På flera håll i landet verkar det vara svårt att leva upp till Plan- och bygglagen när det kommer till enkelt avhjälpta hinder.
På flera håll i landet verkar det vara svårt att leva upp till Plan- och bygglagen när det kommer till enkelt avhjälpta hinder.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/12/gettyimages-1199585040-scaled.jpg

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas – men få anmäls

ALE. Kraven om enkelt avhjälpta hinder syftar till att öka tillgängligheten i samhället för människor med funktionsnedsättning. Men på flera håll i landet följs inte lagen fullt ut.
– Vi vet att vi har brustit i det som kallas enkelt avhjälpta hinder, säger Mikael Berglund (M).

Kommunen har sedan tidigare valt att slopa den funktionshinderpolitiska planen ”Ale för alla”. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) förklarade beslutet genom att poängtera planens uteblivna effekt, men även att det redan finns en stabil lagstiftning att förhålla sig till när det kommer till frågor som rör tillgänglighet och människor med funktionsnedsättning.

Ett sådant exempel är Plan- och bygglagen (PBL). I den står det tydligt att allmänna byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller även andra allmänna platser som gator och tog.

Men på flera håll i landet lever kommunerna inte upp till sitt ansvar.

– Det är ett problem i hela Sverige, det är därför vi jobbar med de här sakerna och ligger på, berättar Ale DHR:s ordförande Gunilla Wallengren som kritiserar kommunen o

Enligt lagen ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Men vad är då ett ”enkelt avhjälpt hinder”?

Listan kan göras lång, men för att konkretisera det är höga trösklar, dålig belysning, tunga dörrar eller bristfällig skyltning, exempel på hinder som försämrar tillgängligheten.

I de flesta fall är det byggnadens ägare som är ansvarig för att åtgärda dessa hinder, vilket även sedan 2001 är ett krav enligt lag.

– Ett problem är att mycket byggdes innan det. Då är det ibland kostsamt och svårt att få till det. Nu när det kommer in en ansökan om bygglov, då tittar man på det för att man inte vill hamna där med enkelt avhjälpta hinder, säger Sonny Hellstrand bygglovschef Ale.

En del kommuner gör inventeringar av lokaler, men enligt Sonny Hellstrand har inte Ale kommun haft de resurserna. Samtidigt kritiseras kommunen för att det fortsatt finns tydliga brister när det kommer till tillgängligheten.

– Kommunen har ju ett översyns ansvar, när privata aktörer ska bygga ska kommunen granska och ge ett okej. De har ett tillsynsansvar, säger Gunnilla Wallengren och fortsätter:

– Det ska inte byggas fel, inte om man följer lagen.

I stället agerar kommunen först när man fått till sig en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Men värt att notera är att man under 2020 enbart fick in fyra anmälningar.

Anser du att kommunen följer lagen?

– Vi vet att vi har brustit i det som kallas enkelt avhjälpta hinder. Där vet vi att vi inte har varit bäst i klassen och där vet vi också att fastighetsavdelningen har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med de frågorna nu för att vi ska följa lagstiftningen och bli bättre, berättar kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och fortsätter:

– Vi är en stor organisation med 2500 anställda och ibland så missar man saker. Då får vi rätta till det, men i det stora hela tror jag att vi är en ganska bra kommun även i den här frågan. 

Hur kan man missa när det är en lag som måste följas?

– Vi missar mängder av lagar varje dag i vår stora organisation men jag skulle säga att det är väldigt sällan som det är uppsåtligt och medvetet. Så jag tänker inte stå och säga att vi följer all lagstiftning varje dag, för det vet jag att vi inte gör. Men jag hoppas att vi varje dag försöker rätta till och bli bättre, säger Mikael Berglund (M).

Daniel Marsfeld 

Mer från allmänt

Alafors Bil & Maskin sopar rent

Alafors Bil & Maskin styrde om sin verksamhet i slutet…

Ny kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda

Hon växte upp i ett kristet hem på Donsö, blev…

”Du blir starkare och ditt självförtroende växer”

Ale Boxningsklubb vill att så många som möjligt ska utöva…

MECA i Älvängen har blivit Bilxtra

För 16 år sedan startade Marcus Börjesson en bilverkstad i…

Senaste nytt

Lindström klar för AIF

Med två dagar kvar till seriepremiären i Ettan Södra presenterar…

”En utmaning att nå topp tre”

Ahlafors IF, herr Serie: Ettan Södra. Premiär: Norrby IF (h),…

Befolkningstillväxten har avtagit

En befolkningsprognos är en kvalificerad uppskattning av hur befolkningen väntas…

Alafors Bil & Maskin sopar rent

Alafors Bil & Maskin styrde om sin verksamhet i slutet…

Ny kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda

Hon växte upp i ett kristet hem på Donsö, blev…

Nybildade bostadsrätter i Surte

Bostadsrättföreningen bildades i samband med att tidigare fastighetsägare gick ut…

”Du blir starkare och ditt självförtroende växer”

Ale Boxningsklubb vill att så många som möjligt ska utöva…

MECA i Älvängen har blivit Bilxtra

För 16 år sedan startade Marcus Börjesson en bilverkstad i…

Heta tips för padelspelare och nybörjare

Vi ville ta reda på tips på hur man blir…

Pogab tog med plåtlådan till riksdagen

Kompetensförsörjning är ett ämne som Mathias Mattson brinner för. Trots…

Edethus säljer för att investera i nytt

Åtta månader har gått sedan Sanny Mattelin tillträdde vd-rollen på…

Från flaskpost till brevbärare, Putin och ortsmöten som försvann

Kommunikation är tidlöst och människan har alltid kommunicerat på ett…

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…