Beslut om ny skola dröjer

NOL. En ny F-6-skola som uppförs där Nolskolan eller Himlaskolan är belägen idag?
Svaret kan bli mittemellan dessa platser. Nu utreds nämligen Brandsbo som ett tänkbart alternativ.

2016 fattades beslut om att en ny skola, med plats för 700 elever, ska byggas i det aktuella skolområdet. Under året har processen intensifierats och innan sommaren var tanken att fullmäktige skulle avgöra placeringen – Nol eller Alafors. De alternativa platser som tidigare pekats ut är Himlaskolans och Nolskolans nuvarande placeringar. Nu ska emellertid ett tredje alternativ utredas, nämligen Nol IK:s tidigare fotbollsanläggning i Brandsbo.

– Utredningen med de två tidigare förslagen har fortlöpt under våren. Nu har det dykt upp ett tredje alternativ. Vi återremitterade ärendet från Servicenämnden, på vårt möte den 2 juni, till fastighetsavdelningen, förklarar Claes-Anders Bengtsson (KD), ordförande i Servicenämnden.

– Vi räknar med att ha ärendet på dagordningen i september, att vi då har en ny rapport och utredning att ta ställning till, säger Claes-Anders Bengtsson.

Brandsboområdet som pekats ut som ett tänkbart lokaliseringsalternativ ägs idag av en privat fastighetsägare. Således har inte Ale kommun själva rådighet över marken.

Skolkommunalrådet Erik Liljeberg (M) beklagar att ärendet drar ut på tiden, men tycker samtidigt att alla uppkomna förslag ska utredas grundligt.

– Det är viktigt att vrida och vända på varje sten i en sådan här viktig fråga, så att vi får den bästa lokaliseringen. En ny skola ska ändå finnas där under en lång tid framöver och då får vi leva med att processen förskjuts ytterligare en tid.

Tycker du att Brandsbo vore en lämplig placering av en ny skola?

– Jag tycker inte någonting i nuläget. Vi vill få alla underlag på bordet, sedan ska vi diskutera frågan i våra partier och tycka till i frågan, avslutar Erik Liljeberg.

Mer från samhälle

Nytt bostadsområde planeras i Alafors 

Vid millennieskiftet startade processen med att bygga ett nytt bostadsområde i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen. – Sedan…

Dags för rivning

För snart fem år sedan sålde Conny Andersson fastigheterna med Preem och Frukt & Grönsakshuset. Sedan en tid tillbaka har…

Åtgärder mot skredrisk dröjer

Statens geotekniska institut, SGI, fick för två år sedan i uppdrag av regeringen att bilda en delegation för Göta älv.…

SD kritiska till skolutredning

Sverigedemokraterna i Ale går sin egen väg i skolfrågor. De valde även denna gång att inte skriva under den politiska…


Senaste nytt

Tvingas ställa in konserterna

Kenny Eriksson på Café Torpet i Marielund.  Blir det några konserter i sommar? – Nej, vi blir tyvärr tvungna att…

Vandringsleder rustas upp

Hittills har arbetet på lederna bestått av röjning och anläggande av spångar. – Vi pratar cirka 250 meter spångar. Materialet…

Ahlafors kvitterade i premiären

Sävedalen gav Ahlafors IF en mardrömsstart i årets division 2. 3-0 i baken efter en dryg kvart. Det mesta gick…

Nytt bostadsområde planeras i Alafors 

Vid millennieskiftet startade processen med att bygga ett nytt bostadsområde i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen. – Sedan…

Coop Älvängen i nytt format

Byggnadsställningar och tillfälliga lösningar är snart ett minne blott. Renoveringsarbetet på Coop går nu in i sin definitiva slutfas. –…

Patrik Johansson Årets företagare i Lilla Edet 2020

Utan ett ont anande satt Patrik Johansson på kontoret när en delegation bestående av kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C), näringslivsutvecklare…

Apoteken sponsrar nattvandrarna

Nattvandring pågår kontinuerligt i Ales två centralorter – Älvängen och Nödinge. I den norra delen sker en paus fram till…

Känslosam spelning för Stefan Lindström

Det var tidigare i år som Stefan Lindström improviserade med sin violin och tillsammans med kompisen Martin Grönwall lade grunden…

Våldsam brand i husvagn

Larmet till räddningstjänsten kom strax efter halv åtta på onsdagsmorgonen. En kraftig rökutveckling spred sig från Börsagården i Nödinge. En…

”Jag lever i förnekelse”

Söndagen den 24 maj försvann Andreas från sjukvården i Kungälv och kort därefter påbörjades en massiv sökinsats med över 700…