http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Ingen tidningsdöd

Ledare Vi börjar med att sträcka lite på oss. Gratistidningarnas förening hade sin årliga branschdag i veckoslutet. Till skillnad från dagstidningen har den gratisdistribuerade lokaltidningen fortfarande framgång. Det visar den färska utredningen ”Gratistidningen i ett förändrat medielandskap”. Tre intressanta slutsatser kan dras. Läsarna älskar verkligen sin lokaltidning och åtta av tio skulle sakna den om den försvann. Lästiden är 50% längre i Gratistidningarna jämfört med dagstidningar och 85% av läsarna gillar annonserna. Det sistnämnda är anmärkningsvärt och utredaren menar att det helt enkelt beror på frivilligheten. Du väljer om du vill läsa annonserna eller inte. I TV dyker reklamen bara upp och tar över rutan, i sociala medier upplevs den som ett störande inlägg i flödet av goda vänners rapporter från vardagen. I gratistidningen är du förberedd på att det förekommer annonser och väljer själv att läsa eller bläddra vidare. Då de flesta annonsörerna är lokala och från kommunen där man bor är budskapen dock ofta intressanta för läsarna. Det gör lokaltidningen till ett unikt media även 2018. Så glöm allt om tidningsdöden. Den gäller inte lokalt. Tvärtom. Digitalisering i all ära, men ibland går den till överdrift och på många negativa sätt påverkar den också människans beteende. Känner ni igen bilden av fyra kompisar på ett café, de som tidigare pratade med varandra, men som numera bara träffas runt bordet för att prata med andra, genom telefonen? Vårt sociala beteende har förändrats. Det är dags att hitta nya rutiner för att koppla från, koppla ner – och koppla av. Därför utformade vi ett förslag till en ny bilaga ”OFFLINE”. Papperstidningen är den ultimata kanalen för att just upplysa människor om vikten av att vara nedkopplade och ägna tid åt både sig själv och sin omgivning. Idén vann juryns tycke och smak. Alekurirens bidrag utsågs till vinnare. Bakom utformningen och idén fanns också våra grafiska kollegor på Peach. Vi närmar oss nu en valrörelse i allt snabbare takt. På Gratistidningarnas branschgala varnade expertis för att det kan bli den smutsigaste valrörelsen någonsin. De syftade på fejknews trenden som framför allt regerar på nätet. Expertis uppmanar de traditionella medierna att bevaka vad som skrivs i stora flöden i diverse facebook-grupper. Detta för att sedan kunna ge en mer objektiv bild. Det är ett uppdrag som är motiverat, men i princip omöjligt att leva upp till. I den mån det är möjligt ska vi självklart försöka göra det, men än viktigare är att upplysa väljarna rent generellt att vara kritiska och ifrågasättande till det som skrivs i sociala forum på nätet. Det är för övrigt kanske en av det moderna samhällets viktigaste uppgifter, att ge de yngre generationerna ett korrekt förhållningssätt till nätet. Det är ju trots allt möjligt att hitta stöd för vilken åsikt som helst om du googlar runt, så hur ska du då veta vad som är sant och inte? Att lära sig sålla på nätet är en kunskap för livet och en viktig fråga för demokratin.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/04/v1617_gaslarm.jpg

Gasluktens orsak och ursprung ännu okänd

– Ingen fara för allmänheten
Händelser

Gasluktens ursprung i Älvängen har lokaliserats till det västra industriområdet, men den egentliga orsaken är inte fastställd.

Misstänkt gasläcka i Älvängen

Händelser

En lukt av gasol i Älvängen gjorde att allmänheten slog larm. Räddningstjänsten har spärrat av ett område på västra industriområdet där en gasläcka ska ha lokaliserats.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Nytt växande problem

Ledare Vårens ortsmöten har rullat igång. Först ut var Bohus. Fältassistent Elisabeth Persson och kommunpolis Daniel Hjerpe informerade om ungdomssituationen i allmänhet och Bohus i synnerhet. En otroligt nära och bra beskrivning som särskilt tonårsföräldrar hade mått bra av. Dessvärre lyste de även denna gång med sin frånvaro. Jag förstår att tiden inte alltid räcker till, men ortsmöten med detta innehåll borde ha en högre prioritet. Samtidigt är det för just de som inte kan närvara som lokaltidningen finns till. Jag har sprungit på ortsutvecklingsmöten i över 20 år och tycker fortfarande att det är vansinnigt kul. Särskilt roligt blir det naturligtvis när verklighetsnära personligheter som Elisabeth Persson är med. Tänk att även jag minns henne som fritidsledare från åren på fritidsgården. Det är klart att hon vet vad hon pratar om och uttalar ”Bettan” en oro ska den tas på största allvar. För första gången under sina drygt 30 år i Ale kommun har hon nu vid tre tillfällen stött på ungdomar som är bostadslösa. Hon berättar det i ett allvarligt tonläge och jag hoppas att de politiker som fanns i salen hörde henne. Som bostadslös är missbruket nära. Med missbruk följer ofta kriminalitet och med det en ökad otrygghet för alla. Nu var inte allt som Elisabeth Persson och Daniel Hjerpe berättade negativt. I det stora hela upplever de ett tryggt Ale och ungdomarna är långt ifrån otrevliga. Däremot finns det ett missnöje över att inte ha någonstans att ta vägen. Med det avses platser att hänga på, utan att för den sakens skull behöva bli medlem i en förening och passa träningstider med mera. Det här är en ständigt återkommande fråga och vi är många som väntar på en politisk reaktion. Med en mötesplats menas inte kommunens lokaler som ska bokas i förväg, utan tillgängliga platser där det är okej att bara vara. Den tidigare fritidsgården i en modernare tappning som lämpligtvis skapas i dialog med ungdomarna själva. Alebyggen berättar i veckans tidning om de utmaningar som det kommunala bostadsbolaget står inför med ett åldrande bestånd av lägenheter i behov av renovering och en stor efterfrågan på nya. Stora renoveringar i form av lednings- och stambyten ska finansieras och genomföras samtidigt som flera nya projekt ska startas upp. Skenande byggpriser på en överhettad marknad med resursbrist medför flera berättigade frågor om vem man egentligen bygger för? Vem i Alebyggens 4800 långa kö kommer ha råd att betala hyran om de nyproducerade lägenheterna ska byggas enligt nuvarande offerter? Den andra och kanske ännu viktigare frågan är om var våra bostadslösa ungdomar ska ta vägen?
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/04/v1518_aif_andreas-skacc8anberg3.jpg

