http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/02/v-6-Rådgivning-1a.jpg

Konsumentfrågor och energispartips

Samhälle NÖDINGE. Fyra måndagseftermiddagar, med start den här veckan, ges aleborna chansen att ställa frågor som rör konsument- och energirådgivning. Konsument Göteborg och Ales egen energirådgivare Jerker Persson besöker biblioteken i Nödinge, Skepplanda, Surte och Älvängen. – Kontakten med allmänheten sker vanligtvis via telefon och mail, men det personliga mötet uppskattas ändå av många, säger Jerker Persson.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-6-Älgjakt.jpg

Omedelbar skyddsjakt på älg?

– Länsstyrelsen säger nej

Samhälle ALE. Jägarnas Riksförbund (JRF) Västra Götaland gick nyligen ut och krävde omedelbar skyddsjakt på älg. Länsstyrelsen anser emellertid att det är för tidigt att säga något om hur den här säsongens jakt har gått. Därför har man avslagit Jägarnas Riksförbunds begäran.

Näringslivsklimatet allt bättre i Ale

Samhälle ALE. Svenskt Näringsliv presenterar i maj sin nästa ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Redan nu kan varje enskild kommun se resultatet av mätningen i sin egen kommun. För Ales del pekar kurvorna brant uppåt.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/ale.se_.png

Ale lanserar öppet e-arkiv

Samhälle ALE. I måndags lanserades e-tjänsten e-arkiv Ale. En gemensam digital informations- och arkivlösning för hela kommunen. Över 90 000 bygglovshandlingarmellan åren 1943 och 2008 finns initialt tillgängliga för allmänheten. Ale är först ut i Sverige med tjänsten som innebär att man själv kan ladda ned och printa ut de handlingar man söker

Ny förskola i Lödöse?

– Bildningsförvaltningen ska utreda frågan

Samhälle LÖDÖSE. Det kan bli aktuellt med en ny förskola i Lödöse. När och exakt var förskolan ska placeras är för tidigt att säga. Utbildningsnämnden har givit Bildningsförvaltningen i uppdrag att snarast, tillsammans med Leifab och Mark- och exploateringsavdelningen, starta projekteringsarbetet.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-4-Polisen-1.jpg

”Fortsätter jobba aktivt”

– Brottsförebyggande arbetet ger resultat

Samhälle KORTEDALA. Brottsstatistiken för 2012 är sammanställd. Det är inga större avvikelser mot föregående år. – Vi fortsätter jobba aktivt med det förebyggande arbetet som bland annat grannsamverkan, säger Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-4-Räddningstjänsten-2.jpg

Bohus Räddningstjänstförbund är igång

– Effektivare organisation eftersträvas

Samhälle KUNGÄLV. Av den långvariga förlovningen blev det till slut giftermål. Sedan årsskiftet ingår Ale och Kungälv i ett gemensamt räddningstjänstförbund – Bohus Räddningstjänstförbund. – En naturlig utveckling som gör vår organisation ännu effektivare, säger räddningschef Håkan Lundgren.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-4-Biskop-1.jpg

Biskopsvisitation av Skepplanda pastorat

– Per Eckerdal mötte församlingsborna

Samhälle LÖDÖSE. Under förra veckan skedde biskopsvisitation av Skepplanda pastorat. Det sker vanligtvis med ett tidsintervall på sex år och däremellan görs prostvisitation. – Som biskop åker jag ut till församlingen, går igenom arbetet, ser hur de praktiska och ekonomiska förutsättningarna ser ut samt tar del av de tankar och planer som finns för framtiden, säger Per Eckerdal.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-2-Biblioteket-1_ok.jpg

Meröppna bibliotek i Ale

– Ökad tillgänglighet i Surte och Skepplanda

Samhälle ALE. Meröppna bibliotek är en satsning som träder i kraft i vår. Enheterna i Skepplanda och Surte blir först ut. – Det är ett sätt att öka servicen för våra kommuninvånare, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M).

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-2-Överförmyndare.jpg

Fler gode män behövs i Ale

Samhälle NÖDINGE. Det behövs fler gode män. I Ale kommun är det cirka 280 personer som är behov av den hjälpen. – Vi lever i ett komplicerat samhälle som ofta är ovänligt för de med särskilda behov och ärenden ökar, säger Eva Schiller, överförmyndarhandläggare.