Avdrag på faktura från Ale El

ALE. Med anledning av de exceptionellt höga elpriserna har regeringen beslutat om en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022. Elnätsföretagen har fått i uppgift att hantera administrationen för detta.
– Berörda hushåll får avdrag på fakturan med början i maj, säger Christer Engström på Ale El.

I början av året kom regeringen med förslaget om en elpriskompensation till hushållskunder på grund av de höga elpriserna. Förbrukning över700 kWh under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022 ligger till grund för den kompensation som beräknas.

– Den lägsta ersättningen ligger på 100 kronor per månad medan den maximala ersättningen ligger på 2000 kronor per månad, berättar Sarah Ander, marknadschef på Ale El.

Efter samråd med branschorganisationen Energiföretagen Sverige stod det klart att landets elnätsföretag blir dem som ska hantera administrationen av elpriskompensationen.

– Som regeringen själva uttryckte det så har elnätsföretagen stort förtroende och är dessutom lokalt förankrade, säger Sarah Ander.

Hur många av era hushållskunder kommer att få avdrag på fakturan?

– Drygt hälften, cirka 6000 hushållskunder i vårt elnät, berörs.

Hur går det till i praktiken?

– Som kund behöver man inte göra någonting utan det sker per automatik. Avdrag sker på fakturan som skickas ut i maj. Skulle man ha ytterligare pengar tillgodo sker avdrag på kommande faktura eller fakturor. Hela kompensationen ska vara färdig under 2022, säger Christer Engström.

Varför inte utbetalning i rena pengar?

– För att kunna hantera kompensationen på ett säkert sätt, så är avdrag på fakturan den bästa vägen att gå.

Hur vet man om och i så fall hur mycket man blir kompenserad med?

– Det finns en ersättningstrappa baserad på hur stor förbrukning man har haft som visar vilken kompensation hushållet är berättigat till. Det går att titta på sin faktura och jämföra med den aktuella perioden. Man kan också gå in på Ale Els app eller hemsida (aleel.se) under fliken ”Mina sidor” och se sin förbrukning som styr beloppet du kompenseras med, avslutar Sarah Ander.

Mer från allmänt

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Senaste nytt

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…