http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/skoglund.jpg

Fem kommunhus istället för ett?

Samhälle

Arkitekt, Olle Skoglund, föreslår att kommunen tänker om i kommunhusfrågan.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v4017-polisen-2.jpg

Stationsöppet alla vardagar

Samhälle

"Det är ett sätt att förbättra servicen för invånarna"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v3817-trygghetsvacc88rdar-2.jpg

Avslag för trygghetsvärdar

Samhälle

"Jag är inte nöjd med svaret".

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v3717_kommunalracc8ad.jpg

Företagsklimatet ska bli ännu bättre

Politik

Näringslivsklimatet har förbättrats stadigt i Ale kommun. Målet är att bli ännu
bättre.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v3717-spadtag-bohus-1-cr2.jpg

Byggstart i Bohus

Samhälle

I dag, onsdag, var det byggstart för Brf Skårdal.