http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/v0619_acc88ik.jpg

En 90-åring som vädrar guld

Sport

ÄIK jubilerar med nyförvärv och återvändare.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/v0619_magnus-olausson.jpg

Ett damlag på stark frammarsch

Sport

"Det finns gott om talang och potential i laget."

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Miljonrullning

Ledare

Efter nästan tio års räknande och debatterande kunde ett första spadtag för ett nytt ridhus på Jennylund arrangeras dagarna före jul. En månad senare skrivs ett nytt kapitel i följetongen och återigen är det med svarta rubriker. Farhågororna om kraftiga markföroreningar på den utritade platsen för ridhuset är besannade. Nu talas det om förhöjda kostnader om upp till 20 miljoner kronor. Därtill ska själva investeringen för ridhuset (27 Mkr) läggas. En lätt felkalkylering med 43%. Projektet har nu pausats, inledningsvis i en vecka, i väntan på nya utredningar. Dessvärre är alternativen, åtminstone de som är försvarbara, ytterst få. Att avbryta bygget som någon skulle kunna föreslå beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor. En hög prislapp för att inte få någonting i utbyte. Att göra ett tillfälligt eld upphör för att ta reda på de exakta förutsättningarna känns mer logiskt, men även det kommer att innebära en fördyrning av projektet.

Läs också: Ridhusbygget pausas 

Mest förvånande är det återigen att ett projekt som har diskuterats och utretts i så många år kan fortsätta att överraska. Markföroreningarna på höjden i Bohus känner i princip alla till och förra året blev kommunen otäckt påmind när friidrottsanläggningen byggdes. Ändå händer det igen. Det borde vara det första som undersökts och säkerställts. Att det finns geotekniska och godkända markförhållandena borde vara högsta prioritet och det mest angelägna att vara helt säker på. Är det någon kommun som vet vad marksanering kostar så är det ju Ale, ändå överraskas flera projekt av förhöjda saneringskostnader. Ibland så höga att staten får gripa in (Folkets husvägen i Nol).

Det har diskuterats att upprätta en post i budgeten för oförutsedda kostnader i samband med nybyggnation i Ale, men vore det inte bättre att ställa krav på den som projekterar att säkerställa att marken är byggbar? Finns det markföroreningar på platsen gör man kanske klokast i att först titta efter ett annat alternativ. Varje gång du sätter spaden i jorden och upptäcker en förorening rusar kostnaderna i höjden. Jag är tveksam till att våra folkvalda hade beslutat om ett nytt ridhus på Jennylund om de känt till att totalsumman kan komma att landa på 47 miljoner kronor. Därmed inte sagt att ridhusbygget frusit inne. Sannolikt hade man hittat en mer lämplig mark. Med respekt för våra gemensamma resurser kan vi inte fortsätta hantera skattemiljoner från höften. Det håller inte.

I veckans tidning kan ni läsa om Victoria B. Söderlund som är mamma till en dotter med en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Hon lever i ständig oro för sin dotter som hon anser inte får tillräcklig tillsyn. Skälet är begränsade resurser. Hur ska våra förtroendevalda förklara det när miljonerna får rulla fritt varje gång vi investerar i en nybyggnation? Miljoner som omsorgen såväl behöver.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/skacc88rmavbild-2019-02-05-kl-08-18-27.png

Alemäklare prisades

Allmänt

ERA Axelssons Fastighetsbyrå utsågs till bästa kontor.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/v-6-ridhuset-4.jpg

Ridhusbygget pausas

– Kostnaderna för marksanering skenar
Allmänt

Markföroreningar och sämre geoteknik än beräknat gör att kostnaderna skenar för det nya ridhuset i Bohus.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/01/ammoniak2.jpg

”Stäng dörrar och fönster”

– Nytt ammoniakläckage vid Ale Arena
Händelser

Kemdykare försöker just nu lokalisera och bedöma ammoniakläckaget vid Ale Arena.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Dags för mässa…

