http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v-4116-ortsmocc88te_bohus_dennis-ljunggren.jpg

Ljunggren lämnar skolpolitiken

Politik

Johnny Sundling får axla rollen som förste vice ordförande i Utbildningsnämnden.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Ett oönskat vakuum

Ledare Den 9 september gick Ale – och Sverige för den delen – till val. Nu har det snart gått två månader sedan det mest osäkra parlamentariska läget i svensk politik någonsin bekräftades. Vem vann egentligen? I Ale stod det klart att den sittande majoriteten inte fick förnyat förtroende. Istället blev det allianspartierna som tillsammans med Framtid i Ale och Miljöpartiet tog makten, men bara som största minoritet. Det innebär ett helt nytt sätt att tänka och en svår roll för de som vill försöka förändra en politisk riktning. Några större kursändringar är sannolikt inte att tänka på när det parlamentariska läget är så jämnt. Nu står dock Ale inför en situation som kräver förändring, men det mesta handlar om ledarskap eller brist på detsamma. Hur ska den hårt kritiserade sektor samhällsbyggnad komma på fötter? Hur ska flykten av duktiga kommunala tjänstemän stoppas? Hur ska den ekonomiska krisen i Omsorgsnämnden lösas? Hur ska det fackliga ifrågasättandet av arbetsmiljön för pedagoger och förskolelärare redas ut? Hur ska omsorgspersonalens förtroende återvinnas? Det finns oerhört många frågetecken och stora utmaningar att ta tag i, därför var detta politiska vakuum som uppstod även i Ale mycket oönskat. Bristen på ett tydligt mandat har medfört en form av förlamning efter valet. Alla väntar på att en ny politisk ledning ska ta vid och peka ut kursen, men frågan är om det någonsin kommer att ske. Jo, en ny ledning blir det, men hur tydlig blir kursändringen? Blir det någon? Går det att driva en positiv utveckling i minoritet? Tveksamt. Det kommer att krävas en majoritet och den kan bara skapas genom förhandlingar över blockgränsen. Det är fullt möjligt, men kommer vara tidskrävande och ha en prislapp. Frågan är hur stark motivationen är hos den styrande politiken när alla förslag ska köras genom sirap innan de eventuellt kan mynna ut i något? Jag är rädd för att det blir ett långt vakuum. Minoritetens enda väg för att skapa förändring är att i dialog och täta förhandlingar med Socialdemokraterna, komma överens om tagen. Om inte kommer många förslag att stupa i kommunfullmäktige. Att driva politik och vara engagerad i samhällsutveckling tär på krafterna om egna förslag inte vinner gehör. Det kan bli vardagsmat för alliansen om de inte förankrar sina idéer och anpassar dem på ett lämpligt sätt för till exempel Socialdemokraterna. Handen på hjärtat, vore det så fel? Brett förankrade förslag har en större överlevnadspotential än alternativet. Sossarna är förstås införstådda med kommunens utmaningar och hade även de varit tvingade till ett antal större kursändringar för att lösa de problem som har uppstått. Jag hoppas att våra folkvalda kan lägga partibeteckningarna och den politiska taktiken åt sidan för att istället syna utmaningarna. Med ett sunt och logiskt resonemang, utan ideologiska blockeringar, lägga förslag till förbättringar och omedelbara åtgärder för att återta kontrollen över skutan Ale kommun. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap, men det behöver inte vara personligt, utan kan lika gärna bestå av konkreta åtgärdsförslag från en samlad politisk majoritet från båda sidor av blocken. Det är tid för handling och det är dags att kliva fram med tydliga besked om nödvändiga åtgärder för att få ekonomin på rätt köl och personal att dra åt samma håll.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v-44-ale-torg-22-acc8ar-8.jpg

Ale Torg firade 22 år

Allmänt

Det var idel glada miner när torget firade 22 år i lördags.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Djärva idéer är aldrig fel

