http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Ale i Almedalen

Ledare Almedalsveckan är i full gång och säkerhetspolitiken står högt upp på den politiska dagordningen. Det känns så främmande och närmast overkligt. Har mänskligheten inte lärt någonting av historien? En rysk invasion av Gotland skulle bara kunna vara ett led i en större konflikt, typ ett tredje världskrig. Att ett sådant skulle kunna bryta ut med de två tidigare versionerna i hyfsat färskt minne måste anses gå under rubriken ”högst osannolikt”. I de tidigare världskrigen har det knappast funnits någon segrande part, bara en stor mängd lidande. Att vi med välutbildade ledare både i öst och väst skulle få höra någon förklara krig i en sådan omfattning att Sverige skulle bli inblandat ter sig som sagt inte troligt. Ändå är det militärens, hör och häpna, upprustning i Sverige som har upptagit stort utrymme i svenska medier den senaste tiden. Jag väljer att tolka det som nyhetstorka och hoppas istället att andra frågor från Almedalsveckan får mer plats. Ale kommun är även i år representerat i några seminarium. Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), är en av föredragarna i en diskussion om den nya moderniserade kommunallagen som ska börja gälla 1 januari 2018. Det är självklart ännu ett kvitto på att Ale har tagit en tydligare plats på Sverigekartan. Andra faktorer som agerar positiva ryktesspridare är byggtakten och näringslivsklimatet – självklart väger även den nya väg- och järnvägen tungt här. Att Ales medverkan i de större sammanhangen är viktiga bevisas av det faktum att den positiva tillväxt vi nu upplever i Göta älvdalen har sin grund i ett beslut som togs långt från den lokala demokratins högborg. Hade riksdagen och regeringen inte beslutat sig för att bygga ut E45 och järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg hade verkligheten sett mycket annorlunda ut. Det är således avgörande att vår kommunledning representeras i de forum där tungviktarna vistas. Nästa gång ska kanske regeringen eller något av de statliga verken ta beslut i en annan angelägen fråga, då kan det vara avgörande betydelse att kommunledningen har gjort sig ett namn och etablerat de rätta kontakterna. Det kan handla om stora bidrag för marksanering, dragningar av nya kraftledningar eller varför inte en kostsam förstärkning av skredriskområden längs Göta älv. Frågor som vi inte äger händelseförloppet av lokalt, utan som Stockholm kommer att ha ett avgörande inflytande på. Då är jag övertygad om att goda kontakter och relationer kommer att kunna påverka besluten i rätt riktning. Världen är inte svårare än så – inte demokratin heller. Rätt kontakter öppnar upp rätt dörrar. Därför är det viktigt att även Ale är representerat i Almedalen.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/07/v-27-ahlafors-kacc88rra-1.jpg

Energilöst på Sjövallen

Sport

Ett energilöst AIF förlorade hemma mot Kärra KIF med 0-1.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/06/v2617_ale-united.jpg

Hållbarhet i fokus på partnerträff

– Ale United vill mer än att bara sparka boll
Allmänt

Ale United är mer än bara fotboll.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Lite vanligt hyfs

Ledare Oordningen och framför allt oredan kring våra återvinningsstationer är ett av de hetaste samtalsämnena för närvarande. Något måste ha gått väldigt snett när statens villkor för förpackningsindustrin är så tydlig, men konsekvenserna av regelverket ändå blir ett enda stort sopberg. Det råder inga tvivel om att kommunerna och staten för den delen måste sluta peka på att branschens eget företag FTI – Förpacknings- och tidningsinsamling AB ska lösa hela uppgiften. Det är förvisso så det var tänkt, men det är helt uppenbart att det uppdraget är alltför komplicerat. När avtalet skrevs med FTI, som för den som inte förstått ägs av de som producerar förpackningar och tidningar, utgick man från att medborgarna delade uppfattningen att det var en god idé att skapa ett effektivt och enkelt sätt att säkerställa kretsloppet. Det var inte sant. FTI är en okänd och avlägsen aktör. Plötsligt börjar medborgare att se återvinningsstationer som en plats för allmänt skrot och sopor. Få har en relation till FTI och plötsligt är det fritt fram för egen regelsättning. Hörnsoffor, tv-apparater, cyklar, blöjor, hushållsavfall – ett paradis för råttor på många håll. Återvinningsstationerna är till och från kommunernas vidrigaste platser. Även om det nu är FTI som har ansvaret för skötseln måste vi som skattebetalare i en kommun kunna ställa krav på vår närmiljö. Sedan får kommunen i sin tur ställa samma hårda krav på de som har ansvaret. En leverantör som bryter mot avtalet och inte lever upp till kraven byts ut alternativt anmäls för rättslig prövning. Det är inte mer med det. Å andra sidan finns det en retfullt enkel lösning. Om vi kommuninvånare runtom i landet visar lite vanligt enkelt hyfs så skulle återvinningsstationerna inte ens behöva vara så mycket som ett samtalsämne. Det är ju inte FTI som släpar dit skiten! Jag hade glädjen att fira midsommar i Wien. En fantastiskt vacker stad och självklart kunde jag inte undgå att kasta ett öga på hur den mäktiga storstaden med nästan två miljoner invånare löser sin återvinning. I de täta områdena med lägenheter stod vid sidan om lokalvägen en lång rad med olika kärl, antalet fraktioner var imponerande. Det som dock var mest iögonfallande var att det inte låg så mycket som en kork bredvid. Det var soprent! Jag tror inte att staden Wien har en mer regelbunden tillsyn eller satsar på sopspioner. Såg inte heller skymten av någon kameraövervakning på insamlingsplatserna. Jag tror helt enkelt att det bara handlar om lite vanligt enkelt hyfs. Om var och en börjar med sig själv, sin egen familj, vänner och kollegor är jag övertygad om att vi kan komma tillrätta med våra återvinningsstationer. Till dess måste vi med våra gemensamma skattemedel se till att sopa rent.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/06/robin-andersson.jpg

Pannkaka för SBTK

– Södra Vings bröt den fina sviten
Sport

Skepplandas herrar avslutade vårsäsongen med en storförlust borta mot Södra Vings.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/06/v-26-ahlafors-8.jpg

En hedersam förlust

– AIF förlorade trots stark insats
Sport

AIF förlorade hemma mot serieledande Hisingsbacka trots en stark insats.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/06/v2517_alvhem1.jpg

Helt låst läge i Alvhem

Samhälle

Ortsborna kritiska till kommunens byggplaner.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/06/v-25-stipendie-2.jpg

Guldtjejer belönades i fullmäktige

Allmänt

Ale kommun uppmärksammade i samband med måndagens fullmäktigesammanträde två lokala guldhjältar.