Antalet anmälda brott ökar i Ale

Antalet anmälda brott ökar i Ale

TEXT: Daniel Marsfeld
23 februari 2022 kl. 07:00

ALE. Under 2021 ökade antalet anmälda brott i kommunen. Är det ett tecken på att brottsutvecklingen går åt fel håll, eller är det ett kvitto på att polisen och samhället gör ett bra jobb?

Under 2021 anmäldes det cirka 1,47 miljoner brott i Sverige, vilket var en minskning med fem procent jämfört med året innan. Men i Ale kommun fortsätter antalet anmälda brott att öka och förra året gjordes det sammanlagt 2926 anmälningar.

Vad beror det på?

– Vi ser att viss brottslighet som exempelvis bedrägerier ökat i hela landet och framför allt hos oss i Region väst. Sedan handlar det dels om de upptäcktsbrott som vi arbetar mot, exempelvis narkotika och trafik. Desto mer tid och resurser vi lägger på att arbeta med den problematiken desto fler anmälningar och rapporter skrivs, berättar Jessica Ask, kommunpolis i Ale.

Trots ökningen finns det fortfarande ett mörkertal. Därav fortsätter polisen att belysa vikten av att anmäla händelser som strider mot lagen.

– Ökar brottsstatistiken så kan det skapa en oro för att det sker fler brott, men ser man till exempelvis narkotika och trafik kan det vara ett led i att vi lägger ner mer kraft på det.

Kommunpolisen menar alltså att en ökning av antalet anmälningar inte enbart behöver betyda att det faktiskt har skett fler brott. Det skulle likväl kunna vara så att det enbart är en större del av brotten som har anmälts.

– Statistik är komplicerat. Det här är anmälda brott, det betyder inte alltid att det rör sig om begångna brott, förklarar Jessica Ask – som med det sagt ändå poängterar vikten av att faktiskt anmäla.

– Vi tar alla anmälningar på allvar och vi vill minska mörkertalet. Får vi kännedom om samtliga begångna brott i kommunen har vi bäst förutsättningar att fördela resurser och i samverkan med andra aktörer skapa bäst förutsättningar för det brottsförebyggande, trygghetsskapande och brottsbeivrande arbetet.

Har Ale blivit en mindre trygg kommun att leva i?

– Nej det vill jag inte påstå. Vi har lagt ner mer resurser vilket gör att statistiken stiger. Sedan är Ale generellt en växande kommun. Vi blir fler invånare och utifrån den aspekten bör egentligen även anmälningsstatistiken öka, säger Jessica Ask och fortsätter:

– När kommunen växer medför det alltid utmaningar. Det är ett pågående arbete och vi måste alltid försöka ligga i framkant. Det som jag tycker är fantastiskt är alla engagerade medborgare som hjälper oss.

Hur ser du på att statistiken ökar?

– Jag väljer att se den som positiv, men det känns ju också konstigt att säga när det har gått upp. Men jag ser det som att vi tillsammans med kommunen och andra aktörer i samhället gör ett bra jobb. Sedan är det ett arbete som aldrig någonsin kommer att upphöra.

Lite förenklat så brukar polisen, i deras arbete, prata om en ”fasteori” – som innefattar tre faser för att dela in ett område. Kommunpolisen beskriver det som att man i fas ett arbetar med synlighet och repressivt arbete. I fas två kan man börja arbeta förebyggande och trygghetsskapande med att samla in information – innan man i den tredje fasen har möjligheten att angripa den dolda organiserade brottsligheten.

– Jag skulle säga att vi är i fas två och periodvis i fas tre. Har man inte gjort fas ett, kan man inte röra sig in i fas två. Men jag upplever att vi kan arbeta synligt på plats, trygghetsskapande och samla in information som slutligen gör att vi kan gå på den organiserade brottsligheten. Men det är ju också tack vare alla medborgare och aktörer i Ale kommun. Den samverkan och dialog som finns ger oss bättre förutsättningar i vårt arbete.

TEXT:

Daniel Marsfeld

info@alekuriren.se