Ledare I april arrangeras Edetmässan för tolfte gången i Lilla Edet. Kommunen, näringslivet och föreningslivet gör gemensam sak. Tillsammans för Lilla Edet. Mässan utgör inte bara en folkfest för besökare och utställare, utan den är också en plattform och utgångspunkt för nya affärer, breddat nätverk samt att locka ny personal. En mässa fyller således många funktioner och även om eventet kräver mycket resurser, både i timmar och kronor räknat, är det inte svårt att hitta bärkraftiga argument. Lilla Edet är att gratulera som återigen hittat drivkraft och motivation till att förverkliga Edetmässan. Motsvarigheten i Ale bar namnet Alemässan och arrangerades vart tredje år från 1995-2008. Den sista upplagan ägde rum i Ale Arena. Sista kanske är fel ord, den senaste är nog mer rätt. Det var en publikfest av sällan skådat slag. 5000 besökare var ett bra betyg. Det var också ett perfekt tillfälle för Trafikverket att informera om BanaVäg i Väst som börjat göra avtryck längs E45. Av utvärderingen bland utställarna framkom att 94% ansåg att mässan var ett bra forum för företagare att träffas. 87% menade också att mässan var ett bra forum för nya kundkontakter. 93% tyckte att Ale Arena var en bra mässhall. Med detta som bakgrund är det närmast chockerande att en ny mässa inte har arrangerats i Ale. Frågan har varit uppe, men något större intresse har varken kommunen eller näringslivet i sig visat. Kanske har många redan glömt hur många positiva effekter Alemässan hade? Anledningen till att den ställdes in 2010 var av ekonomisk natur. Nu har det gått elva år och kanske borde frågan om en mässa lyftas på nytt? Förra veckans ledare med miljön i fokus blev en av de mest lästa. Det tyder på ett stort intresse och engagemang för vår framtid i allmänhet och klimatet i synnerhet. Det är glädjande, men problemet är att vi behöver hjälp för att vända den negativa trenden. Konsekvenserna av ökade växthusgaser blir allt tydligare. Isarna smälter och temperaturen på jorden stiger. Samhället behöver ta kraftfulla beslut som hjälper människan att agera i rätt riktning. EU, USA, Ryssland och Kina måste ta ansvar och vara drivande, men självklart hjälper också den lilla människans egna beslut till. Det är ju trots allt där allt börjar. Det är där kraften finns, men skapar kommunen, regionen och staten rätt förutsättningar kan det gå fortare och lättare att få effekt. Det som vi måste vara överens om är dock att det har ett pris. Vi kommer att vara tvingade att avstå saker som vi idag kanske uppskattar väldigt mycket. ”Menar du att vi inte ska kunna flyga längre?” Jodå, men vi måste till exempel begränsa de sträckor som inte är motiverade och staten måste initiera och driva på flygindustrin i jakten på ett miljövänligt bränsle. Genom att uppfinna och utveckla behöver vi inte avveckla.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/01/v0519-demonstration-2.jpeg

Kommunals medlemmar protesterade

– Motsätter sig ändrad nattarbetstid
Händelser

Kommunals medlemmar protesterade utanför Ale Seniorcentrum på torsdagsmorgonen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Det är nu det gäller

Ledare

Minns ni tjejen som sittstrejkade för klimatet utanför riksdagshuset i en hel månad före valet i höstas? Greta Thunbergs skolstrejk spred sig världen över, men numera har hon begränsat sitt motstånd till fredagar. Syftet är att påverka beslutsfattarna i miljöfrågan och hon tänker inte sluta förrän Sverige är i linje med miljömålen i Parisavtalet 2015. Uppmärksamheten kring den unga klimataktivisten har varit enorm och i december talade hon på klimattoppmötet i Polen inför några av världens tyngsta ledare. En av hennes repliker har för evigt etsat sig fast och kan knappast ha undgått någon av måltavlorna. ”Ni säger att ni älskar era barn mest av allt, ändå stjäl ni deras framtid framför ögonen på dem”.

Greta Thunberg är 16 år och till skillnad från många andra som säger sig värna klimatet och miljön agerar hon med kraft. Hon menar att tid är det enda vi inte har. Imorgon kan våra förändringar och försök till förbättringar vara försent. Intervjuer med henne är otäckt raka och svaren går inte att missförstå. Tänk om hon har rätt, att klimatkrisen redan är här och att världen faktiskt står inför den värsta av kriser. Detta utan att den stora massan begriper någonting, utan tror att bara jag släcker ljuset när jag går hemifrån och sorterar mina sopor så ska allt ordna sig.

Jag måste erkänna att jag blev riktigt berörd när Greta Thunberg intervjuades av Skavlan. Hon har slutat flyga, äta kött och mejeriprodukter samt infört ett ”shop stop”, det vill säga att hon köper inga nya saker. Det är en uppmaning som heter duga och även om vi andra inte har hennes målmedvetenhet borde vi alla till mans både reagera och agera på några centrala punkter. Greta målar bland annat upp flyget som en av de största miljöbovarna. Måste vi alltid flyga? Tyvärr är svaret alldeles för ofta ja, då det saknas alternativ. Tåget tar för lång tid och har inte hängt med i utvecklingen. Där det däremot finns bra alternativ som till exempel mellan Göteborg och Stockholm borde det snudd på vara olagligt att välja flyget. Det kommer att krävas den typ av regleringar för att få oss att tänka om. Det måste komma restriktioner uppifrån, som enskild individ väljer vi alltid det som är bekvämast oavsett hur många gånger vi lyssnar till Greta Thunberg. Vi är helt enkelt för dumma och vägrar ta in sanningen.

Med tanke på den uppmärksamhet Gretas miljökamp har fått i världens ledande medier borde kommuner som till exempel Ale och Lilla Edet tänka till. En aktiv klimatkamp har inte bara ett gott syfte, utan skulle också kunna göra att två små kommuner växer på Sverigekartan. Då krävs dock inte bara ambitiösa mål. Det gäller att med aktiv handling visa att krisen och miljöhotet tas på största allvar, precis som Greta Thunberg gjort. Om ni inte såg Skavlans intervju med den unga miljöaktivisten rekommenderar jag SVT play.