http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/06/v0819-ridhusbygge1.jpg

Svidande kritik i Jennylundsrapporten

– Utredaren hittade inte ens en förstudie av projektet
Samhälle

Det skandalomsusade ridhuset som just nu byggs på Jennylund har granskats i sömmarna.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

En onödigt dyr läxa

Ledare

Kommunfullmäktige i Ale fick förra veckan ta del av Jennylundsrapporten. En genomlysning av hela ridhusprojektet i Bohus, från starten 2009 till upptäckten av en deponi, skenande kostnader, oförankrade beslut och kraftiga budgetavvikelser. Det är en offentlig handling, men det är ingen rolig läsning och inget för den som vill ha låg puls i hängmattan. Rapporten är tydlig på flera punkter, frågan är om den får några konsekvenser – förutom för skattebetalarna? Upptäckten av en deponi på platsen för ridhuset föranledde kraftigt ökade saneringskostnader. Uppskattad till 5,7 miljoner kronor. Det skrämde inte en grupp tjänstemän i styrgruppen som utan förankring i vare sig Kommunstyrelse eller i kommunfullmäktige tog beslut om att gå vidare. Det snabba beslutet medförde till sist att de folkvalda fick kallas in till ett extra kommunfullmäktige för att bevilja det som nu blivit 17-20 miljoner dyrare att färdigställa. Från de 9 miljoner kronor som fanns avsatta i investeringsmedel 2009 när projektet initierades närmar sig byggnationen nu 50 miljoner kronor. För det får ingen som är involverad, varken tjänstemän eller politiker, någon stjärna i kanten.

Beslutet att genomföra en total genomlysning hur detta kunde gå till har därför varit minst sagt berättigat. Rapporten är i grunden djupt kritisk till hur ärendet hanterats. Ledning och styrning – processen som helhet är ett skräckexempel och det finns egentligen inga ursäkter.

Personalomsättning är inget hållbart försvar. Inte heller okunskapen om den tidigare deponin, vilket rapporten understryker. Förorenad mark på Jennylund var välkänt. Politiska påtryckningar och tidspress för att få igång projektet under valåret samt innan angivet bygglov löpte ut är definitivt tunga orsaker till de huvudlösa beslut som fått förödande konsekvenser.

Dessutom har utredaren efterfrågat projektets förstudie, utan att ha hittat den. Kanske fanns det ingen? Med respekt för att det är skattemedel som hanteras är en detaljerad förstudie ett rimligt krav.

Alla turer till trots gäller det nu att vända blad och gå vidare. Ale berikas snart med en ny ridanläggning till glädje för många. Beslutsfattarna har, om ändå väldigt dyrt, lärt sig en läxa om hur tunga investeringar och projekt inte får lov att drivas. Utredaren har lämnat detaljerad information om vilka rutiner och beslutsunderlag som måste följas. Det är bara att lära läxan. Bandet går tyvärr inte att spela tillbaka.

Ale kommun behöver nu rehabilitera sig, läka såren, se över lednings- och styrningsprocesserna – inte minst sprida kunskap om dem. I september tillträder Maria Reinholdsson, tidigare stadsdelsdirektör i Göteborg, tjänsten som kommunchef i Ale. Ett par arbetsuppgifter ser ut att vara givna. Det är bara att läsa Jennylundsrapporten.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/06/moneyyyy.jpg

Koalitionens budget gick igenom

Händelser

Kommunfullmäktige röstade fram Koalitionens budget och verksamhetsplan för 2020 på måndagskvällen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Vänner av fina ord

Ledare

Budgetdebatten på måndagskvällen blev delvis ett forum för vänner av fina ord. Många av ledamöterna var överens om att framtiden bland annat handlar om tillitsbaserat ledarskap, att ta vara på medarbetarnas engagemang och skapa stimulerande miljöer för att ge verksamheterna möjligheter att nå sina mål. Hur vackert klingar inte dessa ord?

I den andra världen, verkligheten utanför fullmäktigesalen, är det inte lika roligt. Pensionärsorganisationerna rasar till exempel över de besparingar som Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tvingas genomföra för att minska budgetunderskottet. Här är konsekvenserna betydligt tydligare och väldigt konkreta. Det handlar bland annat om att dra in fixartjänst, en verksamhet som hjälper äldre i hemmen med praktiska saker, likaså försvinner yttre hemtjänst.

Det är servicetjänster som många seniorer uppskattar och det är inte konstigt att pensionärsorganisationerna reagerar. Totalt sparar nämnden 2,4 Mkr på dessa förändringar, tillika försämringar. Om man sätter det beloppet i relation till kommunens totala omslutning som är närmare 2 miljarder känns det svagt och naivt att inte kunna tänka ett steg längre. Fanns det verkligen inget annat sätt att spara dessa pengar. Hur gick den här prioriteringen till? Hur lät det runt bordet när förslaget lades fram? Om nämnden inte har en budgetram som inkluderar dessa tjänster får fullmäktige tänka om. Det finns annat som är betydligt längre från kärnverksamheten som kunde väljas bort till förmån för de som varit med och byggt landet.

