http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/03/v-13-Arbetsförmedlingen-1.jpg

Vårdmässa på Arbetsförmedlingen

– Stort behov av sommar- och timvikarier
Samhälle NÖDINGE. I tisdags eftermiddag arrangerades en Vårdmässa med representanter från fyra olika arbetsgivare. Som värd stod Arbetsförmedlingen. – Vi jobbar gärna med den här typen av riktade event där vi sammanför arbetsgivare med rätt målgrupp av arbetssökande, säger Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen.

Resecentrum i Älvängen oroar

– Har blivit ett tillhåll för rastlösa ungdomar
Samhälle ÄLVÄNGEN. Älvängens resecentrum har som befarat blivit en värmestuga för rastlösa ungdomar. Nu slår föräldrarna dessutom larm om ett ökat drogmissbruk. – Vi vet att det har blivit ett tillhåll och kommer nu att fokusera hårt på att störa de som är där, säger Elisabeth Persson, fältarbetande fritidsledare.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/03/v-12-Nyföretagarcentrum-1.jpg

Efterlängtad invigning av NyföretagarCentrum

Samhälle NOL. NyföretagarCentrum har sett dagens ljus. Invigningen ägde rum i torsdags eftermiddag. – Det har funnits en gemensam vilja i Ale att starta upp den här verksamheten och det är många aktörer som står bakom satsningen, säger initiativtagaren Lena Wingbro.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/02/v-8-Green-Village-2a.jpg

Arbetet vid Keillers Damm är igång

– Och ny förskola planeras i området
Samhälle SURTE. Nu händer det grejer vid Keillers Damm. Byggnationen av Green Village område har startat och inflyttning beräknas ske till hösten. Samtidigt planeras det för en ny utomhusförskola i området – Green day.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/02/v-6-Rådgivning-1a.jpg

Konsumentfrågor och energispartips

Samhälle NÖDINGE. Fyra måndagseftermiddagar, med start den här veckan, ges aleborna chansen att ställa frågor som rör konsument- och energirådgivning. Konsument Göteborg och Ales egen energirådgivare Jerker Persson besöker biblioteken i Nödinge, Skepplanda, Surte och Älvängen. – Kontakten med allmänheten sker vanligtvis via telefon och mail, men det personliga mötet uppskattas ändå av många, säger Jerker Persson.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-6-Älgjakt.jpg

Omedelbar skyddsjakt på älg?

– Länsstyrelsen säger nej
Samhälle ALE. Jägarnas Riksförbund (JRF) Västra Götaland gick nyligen ut och krävde omedelbar skyddsjakt på älg. Länsstyrelsen anser emellertid att det är för tidigt att säga något om hur den här säsongens jakt har gått. Därför har man avslagit Jägarnas Riksförbunds begäran.

Näringslivsklimatet allt bättre i Ale

Samhälle ALE. Svenskt Näringsliv presenterar i maj sin nästa ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Redan nu kan varje enskild kommun se resultatet av mätningen i sin egen kommun. För Ales del pekar kurvorna brant uppåt.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/ale.se_.png

Ale lanserar öppet e-arkiv

Samhälle ALE. I måndags lanserades e-tjänsten e-arkiv Ale. En gemensam digital informations- och arkivlösning för hela kommunen. Över 90 000 bygglovshandlingarmellan åren 1943 och 2008 finns initialt tillgängliga för allmänheten. Ale är först ut i Sverige med tjänsten som innebär att man själv kan ladda ned och printa ut de handlingar man söker

Ny förskola i Lödöse?

– Bildningsförvaltningen ska utreda frågan
Samhälle LÖDÖSE. Det kan bli aktuellt med en ny förskola i Lödöse. När och exakt var förskolan ska placeras är för tidigt att säga. Utbildningsnämnden har givit Bildningsförvaltningen i uppdrag att snarast, tillsammans med Leifab och Mark- och exploateringsavdelningen, starta projekteringsarbetet.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-4-Polisen-1.jpg

”Fortsätter jobba aktivt”

– Brottsförebyggande arbetet ger resultat
Samhälle KORTEDALA. Brottsstatistiken för 2012 är sammanställd. Det är inga större avvikelser mot föregående år. – Vi fortsätter jobba aktivt med det förebyggande arbetet som bland annat grannsamverkan, säger Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.