymme för en större ICA-butik i befintlig byggnad. På samma sätt vill han undvika nya dyra parkeringshus som han är övertygad om att kunderna eller skattebetalarna i framtiden får betala för. Hans förslag är istället att bygga enligt ”Barcelona-modellen” med arkader och esplanader. Mindre lägenheter med parkeringar i markplan under. På hörnena skapas det utrymme för mindre gatubutiker. Olle Skoglund vill inspirera till att tänka annorlunda och smartare. Han menar att Ale aldrig kommer att få någon storstad, att bygga ett ”Dubai” passar inte in. Den som vill kan säkert kritisera Olles tankar och förslag utan problem. Det är alltid lätt att kritisera någon som vågar presentera sina idéer. Jag väljer att fascineras av den detaljerade idérikedom som de olika förslagen innehåller och jag hoppas att ansvariga tar sig tid att låta sig inspireras. Materialet är framtaget genom arkitekternas dåtida hantverk, färgpennor och smörpapper. Det är inte det som avgör. För att skapa ett framtida samhälle med höga mervärden krävs en känsla för vad människan efterfrågar och vill se. Skoglund avslutar med en vädjan till politiken att han på sin 92-årsdag ska kunna kliva av pendeln i Nödinge och ta ”en kokt me’ brö”. Det är en beskrivning som säger ganska mycket om vilken småstad som arkitekt Skoglund vill se i framtidens Nödinge. Ale kommun har i ett första skede fokuserat mycket på att möta alebornas önskningar om mötesplatser, öppna torg. Det finns många spännande tankar kring det och det blir naturligtvis intressant att följa processen. Lite extra krydda blir det förstås när någon försöker utmana med än mer djärva idéer, sådant som är möjligt när man inte behöver ta hänsyn till all fakta i målet. Djärva idéer är aldrig fel, men om de är möjliga att genomföra i sin helhet är en annan sak. De kanske ändå kan bidra med en portion inspiration.