Alva kvinnojour avvecklas

ALE. Alva kvinnojour avvecklar verksamheten i Ale, men inte för att behovet saknas. Kommunerna väljer numera privata alternativ.
– Det är en sorglig utveckling och en försämring för utsatta kvinnor, säger Anna på Alva kvinnojour.

Alva kvinnojour i Ale lägger ner sin verksamhet. Redan i augusti upphör alla aktiviteter.
Alva kvinnojour i Ale lägger ner sin verksamhet. Redan i augusti upphör alla aktiviteter.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/07/v2919-alva-kvinnojour.jpg

Det är en verksamhet som bedrivs i det tysta. allt för att trygga säkerheten kring de som söker stöd hos kvinnojouren. De som jobbar i organisationen vill av säkerhetesskäl inte heller framträda med sina riktiga namn eller på bild.

– Föreningen Alva kvinnojour bildades 2015 för att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det sker både genom samtal, personliga och i telefon, och som praktiskt stöd i olika sammanhang. Det kan handla om rättegångar, polisanmälningar eller möten med socialtjänsten. Vi måste minimera riskerna för ytterligare hot och konfrontationer, därför är vi så diskreta som möjligt, berättar Silvia, verksamhetschef.

Alva kvinnojour är en politiskt och religröst obunden organisation som har erbjudit skyddat boende som finansieras av placerande socialtjänst från någon av Sveriges alla kommuner.

– För att optimera säkerheten när det handlar om våldsutsatta kvinnor väljer socialtjänsten ofta ett boende utanför hemkommunen. Det fungerade bra inledningsvis, men numera omfattas dessa placeringar av lagen om offentlig upphandling. Det innebär att kommunernas skriver avtal med privata aktörer som erbjuder skyddat boende. I motsatts till den privata sektorn har de idéburna jourerna varit röstbärare för kvinnor och barn och varit avgörande i jämställdhetsarbetet samt påverkat utformningen av lagstiftningen vad gäller kvinnofrid, sexualbrott och våld i nära relation. Denna röstbärarfunktion försvinner med privata utförare vars drivkraft främst är ekonomiska, förklarar Silvia.

Förändringen har medfört att Alva kvinnojour i Ale fått minimalt med förfrågningar det senaste året. Stödet från Ale kommun har varit nämast obefintligt från dag ett.

– Den lägenheten som vi har haft möjlighet att erbjuda våldsutsatta kvinnor har vi fått genom en privat hyresvärd. Alebyggen har inte visat något intresse. Det här kommer att få negativa konsekvener, säger Anna.

Ideella kvinnojourer avlastar kommunerna genom att hjälpa till med det som socialtjänsten inte hinner, men det finns också kvinnor som inte vågar söka stöd den vanliga vägen.

– Vi kompletterar varandra, men vi kan inte leva på luft. Situationer där barn är utsatta eller bevittnar våldet mot mamman, är komplexa och svåra. Vi vet att vår kvinnojour har gjort stor skillnad och det här blir ett hårt slag när vi nu tvingas avveckla vår verksamhet, säger Silvia.

Hedersförtryck är en högaktuell fråga och ett område som Alva kvinnojour har kompetens och erfarenhet av.

– Det är en stor sorg att vi inte längre kommer att vara tillgängliga för de som utsätts för hedersrelaterat våld eller tvång. Dessa kvinnor eller flickor har vi stöttat i kontakten med socialtjänsten och det har varit viktigt för att de ska få gehör, säger Helen.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Elena Fridfeldt (C), kan bara beklaga beskedet om nedläggningen.

– Jag måste erkänna att jag inte kände till dem förrän nyligen när jag fick ett mejl. Först då fick jag vetskap om att de existerar och det var i samband med att verksamheten läggs ner. Det känns snopet. Rent generellt vill vi hitta alla vägar att underlätta och skapa bra förutsättningar för ideella krafter i Ale.

Mer från samhälle

Åtgärder som ska hjälpa Aleföretagen

De områden som näringslivsenheten listar kan komma att uppdateras och justeras efterhand. – En grundförutsättning för de anstånd och avbetalningsplaner…

Svenska kyrkan visar handlingskraft

Äldre personer uppmanas att stanna hemma och begränsa sina sociala kontakter. För många människor kan det innebära problem, framförallt när…

Alebyggen höjer hyrorna

Hyreshöjningen hos Alebyggen blir olika för olika hus, med ett genomsnitt runt 2 procent. De fyra höjningsnivåerna är 0,5 procent,…

Höjd beredskap för coronaviruset 

Medierapporteringen om coronaviruset har under den senaste tiden varit massiv och dagligen rapporteras det om nya fall i Sverige. I…


Senaste nytt

Åtgärder som ska hjälpa Aleföretagen

De områden som näringslivsenheten listar kan komma att uppdateras och justeras efterhand. – En grundförutsättning för de anstånd och avbetalningsplaner…

Kräksjuka, ja tack!

Det här blir en påsk att minnas, men ändå inte. Vi uppmanas till social distansering när den första vårvärmen hälsar…

Inbrott på Synoptik

ÄLVÄNGEN. Vid halv elva-tiden på söndagskvällen gick larmet hos Synoptik i Älvängen. Ett vittne såg någon form av rök från…

Nu kan du hyra hela biografen

Med anledning av coronapandemin ställs alla öppna filmvisningar in. Detta gäller från och med söndag och tillsvidare. – De allra…

Hjälp till bättre hälsa och välmående

Camilla Alverby har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, som förskollärare, ungdomscoach och inom daglig verksamhet. Sedan i…

Högtryck hos hjulskiftarna

Undantaget som Transportstyrelsen meddelade i förra veckan innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två…

Gratis mat till vårdpersonal

På tisdagen och onsdagen levererade Pizzeria Bella Mia mat till vårdpersonalen i Nödinge, både till dem inom hemtjänsten men även…

Ökad frånvaro i skolor och förskolor

Coronapandemin slår hårt mot skolor och förskolor i kommunen. Under de två senaste veckorna har sjukfrånvaron bland elever och personal…

Storbråk i Nödinge

Strax efter 19:30-tiden på onsdagen larmades polisen och ambulansen om ett storbråk mellan några ungdomar i närheten av Ale Torg…

Egen tillverkning av skyddsvisir

Det täta samarbetet mellan kommunens näringslivsenhet och de lokala företagen ger sig olika uttryck. I torsdags kom Per Brohagen till…