Åtgärder mot skredrisk dröjer

ALE/LILLA EDET. Sedan 2018 har arbetet med att säkra Göta älvdalen från skred och ras intensifierats. En särskild delegation har bildats där berörda kommuner ingår. Älvängens västra industriområde och Göta i Lilla Edets kommun tillhör de mest prekära områdena.
– Länsstyrelsen och Ale kommun påpekade det akuta allvaret i en skrivelse till regeringen redan 2013, understryker projektledare Torbjörn Andersson.

Älvängens västra industriområde tillhör ett av Sveriges mest akuta skredriskområden. Det har varit känt länge liksom de stora
markföroreningarna som vid ett eventuellt skred hotar 700 000 människors dricksvatten, men åtgärderna dröjer.
Älvängens västra industriområde tillhör ett av Sveriges mest akuta skredriskområden. Det har varit känt länge liksom de stora markföroreningarna som vid ett eventuellt skred hotar 700 000 människors dricksvatten, men åtgärderna dröjer.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/06/dji_0004-scaled.jpg

Statens geotekniska institut, SGI, fick för två år sedan i uppdrag av regeringen att bilda en delegation för Göta älv. Syftet på sikt är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i älvdalen. Åtgärderna kan finansieras med upp till 70 procent i statliga bidrag, som betalas ut från SGI. Under 2019 fanns 90 miljoner tillgängliga, men bara 2,2 miljoner betalades ut.

– Vi behövde göra mer detaljerade undersökningar för att bedöma vilka områden som har en förhöjd risk för skred. De underlag som fanns var endast översiktliga. Tanken var att detta skulle utföras av de enskilda kommunerna, men de hade inte tillräckligt med resurser. Nu har regeringen ökat anslaget till delegationen med 20 miljoner, vilket gör det möjligt för oss att handla upp cirka 18 utredningar längs Göta älv. När dessa är klara vet vi vilka åtgärder som krävs och då kan kommunerna ansöka om bidrag för varje enskild plats, skrev Per Bolin, chef för Delegationen för Göta älv, i ett mejl till lokaltidningen tidigare i år.

Regeringen har givit frågan en hög prioritering. Ras och skred kan påverka bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar och järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Göta älv är också dricksvattentäkt för 700 000 människor i regionen och ett skred i ett förorenat område kan få katastrofala följder för dricksvattenförsörjningen. Ett av flera skredkänsliga områden är Älvängens västra industriområde. Här är också marken kraftigt förorenad efter en över 100 år lång industriepok.

– Vi har gjort mängder av utredningar under årens lopp. Det saknas inte information om skredrisken eller föroreningarna i Älvängen. De har varit kända länge, men byråkratin är oerhört trög trots allvaret. Sedan 1990-talet har SGI rödmarkerat området. Nu är vi dock äntligen framme vid en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen om att få lägga en tryckbank i Göta älv samt stålsponta en sträcka om 700 meter. Det är steg 1 som måste göras för att säkra området från skred. Sedan kan vi inleda saneringsarbetet och vi talar om stora föroreningar. Totalt sett är det ett mycket omfattande projekt och vi ansöker om 150 miljoner hos Länsstyrelsen, berättar Torbjörn Andersson.

Ale kommun hoppas få tillstånd inom ett år.

Mer från samhälle

Nytt bostadsområde planeras i Alafors 

Vid millennieskiftet startade processen med att bygga ett nytt bostadsområde i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen. – Sedan…

Dags för rivning

För snart fem år sedan sålde Conny Andersson fastigheterna med Preem och Frukt & Grönsakshuset. Sedan en tid tillbaka har…

Åtgärder mot skredrisk dröjer

Statens geotekniska institut, SGI, fick för två år sedan i uppdrag av regeringen att bilda en delegation för Göta älv.…

SD kritiska till skolutredning

Sverigedemokraterna i Ale går sin egen väg i skolfrågor. De valde även denna gång att inte skriva under den politiska…


Senaste nytt

Tvingas ställa in konserterna

Kenny Eriksson på Café Torpet i Marielund.  Blir det några konserter i sommar? – Nej, vi blir tyvärr tvungna att…

Vandringsleder rustas upp

Hittills har arbetet på lederna bestått av röjning och anläggande av spångar. – Vi pratar cirka 250 meter spångar. Materialet…

Ahlafors kvitterade i premiären

Sävedalen gav Ahlafors IF en mardrömsstart i årets division 2. 3-0 i baken efter en dryg kvart. Det mesta gick…

Nytt bostadsområde planeras i Alafors 

Vid millennieskiftet startade processen med att bygga ett nytt bostadsområde i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen. – Sedan…

Coop Älvängen i nytt format

Byggnadsställningar och tillfälliga lösningar är snart ett minne blott. Renoveringsarbetet på Coop går nu in i sin definitiva slutfas. –…

Patrik Johansson Årets företagare i Lilla Edet 2020

Utan ett ont anande satt Patrik Johansson på kontoret när en delegation bestående av kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C), näringslivsutvecklare…

Apoteken sponsrar nattvandrarna

Nattvandring pågår kontinuerligt i Ales två centralorter – Älvängen och Nödinge. I den norra delen sker en paus fram till…

Känslosam spelning för Stefan Lindström

Det var tidigare i år som Stefan Lindström improviserade med sin violin och tillsammans med kompisen Martin Grönwall lade grunden…

Våldsam brand i husvagn

Larmet till räddningstjänsten kom strax efter halv åtta på onsdagsmorgonen. En kraftig rökutveckling spred sig från Börsagården i Nödinge. En…

”Jag lever i förnekelse”

Söndagen den 24 maj försvann Andreas från sjukvården i Kungälv och kort därefter påbörjades en massiv sökinsats med över 700…