Dags för livets största affär?

Här är svaren på de stora frågorna

Fastighetsmäklare Jonas Andreasson svarar på de vanligaste frågorna som han med kollegor möter när bostadsaffären närmar sig.
Fastighetsmäklare Jonas Andreasson svarar på de vanligaste frågorna som han med kollegor möter när bostadsaffären närmar sig.

Att sälja och köpa bostad är för många den största affären man gör i livet.  När det är dags dyker det ofta upp frå- getecken för båda parter. Vad innebär exempelvis begreppen budgivning eller köparens undersökningsplikt? Jonas Andreasson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Ale, svarar på de vanligaste begreppen och frågorna som han och kollegorna får.

Vad är fastighetsmäklarens roll i en affär?

– Fastighetsmäklares uppgift är att vara en opartisk mellanman och tillvarata både säljarens och köpa- rens intressen. Uppdraget ska ut- föras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed, allt i enlighet med fastighetsmäklarlagen, FML, som är en konsumentskyddande lagstiftning. Alla mäklare är regist- rerade hos den statliga tillsynsmyn- digheten Fastighetsmäklarinspek- tionen.

Vad innebär budgivning?

– Relativt ofta blir det budgivning vilket får till följd att priset som står i bostadsannonsen överstigs, men det kan också bli ett lägre slut- pris än utgångspriset. Mäklaren är skyldig att framföra alla bud som kommer innan kontrakt är påsk- rivet till säljaren. Ett bud i Sverige är inte bindande för personen som lägger det. Budet blir nämligen inte bindande förrän både köpare och säljare har undertecknat ett köpeavtal.

– Säljaren är inte heller skyldig att sälja till ett visst pris utan kan välja att dra tillbaka försäljningen när som helst under processen fram till att ett köpeavtal är tecknat. Säl- jaren kan dessutom välja att sälja bostaden till en budgivare som inte har lagt det högsta budet. Enligt svensk lag ska mäklaren föra en förteckning över alla budgivare och de bud som läggs. Denna för- teckning får köpare och säljare ta del av i samband med tillträdesda- gen då mäklaren lämnar över sin journal. Detta för att kunna säker- ställa att budgivningen går till på ett korrekt sätt.

Vad innebär säljarens upplysnings- skyldighet?

Säljaren har ingen generell upp- lysningsplikt om allt denne känner till. Utgångspunkten är istället att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är upptäckbara för köpa- ren. Trots detta har säljaren i vissa situationer ändå ett ansvar att upp- lysa om sådana fel säljaren känner till och borde inse/förstå är av be- tydelse för en framtida köpare. En förutsättning för sådant ansvar är dock att det är ett väsentligt fel el- ler avvikelse, dvs. något som köpa- ren borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om, samt att utebliven upplysning om felet/avvikelsen kan antas ha inverkat på köpet.

Vad innebär köparens undersök- ningsplikt?

– Innebörden av undersöknings- plikten, som är mycket långtgå- ende, är att noggrant och om- sorgsfullt undersöka allt som är åtkomligt utan ingrepp i byggna- den. Köparen måste t ex flytta på skymmande möbler och lyfta på mattor och gardiner för att gran- ska ytskiktet på golv och väggar. Trånga utrymmen i grund, källare och på vind ska också undersökas. I undersökningsplikten ingår även att inspektera t ex byggnadens tak/fasader, skorstensstock, och alla övriga anläggningar, såsom elinstallationer, värmeanläggningar, brunnar för vatten och avlopp. Vattenkvalitet är också något som ligger på köparen att undersöka, samt förekomst av radon i vatten, mark och byggnad.

Vad ingår i köpet?

– Vid försäljning av en bostad upp- står ibland frågor om vad som in- går i köpet, det vill säga vilka tillbe- hör som följer med bostaden. Det som räknas som tillbehör och där- för ingår i ett köp, regleras av Sve- riges lag. Exempel på tillbehör som normalt lämnas kvar i en bostad är garderober, spis, kyl, frys, tvättma- skin och torktumlare. Säljaren kan göra undantag från dessa regler. Vad som ska undantas regleras se- dan i det avtal som skrivs mellan köpare och säljare.

Detta är de vanligaste frågorna vi får men långt ifrån alla. Har ni ytterligare funderingar kring bo- stadsförsäljning eller bostadsköp? Jonas Andreasson hälsar att vi finns nära till hand för att hjälpa till.

Mer från allmänt

David gör långfilmsdebut

Vi träffas på ett café i centrala Göteborg och David Färdmar är punktlig trots att han har ett hektiskt schema.…

”Mycket dyrare än väntat”

Strax efter byggstarten hösten 2018 påträffades markföroreningar. Projektet fortskred trots skenande kostnader. I januari 2019 stoppade kommunstyrelsens orförande, Mikael Berglund…

Nödinge bygdegård till försäljning

Förra året avslog Ale kommun Nödinge Bygdegårdsförenings bidragsansökan för att färdigställa den nya bygdegården. Det föranledde senare föreningen att skicka…

Laddade för ”Vi i femman”

På torsdag smäller det! Då beger sig Tingbergsskolan klass 5A till Bohusläns museum i Uddevalla för att tävla i radions…


Senaste nytt

Kaotiskt inom räddningstjänsten

Efter en interrimtid sjösattes Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund den 1 januari 2017 och är ett kommunalförbund mellan Lilla Edet, Tjörn och…

Greps på bar gärning

Klockan hade precis passerat 03.45 natten till söndag när en vit skåpbil körde rakt in i Gulf-butiken i Nol. Den…

DEBATT: Förläng Alependeln till Lilla Edet!

Befolkningen i Västra Götalandsregionen beräknas öka till 1,9 miljoner invånare 2035. Lilla Edet och Ale kommuner är bland de kommuner…

David gör långfilmsdebut

Vi träffas på ett café i centrala Göteborg och David Färdmar är punktlig trots att han har ett hektiskt schema.…

”Mycket dyrare än väntat”

Strax efter byggstarten hösten 2018 påträffades markföroreningar. Projektet fortskred trots skenande kostnader. I januari 2019 stoppade kommunstyrelsens orförande, Mikael Berglund…

Svårhyllade!

Det finns en förutfattad mening om att media jagar polisen och gärna skriver ner ordningsmaktens tröstlösa kamp mot lagförbrytarna. Nu…

Nödinge bygdegård till försäljning

Förra året avslog Ale kommun Nödinge Bygdegårdsförenings bidragsansökan för att färdigställa den nya bygdegården. Det föranledde senare föreningen att skicka…

Ale körde över tabelljumbon 

När Ale IBF ställdes mot Hisingskärra IBK hemma i Ale Kulturrum i oktober lyckades de blåvita göra hela 20 mål.…

Sent poängtapp för KS Bandy 

Förutsättningarna inför lördagens match på Skarpe Nord i Kungälv var inte de bästa. Regnet gjorde isen knottrig och svårspelad. –…

Ale HF rycker i fyran

Ale HF:s herrar är ute för revansch på sig själva. Förra årets insats innebar nedflyttning till division 4, en nivå…