Ale El - Räkna ut ditt nya elpris
Publicerad: 28 mars, 2013 18: 14
Ett tre meter högt staket ska hägna in de fallfärdiga byggnaderna som ägs av det engelska bolaget Hawk Properties.

En dödsfälla elimineras!

ÄLVÄNGEN. Nu är hårdhandskarna på.
Ale kommun vill riva de förfallna fastigheterna på Carlmarks gamla industriområde i Älvängen.
Fastighetsägaren har överklagat beslutet, men Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att stängsla in området och göra det otillgängligt.

Publicerad: 20 mars, 2013 17: 24
Fyra arbetsgivare fanns med på den Vårdmässa som hölls på Arbetsförmedlingen i Nödinge.

Vårdmässa på Arbetsförmedlingen

NÖDINGE. I tisdags eftermiddag arrangerades en Vårdmässa med representanter från fyra olika arbetsgivare.
Som värd stod Arbetsförmedlingen.
– Vi jobbar gärna med den här typen av riktade event där vi sammanför arbetsgivare med rätt målgrupp av arbetssökande, säger Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen.

Publicerad: 19 mars, 2013 09: 35

Resecentrum i Älvängen oroar

ÄLVÄNGEN. Älvängens resecentrum har som befarat blivit en värmestuga för rastlösa ungdomar.
Nu slår föräldrarna dessutom larm om ett ökat drogmissbruk.
– Vi vet att det har blivit ett tillhåll och kommer nu att fokusera hårt på att störa de som är där, säger Elisabeth Persson, fältarbetande fritidsledare.

Publicerad: 14 mars, 2013 17: 39
Näringslivschef Jannike Åhlgren och entreprenören Håkan Sandberg från Nödinge klippte bandet och förklarade NyföretagarCentrum invigt.

Efterlängtad invigning av NyföretagarCentrum

NOL. NyföretagarCentrum har sett dagens ljus.
Invigningen ägde rum i torsdags eftermiddag.
– Det har funnits en gemensam vilja i Ale att starta upp den här verksamheten och det är många aktörer som står bakom satsningen, säger initiativtagaren Lena Wingbro.

Publicerad: 19 februari, 2013 08: 59
Området vid Keillers Damm kommer att bestå av 116 bostäder, fördelat på 86 lägenheter, 21 radhus och 9 villor.

Arbetet vid Keillers Damm är igång

SURTE. Nu händer det grejer vid Keillers Damm.
Byggnationen av Green Village område har startat och inflyttning beräknas ske till hösten.
Samtidigt planeras det för en ny utomhusförskola i området – Green day.

Publicerad: 4 februari, 2013 19: 11
Energirådgivare Jerker Persson och Anette Skogsäter från Konsument Göteborg besöker biblioteken i Ale under fyra måndagseftermiddagar för att svara på allmänhetens frågor.

Konsumentfrågor och energispartips

NÖDINGE. Fyra måndagseftermiddagar, med start den här veckan, ges aleborna chansen att ställa frågor som rör konsument- och energirådgivning.
Konsument Göteborg och Ales egen energirådgivare Jerker Persson besöker biblioteken i Nödinge, Skepplanda, Surte och Älvängen.
– Kontakten med allmänheten sker vanligtvis via telefon och mail, men det personliga mötet uppskattas ändå av många, säger Jerker Persson.

Publicerad: 31 januari, 2013 18: 50
Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14

Omedelbar skyddsjakt på älg?

ALE. Jägarnas Riksförbund (JRF) Västra Götaland gick nyligen ut och krävde omedelbar skyddsjakt på älg.
Länsstyrelsen anser emellertid att det är för tidigt att säga något om hur den här säsongens jakt har gått.
Därför har man avslagit Jägarnas Riksförbunds begäran.

Publicerad: 29 januari, 2013 11: 04

Näringslivsklimatet allt bättre i Ale

ALE. Svenskt Näringsliv presenterar i maj sin nästa ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
Redan nu kan varje enskild kommun se resultatet av mätningen i sin egen kommun.
För Ales del pekar kurvorna brant uppåt.

Publicerad: 22 januari, 2013 10: 35
ale.se

Ale lanserar öppet e-arkiv

ALE. I måndags lanserades e-tjänsten e-arkiv Ale. En gemensam digital informations- och arkivlösning för hela kommunen.
Över 90 000 bygglovshandlingarmellan åren 1943 och 2008 finns initialt tillgängliga för allmänheten.
Ale är först ut i Sverige med tjänsten som innebär att man själv kan ladda ned och printa ut de handlingar man söker

Publicerad: 22 januari, 2013 10: 23

Ny förskola i Lödöse?

LÖDÖSE. Det kan bli aktuellt med en ny förskola i Lödöse.
När och exakt var förskolan ska placeras är för tidigt att säga.
Utbildningsnämnden har givit Bildningsförvaltningen i uppdrag att snarast, tillsammans med Leifab och Mark- och exploateringsavdelningen, starta projekteringsarbetet.

Green Village