Ledare Det var inte bara Ale kommun som presenterade sina tankar och idéer om framtidens Nödinge i lördags. Det gjorde även arkitekt Olle Skoglund – i samma lokal dessutom. Han hade hoppats att de politiska partiernas ledande representanter skulle vara på plats. I så fall hade alla fått ett eget kompendie, nu får de säkert det tids nog ändå, men självklart ville Skoglund ta chansen att verbalt beskriva hur han resonerat. Han fick nöja sig med att Miljöpartiet var på plats och det var kanske ingen slump? Olle Skoglunds förslag utgår nämligen från att miljön måste sättas i fokus. Det som eventuellt ska byggas nytt, vill Skoglund bygga helt i trä. Det skulle enligt honom ge en maximal koldioxidkompensation. Å andra sidan vill han riva så lite som möjligt av det befintliga och därför inte heller bygga så mycket nytt. Han menar att redan inom tio år kommer 25% av handeln att ske över nätet. Därför ska volymen ny handelsyta hanteras varsamt. Istället för att bygga ett nytt ICA menar Olle Skoglund att det borde vara möjligt att genom omflyttning skapa utrymme för en större ICA-butik i befintlig byggnad. På samma sätt vill han undvika nya dyra parkeringshus som han är övertygad om att kunderna eller skattebetalarna i framtiden får betala för. Hans förslag är istället att bygga enligt ”Barcelona-modellen” med arkader och esplanader. Mindre lägenheter med parkeringar i markplan under. På hörnena skapas det utrymme för mindre gatubutiker. Olle Skoglund vill inspirera till att tänka annorlunda och smartare. Han menar att Ale aldrig kommer att få någon storstad, att bygga ett ”Dubai” passar inte in. Den som vill kan säkert kritisera Olles tankar och förslag utan problem. Det är alltid lätt att kritisera någon som vågar presentera sina idéer. Jag väljer att fascineras av den detaljerade idérikedom som de olika förslagen innehåller och jag hoppas att ansvariga tar sig tid att låta sig inspireras. Materialet är framtaget genom arkitekternas dåtida hantverk, färgpennor och smörpapper. Det är inte det som avgör. För att skapa ett framtida samhälle med höga mervärden krävs en känsla för vad människan efterfrågar och vill se. Skoglund avslutar med en vädjan till politiken att han på sin 92-årsdag ska kunna kliva av pendeln i Nödinge och ta ”en kokt me’ brö”. Det är en beskrivning som säger ganska mycket om vilken småstad som arkitekt Skoglund vill se i framtidens Nödinge. Ale kommun har i ett första skede fokuserat mycket på att möta alebornas önskningar om mötesplatser, öppna torg. Det finns många spännande tankar kring det och det blir naturligtvis intressant att följa processen. Lite extra krydda blir det förstås när någon försöker utmana med än mer djärva idéer, sådant som är möjligt när man inte behöver ta hänsyn till all fakta i målet. Djärva idéer är aldrig fel, men om de är möjliga att genomföra i sin helhet är en annan sak. De kanske ändå kan bidra med en portion inspiration.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/focc88rsvarsspel2.jpg

Första förlusten för NSK:s handbollsdamer

Sport

Nödinge SK:s handbollsdamer förlorade för första gången i år när Järnvägarnas FF gästade Ale Kulturrum.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/hampus-eskilsson2.jpg

Ale HF vände och vann

Sport

Ale HF låg under med tre bollar i paus, men vände mot topplaget Stenungsunds HK och vann med 25-23.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/skacc88rmavbild-2018-10-26-kl-08-48-04.png

Mycket på gång i Älvängen

Samhälle

"Översvämningsproblematiken har utmanat oss – men nu är utredningen klar"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Det går käpprätt…

Ledare Stress är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivningar – åtminstone i den privata sektorn, men jag tror inte offentlig sektor skiljer sig åt. Oavsett är stressrelaterade sjukdomar något som sprider sig likt ett virus och om vi inte har funderat kring orsakerna är det hög tid att göra det. Det här håller nämligen inte. Det går käpprätt åt... Numera är det inte bara chefer eller de på ansvarsfulla positioner som drabbas, även unga människor kör i diket. Vi måste tänka till och börja med oss själva. Hur ofta svarar vi inte en leverantör eller kund med orden ”fixa det så snart som möjligt” eller ”kan du lösa det nu eller direkt vore jag jätteglad”. Vi måste hjälpas åt att sänka tempot, vara ute i god tid och bli bättre på att planera. Mobiltelefonen är ett suveränt verktyg, men i samma stund också en stor bov i dramat. Den håller ju oss ständigt uppkopplade och möjliga att nå. Den gör att vi kan ställa ökade krav på varandra. Onödigt hårda krav tror jag. Vi har vant oss vid att ständigt jaga på och ibland verkar vi vilja ha svaren på plats innan frågorna är ställda. Det kommer inte att hålla. Egentligen tror jag det handlar om att bli mycket bättre på att koppla ner, koppla ifrån och koppla av. Att införa mobilfria timmar, eller dagar om det är möjligt, för att sänka tempot och stressnivån. Jag möts nästan dagligen av människor som drabbats själva eller som känner någon som fått diagnos hjärntrötthet. Psykiska stressrelaterade sjukdomar ska vi tala om med respekt. Det är ingen lek, varken för den som drabbas eller för omgivningen. Det är därför vi måste ta signalerna på allvar och alla i ledande positioner ska fundera på om målen i verksamheten är rätt satta, om de kan sänkas för att istället skapa en bättre arbetsmiljö. I det långa perspektivet är ju ändå hälsan hos personalen eller i omgivningen det mest värdefulla. I veckan väntar tårtkalas på Ale Torg. Det har nu gått 22 år sedan Ingvar Oldsberg var på plats och invigde köpcentrumet. I samband med detta kommer Ale kommun att redovisa skisser och illustrationer på hur ett framtida Ale Torg skulle kunna se ut. Materialet fokuserar på mötesplatser och torgytor för spontana träffar mellan människor. Det är ambitiösa målsättningar, men hur realistiska är planerna? När kommer tidplanen och inte minst finansieringsplanen? Jag var riktigt kritisk för fyra år sedan och skrev att ”ett nytt kommunhus ser inte dagens ljus den kommande mandatperioden”. Det gjorde det inte heller. Man pekade däremot ut en tänkbar plats på Ale Torg, men mer blev det inte. Nu skriver jag det igen. Ett nytt kommunhus kommer inte att se dagens ljus den kommande mandatperioden. Min känsla är att projektet är för stort och avsevärt mycket större än kommunledningen från början tänkt sig.