http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/skacc88rmavbild-2018-10-26-kl-08-48-04.png

Mycket på gång i Älvängen

Samhälle

"Översvämningsproblematiken har utmanat oss – men nu är utredningen klar"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4218-vacc88sttrafik-1.jpg

Fem nya elbussar till Ale

Samhälle

Västtrafik fortsätter sin satsning på elbussar i kollektivtrafiken.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4118-blysanering-nol.jpg

Stort saneringsprojekt startar i Nol

– 30 000 ton blyförorenad jord ska bort
Samhälle

Nu startar ett omfattande saneringsprojekt vid Folketshusvägen i Nol.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4018-hocc88vacc88gen-2.jpg

Säkrare skolväg i Älvängen

– Och nu slutförs projekt i Alafors
Samhälle

"Ett led i satsningen för säkra skolvägar i Ale kommun"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/10/v4018-keillers-vacc88g.jpg

Keillers väg stängs av

Samhälle

Keillers väg i Surte kommer att stängas av för genomfart av trafik.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/09/v3718-pacc8a-egna-ben-1.jpg

Utmaning som ger tryggare trafikmiljö

– ”På egna ben” har dragit igång
Samhälle

Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser.