John Egil Rage Maria Jörgensen och Bengt Peterson utgör det team av personliga ombud som arbetar i kommunerna Ale, Kungälv och Stenungsund. 
John Egil Rage Maria Jörgensen och Bengt Peterson utgör det team av personliga ombud som arbetar i kommunerna Ale, Kungälv och Stenungsund. 
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/01/v4421-personligt-ombud-copy-scaled.jpg

En hjälpande hand i vardagen

KUNGÄLV. Personligt ombud arbetar kommunövergripande för boende i Ale, Kungälv och Stenungsund. Verksamheten inrättades 2002.
– Vi är anställda av kommunen, men arbetar helt fristående från myndigheter och vårdgivare, förklarar Bengt Petersson, ett av tre personliga ombud.

Maria Jörgensen, John Egil Rage och Bengt Petersson utgör det team av personliga ombud som har sin bas på Torggatan i Kungälv. Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.

– Det finns inget krav på kommunerna att ha personligt ombud, men fler än 80 procent i landet har det. Vår verksamhet delfinansieras med statsbidrag som utgår från Socialstyrelsen. Vi riktar oss till personer som är över 18 år, berättar Bengt Petersson.

Även om kontoret finns i Kungälv så är de personliga ombuden mobila och träffar sina klienter där det passar individen bäst. En del samtal sker också över telefon.

– Vi fungerar som en hjälpande hand för utsatta människor i samhället, säger Maria Jörgensen.

Det krävs ingen biståndsbedömning eller remiss för att en person ska få komma i kontakt med ett personligt ombud. 

– Vi i teamet gör ett ställningstagande från person till person. Allt bygger emellertid på att individen själv vill, säger Bengt Petersson.

Vad är er roll?

– Vi blir som spindeln i nätet, en slags lots för klienterna. Vi är en hjälp till hjälpen, säger Maria Jörgensen och fortsätter:

– Som personligt ombud stöttar vi i kontakter med sjukvård och myndigheter, men ersätter inte insatser som klienterna har eller kan få. Det gemensamma målet är att personen på sikt ska klara sig helt själv.

Kan ni ge några exempel på uppdrag som era klienter behöver stöttning med?

– Det kan röra sig om att man behöver komma till försörjningsstöd, att man fått avslag på sjukersättning eller att man behöver överklaga Försäkringskassans beslut, säger John Egil Rage. 

– Innehållet i myndighetsbrev kan vara svåra att förstå. Vi har även klienter som inte ens förmår att öppna breven. Dessutom kan vi konstatera att den digitala utvecklingen inte bara är tillgodo för den utsatta grupp som vi jobbar med. Många har inte ens ett bank-id, poängterar John.

All kontakt med personligt ombud är kostnadsfritt. Vi ombud har sekretess och för inga journaler.

– Ganska ofta kan vi se att vi gör skillnad i människors vardag vilket naturligtvis utgör en drivkraft i jobbet.

I sin yrkesutövning ska Maria Jörgensen, John Egil Rage och Bengt Petersson också uppmärksamma systemfel.

– Ibland behövs insatser från flera vårdgivare, men också boendestöd, kontaktperson, god man med mera. Då krävs en samordnad plan, annars får man kanske inte den hjälp som man behöver och då är det lätt att falla mellan stolarna.

Du hittar de Personliga Ombudens kontaktuppgifter på kommunens hemsida: Sök på Personligt Ombud

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…