http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4218-vacc88sttrafik-1.jpg

Fem nya elbussar till Ale

Samhälle

Västtrafik fortsätter sin satsning på elbussar i kollektivtrafiken.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4118-blysanering-nol.jpg

Stort saneringsprojekt startar i Nol

– 30 000 ton blyförorenad jord ska bort
Samhälle

Nu startar ett omfattande saneringsprojekt vid Folketshusvägen i Nol.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4018-hocc88vacc88gen-2.jpg

Säkrare skolväg i Älvängen

– Och nu slutförs projekt i Alafors
Samhälle

"Ett led i satsningen för säkra skolvägar i Ale kommun"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4018-keillers-vacc88g.jpg

Keillers väg stängs av

Samhälle

Keillers väg i Surte kommer att stängas av för genomfart av trafik.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/09/v3718-pacc8a-egna-ben-1.jpg

Utmaning som ger tryggare trafikmiljö

– ”På egna ben” har dragit igång
Samhälle

Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. 

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/09/v3618-aktivitetspark-surte-1.jpg

Aktivitetspark byggs i Surte

– Klart med markupplåtelsen
Samhälle

"Vi har lyssnat på ungdomarna och kommer att utforma parken utifrån deras önskemål"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/08/v3518-pernilla-carlsson.jpg

Infrachefen lämnar Ale kommun

Samhälle

Pernilla Carlsson slutar som infrastrukturchef i Ale kommun.