http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/daniel-hjerpe-cr2.jpg

Nygammal kommunpolis

Samhälle

Daniel Hjerpe är tillbaka.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/skacc88rmavbild-2017-10-25-kl-14-49-39.png

Så kan köerna minimeras

Samhälle

Uppmärksam läsare har lösningen.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/v4217_bocc88rjessons-1.jpg

Börjessons blir tillfälligt kommunkontor

Samhälle

95 nya kontorsplatser ska inrymmas när Börjessons Mekaniskas tidigare lokal byggs om.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/skoglund.jpg

Fem kommunhus istället för ett?

Samhälle

Arkitekt, Olle Skoglund, föreslår att kommunen tänker om i kommunhusfrågan.

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v4017-polisen-2.jpg

Stationsöppet alla vardagar

Samhälle

"Det är ett sätt att förbättra servicen för invånarna"

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v3817-trygghetsvacc88rdar-2.jpg

Avslag för trygghetsvärdar

Samhälle

"Jag är inte nöjd med svaret".

http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v3717_kommunalracc8ad.jpg

Företagsklimatet ska bli ännu bättre

Politik

Näringslivsklimatet har förbättrats stadigt i Ale kommun. Målet är att bli ännu
bättre.