Angeläget ÖP-arbete

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/02/ledare-facebook.jpg

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att inleda arbetet med en ny översiktsplan (ÖP). Det är självfallet inte en dag för tidigt. Den senaste antogs 2007 och förklarades inaktuell i kommunfullmäktige 2016. En tillväxtkommun utan gällande översiktsplan känns som en bil utan ratt. Det är av yttersta vikt att vi skyndsamt får fram en tydlig riktning för hur Ale kommun ska exploateras. Dessvärre är det ett både tids- och resurskrävande uppdrag, men utan ÖP kommer utbyggnaden att stagnera på sikt. Det medför emellertid att det finns en risk att övrigt planarbete kommer att tappa fart under en period. Många frågeställningar kan komma att hänvisas till det pågående ÖP-arbetet. Målet är inställt på att den nya översiktsplanen ska vara antagen 2022. Låt oss nu hoppas att de aktuella detaljplanerna som ligger i startblocken kan sjösättas och få fart. Handel och service i våra orter behöver fler plånböcker, om det råder det ingen som helst tvekan om.

ÖP-arbetet kan säkert engagera många, men hur ser strategin ut för att sedan förverkliga de intentioner som planen anger? I ÖP 2007 nämns 170-225 lägenheter i Lahallsåsen, området mellan Backa och den tidigare GO-kartbanan. Vad hände? Även Ale Höjd, 430 lägenheter mellan Nol och Nödinge var en idé som aldrig lämnade ritbordet. Det som har förverkligats av lite storlek är Furulund i Alafors, nya etapper på Solgården i Alafors, Kronogården i Älvängen, ett 50-tal lägenheter i Bohus, Green Village och tornet i Surte. Med tanke på den enorma satsning som staten genomfört i Göta älvdalen med pendeltåg och motorväg borde vi åtminstone ha lyckats ta oss fram med något mer centralt bostadsprojekt. Samtidigt ska sägas att inflyttningen trots allt har varit god och en större befolkningstillväxt hade Ale haft svårt att mäkta med, men frågan är vad som händer härnäst? Kronogården är utbyggt och vi väntar på nästa stora område. Med en inaktuell ÖP är risken överhängande att tillväxttakten bromsar in.

Personligen tror jag på en ökad exploatering centralt eller på gångavstånd till pendelstationerna och i de centrala delarna måste vi våga bygga på höjden. Särskilt våra två centralorter, Nödinge och Älvängen, behöver få karaktären av småstäder och då borde det vara möjligt att utmana lite mer på höjden. Verksamhetsmark är ett annat efterfrågat ämne. Det finns förhoppningar om Osbacken där ett ägarbyte på tomten kan medföra att området nu exploateras för verksamhetsändamål. Kanske blir det också ett omtag för Tudorområdet där intressenter haft seriösa planer för en Nolstad med handel och bostäder. Med tanke på områdets bakgrund, sannolika föroreningar och närheten till Perstorp, vore det kanske mer lämpligt att låta det förbli ett industriområde?

Rekreation, med det avser jag behovet av orörd natur, grönytor och spontana mötesplatser. Var ska vi finna dessa i framtiden? Våra utbygda ridleder från Bohus i söder till Alvhem i norr bör beaktas nogsamt och längs dessa kan det finnas platser att både bevara och förädla. ÖP-arbetet är angeläget, men låt oss redan nu diskutera hur planen sen ska verkställas. Bokhyllan är redan full med oförverkligade studier och planer.

Mer från ledare

Självklart att rösta

Nyheten om att livsmedelsjätten Coop förvärvar danska Nettos alla butiker i Sverige kom som en stor överraskning, om den blir…

Lokaljournalistiken hotas

Sverige är fantastiskt. När det gäller återvinning är vi bäst i klassen. 90% av allt tidningspapper återvinns. Förbluffande bra –…

Fåntrattar!

Fåntrattar gör mig icke besvär. Ni har redan fått tillräckligt med uppmärksamhet, men ni ska få några rader till. Förstamajfirandet…

En sorglig historia

Då var vi där igen. Personer som redan är utsatta och beroende av andras insatser blir drabbade när pengar går…


Senaste nytt

Olle Ludvigsson pratade EU-frågor

När servicehuset var upptaget fick arrangörerna i Socialdemokraternas seniorutskott snabbt tänka om och istället förpassa sig till en samlingslokal alldeles…

”Jävligt surt”

Skepplanda BTK har inlett årets säsong starkt och efter derbysegern senast mot Göta tog laget klivet upp som serieledare i…

Polis på bred front i Ale

Det var säkert en och annan som höjde på ögonbrynen då uniformerad polis syntes lite varstans i kommunen under torsdagen.…

Första spadtag för Skogsbrynet

På onsdagsförmiddagen välkomnade Veidekke till ett första spadtag av Skogsbrynet. Här ska det byggas 34 hus i bostadsrättsform. – Husen…

Folke har sprungit alla Göteborgsvarv

1980 stod 1 800 löpare på startlinjen vid Heden när det första Göteborgsvarvet anordnades – en av dem var Folke…

No Tjafs för 25:e gången

Onsdag 29 maj är det dags igen. Furulundsparken öppnar för säsongen och som vanligt väntar underhållning av bästa märke med…

Repslagare som fortsätter blomma

För 20:e gången delade Kristidemokraterna i Ale ut sin prestigeladdade utmärkelse Vitsippspriset. Syftet är att uppmärksamma enskilda personer eller organisationer…

Ale backar och Lilla Edet står still

Årets enkät visar att Västra Götalands län fortsatt placerar sig strax över Sverigesnittet gällande det sammanfattande omdömet, variationen inom länet…

De tar strid för bussen

Kollektivtrafiken har blivit ett hett omdebatterat ämne på landsbygden i kommunen. I torsdags samlades 14 personer i Starrkärrs församlingshem som…

”Förstår frustrationen”

På ortsutvecklingsmötet i Starrkärr för snart två veckor sedan presenterade Västtrafik kommande förändringarna i kollektivtrafiken och det stod då klart…