Ale lanserar öppet e-arkiv

Samhälle ALE. I måndags lanserades e-tjänsten e-arkiv Ale. En gemensam digital informations- och arkivlösning för hela kommunen. Över 90 000 bygglovshandlingarmellan åren 1943 och 2008 finns initialt tillgängliga för allmänheten. Ale är först ut i Sverige med tjänsten som innebär att man själv kan ladda ned och printa ut de handlingar man söker

Ny förskola i Lödöse?

– Bildningsförvaltningen ska utreda frågan

Samhälle LÖDÖSE. Det kan bli aktuellt med en ny förskola i Lödöse. När och exakt var förskolan ska placeras är för tidigt att säga. Utbildningsnämnden har givit Bildningsförvaltningen i uppdrag att snarast, tillsammans med Leifab och Mark- och exploateringsavdelningen, starta projekteringsarbetet.

”Fortsätter jobba aktivt”

– Brottsförebyggande arbetet ger resultat

Samhälle KORTEDALA. Brottsstatistiken för 2012 är sammanställd. Det är inga större avvikelser mot föregående år. – Vi fortsätter jobba aktivt med det förebyggande arbetet som bland annat grannsamverkan, säger Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.

Bohus Räddningstjänstförbund är igång

– Effektivare organisation eftersträvas

Samhälle KUNGÄLV. Av den långvariga förlovningen blev det till slut giftermål. Sedan årsskiftet ingår Ale och Kungälv i ett gemensamt räddningstjänstförbund – Bohus Räddningstjänstförbund. – En naturlig utveckling som gör vår organisation ännu effektivare, säger räddningschef Håkan Lundgren.

Biskopsvisitation av Skepplanda pastorat

– Per Eckerdal mötte församlingsborna

Samhälle LÖDÖSE. Under förra veckan skedde biskopsvisitation av Skepplanda pastorat. Det sker vanligtvis med ett tidsintervall på sex år och däremellan görs prostvisitation. – Som biskop åker jag ut till församlingen, går igenom arbetet, ser hur de praktiska och ekonomiska förutsättningarna ser ut samt tar del av de tankar och planer som finns för framtiden, säger Per Eckerdal.

Meröppna bibliotek i Ale

– Ökad tillgänglighet i Surte och Skepplanda

Samhälle ALE. Meröppna bibliotek är en satsning som träder i kraft i vår. Enheterna i Skepplanda och Surte blir först ut. – Det är ett sätt att öka servicen för våra kommuninvånare, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M).

Fler gode män behövs i Ale

Samhälle NÖDINGE. Det behövs fler gode män. I Ale kommun är det cirka 280 personer som är behov av den hjälpen. – Vi lever i ett komplicerat samhälle som ofta är ovänligt för de med särskilda behov och ärenden ökar, säger Eva Schiller, överförmyndarhandläggare.

Vägen till ett nytt arbete

– Populära utbildningar på Komvux Ale

Samhälle NÖDINGE. Vägen till ett nytt arbete går för många via Komvux. Anläggnings- respektive maskinförarutbildningen har blivit väldigt populära. – Det är utbildningar som leder till arbete i de allra flesta fall, säger Henrik Hulth, lärare på anläggning.

Fängelsestraff för 31-åringen

– Dömd för våldtäkt och sexuellt övergrepp

Samhälle ALINGSÅS. 31-åringen från Älvängen döms för våldtäkt och sexuellt övergrepp mot en minderårig flicka. Tingsrättens dom blev fängelse i två och ett halvt år samt 75 000 kronor i skadestånd till flickan. Utredningen om det misstänkta barnpornografibrottet fortsätter.

Äntligen invigning – alla var där!

Samhälle ÄLVÄNGEN. Projektet som har påverkat allt och alla i mer än fem år gick i mål – på utsatt tid. Invigningen av BanaVäg i Väst gladde alla. – Jag var glad när ni kom, men jag är minst lika glad nu – när ni snart ger er av, sa en nöjd Mikael Berglund (M), kommunalråd i Ale, och flinade åt Trafikverket.