Jag tror absolut inte att nämnden är stolt och lycklig över att tvingas ta detta beslut som innebär konkreta försämringar för människor som har behov av extra hjälp i och utanför hemmet. Min fråga handlar bara om hur hårt kämpade man för att hitta andra alternativ? Inte i nämnden, utan i kommunen som helhet.

Isbanan i Älvängen, öppen några få veckor under vinterhalvåret, kostar 400 000 kronor. Är det rätt prioritering om vi inte kan hjälpa våra äldre med nödvändiga tjänster i vardagen? Kommunen äger dessutom en hel ishall i Bohus. Vore det inte smart att hänvisa till den? I Koalitionens budget som till sist fick majoritet i fullmäktige är isbanan borttagen. Den borde aldrig ha belastat skattebetalarna. Isbanan är ändå ett bra exempel. Jag tror det finns fler liknande utgifter som utan större katastrof hade kunnat omfördelats till förmån för omsorgen. Allt handlar om att prioritera och det är minst sagt oförskämt att låta våra äldre klä skott när budgeten haltar. Det borde vara tvärtom. Att vi börjar med att säkerställa resurserna till skola och omsorg. Blir det något kvar får de användas till kompletterande verksamheter, såsom till exempel planering, infrastruktur, näringslivsarbete, kultur och föreningsliv.

I min värld vore det en självklar prioritering. Viktigare än sex timmars arbetsdag, elbussar, konstgräs, vackra planteringar i rondeller och omfattande analyser av misslyckade projekt.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/06/focc88rsvarsspel.jpg

Dramatik när Nol kryssade

Sport

Det luktade straff flera gånger om när Nol jagade ett segermål i slutminuterna hemma mot IK Zenith.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/06/skacc88rmavbild-2019-06-12-kl-09-28-02.png

Alebyggen vann i Förvaltningsrätten

– Byggstart närmar sig på Änggatan
Samhälle

Alebyggen har kommit ett steg närmare en byggstart av projekt Änggatan i Älvängen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/06/skacc88rmavbild-2019-06-11-kl-10-52-46.png

Osäkert budgetläge i Ale

Politik

Kommunfullmäktige kommer nästa vecka att ha fyra olika budgetförslag att ta ställning till.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Tacksam roll

Ledare

Efter valet i höstas valde Allianspartierna att tillsammans med Miljöpartiet och Framtid i Ale som största minoritet bilda politisk ledning i Ale. Det innebar att de fick ordförandeskapet i samtliga nämnder, men att leda i minoritet är utmanande. Det innebär till exempel att de ofta måste söka stöd hos någon i oppositionen för att vara säker på att få igenom ett förslag. På måndag är det dags för ett av årets tyngsta beslut i kommunfullmäktige. Det handlar om budget och verksamhetsplan för 2020. Förra året släppte den nya politiska ledningen igenom ett antal S-märkta vallöften i budgeten för 2019 i utbyte mot att Socialdemokraterna lät Koalitionens förslag passera fullmäktige utan motstånd. I år är det andra tongångar. Kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till fyra olika budgetförslag. Förutom Koalitionens, Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas har också Vänsterpartiet lagt ett eget förslag på bordet. Det gör att utgången är mycket osäker. Vid omröstningen kommer ett efter ett att falla bort. Till sist återstår två, sannolikt Koalitionens och Socialdemokraternas. I detta läge kan SD och V avgöra vilken budget som får majoritet. Koalitionen kan rent logiskt få regera med Socialdemokraternas förslag om SD och V väljer att rösta på det S-märkta dokumentet när deras egna har fallit.

Läs också: SD vill slopa modersmålsundervisningen 

Det här har Koalitionen självklart räknat ut och därför försökt förhandla med S, likt tidigare, men i år var Ales största parti svårflörtat. Taktiskt eller bara naivt? På förhand är det inte sannolikt att SD röstar fram Socialdemokraternas budget, snarare avstår de hellre. Det innebär att Koalitionens förslag går igenom och då missar S möjligheten att åtminstone få igenom delar av sin politik. Hade S förhandlat med Koalitionen är det ganska troligt och rimligt att de kunnat få igenom en hel del av sin politiska vilja. Att gå till fullmäktige med en budget och verksamhetsplan utan stöd hos majoriteten är inget drömscenario för kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M). Han har därför valt att ligga lågt med att presentera Koalitionens idéer för 2020 till dess att fullmäktige har tagit beslut.

Lågt ligger däremot inte Sverigedemokraterna. Som enda parti valde de att presentera sitt budgetförslag innan fullmäktige. De har intagit en mycket tydlig oppositionsroll och anger i klartext vilka förändringar som bör ske. Det som sticker ut mest är slopad modersmålsundervisning. Det kostar årligen 8,5 miljoner och dessa pengar vill SD omfördela inom Utbildningsnämnden. I ett mångkulturellt Sverige är detta ett drastiskt förslag och det inser partiet. Därför föreslår de att Ale kommun ska ansöka hos regeringen om att bli en försökskommun med slopad modersmålsundervisning. Ett större fokus på det svenska språket ska underlätta anpassningen till det svenska samhället heter det.

Det är så klart tacksamt att sitta i opposition och tycka till om allt, väl medvetna om att inte behöva ta ansvar för konsekvenserna av de egna idéerna.

Läs också: Osäkert budgetläge i Ale