”Vi har något bra på gång”

– Nyckelspelaren Andreas Skånberg ödmjukt optimistisk inför AIF:s premiär
Sport ALAFORS. Truppen har både breddats och spetsats inför årets säsong. Ahlafors IF:s stora nyckelspelare är dock densamma även i år och målvakten Andreas Skånberg är optimistisk.
– Vi har något bra på gång och jag vill gärna vinna en serie innan jag lägger av, säger han.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/04/v1418_mats-hellberg.jpg

Svårt att bygga på landsbygden

Samhälle

Ale kommun vill fokusera på tätortsnära bebyggelse.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Dags att komma överens!

Ledare Vi kan backa så långt som till valrörelsen 2002, kanske ännu längre, och hitta insändare om ett nytt kommunhus i Ale. Sedan dess har frågan dykt upp med jämna mellanrum, men ofta strandat efter en intensiv valrörelse. Efter valet 2014 ville den S-ledda majoriteten visa på handlingskraft och nyvalda kommunalrådet Paula Örn (S) lyckades få med sig oppositionsråd Mikael Berglund (M) på att åtminstone peka ut Nödinge som orten för en samlad kommunadministration. Beslutet föranleddes av en utredning som vägde för- och nackdelar mellan centralorterna Nödinge och Älvängen. Orten kommer därför inte att bli en fråga, inte ens nu när kommunhuset återigen står i centrum för debatten. Kommunfullmäktige har klubbat Nödinge och det ligger fast. Nu är det istället den specifika platsen och tidplanen som står i fokus. Alliansen har återigen väckt liv i diskussionen om huruvida Ale Kulturrum skulle kunna byggas om till kulturhus. Det förutsätter naturligtvis att det först byggs en ny högstadieskola. Oavsett vägval måste politiken i Ale inse två saker. 1. Genom att samla kommunens administration till en pendeltågsnära plats blir ledningen effektivare och arbetsplatsen lättare att rekrytera personal till. 2. I Nödinge-Nol-Alafors kan Ale kommun idag inte erbjuda en tillräckligt bra högstadieskola för varken elever eller pedagoger. Båda dessa punkter är i akut behov av både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det går inte att vänta. Det är bråttom. Plan- och byggavdelningen som har stora uppdrag i tillväxtens Ale brottas med oerhörda rekryteringsproblem. I dagsläget är blott tre av åtta tjänster tillsatta. Det håller inte när en kommun ska växa. Politikerna, även de som inte har varit med så länge, måste ta ansvar för den brist på handlingsförmåga som har präglat både beslut om högstadieskola i Nödinge och en central kommunadministration. Kommunhuset har utretts i över 20 år. Det är väl minst sagt läge att ta ett beslut som är någorlunda hållbart över tid och som på något sätt pekar ut vad kommunen vill. Da Vinciskolans bekymmer har diskuterats sedan flytten till Ale Kulturrum 2014. Det börjar väl också att närma sig både beslut och omgående åtgärder? När en högstadieskola tvingas vidta åtgärder som civilklädda ordningsvakter för att säkra skolmiljön tycker åtminstone jag att måttet är rågat – för länge sen. Att det krävs en ombyggnad behöver inte diskuteras, det är –hör och häpna – alla faktiskt överens om. Om den ska vara långsiktig eller kortsiktig? Ja, det är vad debatten handlar om. På sociala medier förekommer en mer eller mindre oseriös diskussion där kommunhus ställs mot en ny skola och det är väl debatter som den som gör att sociala medier får fortsätta brottas med lägst förtroende av alla kanaler. Kanske inte så konstigt att politiken gillar att synas där? Nu måste det vara färdiglekt och slutvelat. Det är dags för ansvar, handlingskraft och strategisk långsiktighet. Det är dessutom angeläget att besluten som tas i frågor om hundratals miljoner är brett förankrade. Jag ifrågasätter starkt den hyllade skolöverenskommelsen om den inte omfattar dagens högstadieelever i Nödinge-Nol-Alafors. Det är dags att komma överens – på riktigt.