http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/11/v-07-Älv-Anns-2.jpg

Buller stoppar bostäder i Ale

Samhälle ALE. BanaVäg i Väst skulle minska buller och vibrationer i Götaälvdalen. Istället blev det tvärtom. Bullernivåerna är nu så höga att Länsstyrelsen inte kommer att godkänna detaljplanerna för två högaktuella bostadsprojekt i Älvängen.

Stipendier till Claeson och Kilanda byalag

Samhälle ALE. Nu har kultur- och fritidsnämnden utsett Ale kommuns kulturstipendiater för 2014. Årets stipendium delas ut som belöningsstipendium till två stipendiater á 10 000 kronor vardera.

Innovationscheckar finns att söka

– Almi gästföreläste på frukostmöte

Samhälle NOL. Höstens första frukostmöte för kommunens näringsliv ägde rum i tisdags. Platsen var Nols Företagscenter med Heléne Öhrvall från Almi Väst som inbjuden gästföreläsare. Hon redogjorde för de innovationscheckar som finns att söka för företag i Göteborgsregionen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/09/v-38-Lödöseborg.jpg

Ingen is i Lödöseborg

Samhälle LÖDÖSE. Det blir ingen is i Lödöseborg kommande säsong.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/08/V-32-Grannsamverkan2.jpg

Grannsamverkan stoppade dåre i Alvhem

Händelser ALVHEM. Med hjälp av en traktor, spännband och modigt ingripande lyckades grannarna övermanna en bildåre i Lilla Alvhem. Han greps och överlämnades till polisen. En dryg timme senare var han tillbaka och hämtade sin bil.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/08/V-32-Handeln-i-Ale1.jpg

Stark utveckling för handeln i Ale

Samhälle ALE. Detaljhandeln i Ale omsatte 2013 för första gången över 1 miljard kronor. Livsmedelsbutikerna har lyckats få aleborna att vara allt mer köptrogna. Den största enskilda händelsen som bidragit till den positiva handelsutvecklingen är dock Klädkällarens etablering i Stora Viken.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/05/v-21-Biskop-1b.jpg

Biskopsvisitation i Starrkärr-Kilanda

Samhälle ÄLVÄNGEN. Göteborgs stifts biskop Per Eckerdal genomför just nu en biskopsvisitation av Starrkärr-Kilanda församling.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/05/Näringslivsklimatet.jpg

Ale bäst i Väst!

Näringslivsklimatet på stark uppgång

Samhälle ALE. Näringslivsklimatet i Ale fortsätter att förbättras kraftigt. I den senaste rankingen som Svenskt Näringsliv presenterade på tisdagen har Ale klättrat till plats 61. En förbättring på 180 platser jämfört med bottennoteringen 2012.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/03/v-11-Skoglunds-Surte-2-kopia.jpg

Tummen upp för Surte!

Samhälle Betongen ska rivas och en grönskande boendemiljö ska få återse sina forna glansdagar.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/02/v-09-Pollex_Snapseed.jpg

Mångmiljonorder till Pollex

– Nödingeföretaget fortsätter expandera

Samhälle NÖDINGE. Under senare tid har Pollex AB i Nödinge erövrat ett par stororder. Företagets teknik för att renovera vattenledningar med schaktfri VA-teknik är efterfrågad av många kommuner. Simrishamns kommun valde Pollex renoveringsmetod när det blev dags att förnya en viktig råvattenledning. – Enbart den ordern var värd drygt 12 miljoner kronor, säger Pollex vd Mattias Höglund.