Extra simundervisning för elever i förskoleklass

Extra simundervisning för elever i förskoleklass

TEXT: Jonas Andersson
31 mars 2018 kl. 09:00

SKEPPLANDA. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till avgiftsfri sommarsimskola för elever i förskoleklass för 2018.
Ale kommun erhåller drygt en miljon kronor i bidrag.
– Nu håller vi på att lägga upp en strategi för hur vi kan använda pengarna på bästa sätt, säger föreningsutvecklare Emma Kronberg.

Simkunnigheten är idag ojämn och det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Det statliga bidraget till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass syftar till att eleverna uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.

– Det är Ale kommun som rekvirerar pengarna från Socialstyrelsen – totalt 1 038 790 kronor, berättar Emma Kronberg.

Simhallens personal välkomnar den satsning som regeringen initierat. Att förbereda barnen inför kommande simskoleundervisning är jätteviktigt förklarar Mikael Staaf.

– Att lära sig simma förutsätter att du känner dig trygg i vattnet. Bristen på vattenvana hos en del barn gör att målen för simundervisning i idrott och hälsa inte alltid kan uppfyllas.

Skepplanda simhall kommer att resterande del av året erbjuda gratis inträde för barn i förskoleklass samt dess vuxna sällskap.

– Vi kommer att ha en lista där barnets namn och skola noteras. De är välkomna hit så ofta de vill för gratis bad under 2018, säger Mikael Staaf.

Lördagen den 21 april görs en riktad insats mot den aktuella målgruppen då simhallen är öppen bara för dem under två timmar.

– Vidare så håller jag på att föra en dialog med rektorerna om hur vi kan utöka simundervisningen i respektive skola. Jag har också kontakt med den lokala simklubben, Alesimmarna, för att kunna göra specifika arrangemang, säger Emma Kronberg.

– Finns det någon som har kreativa idéer som inryms i projektet så är man hjärtligt välkommen att höra av sig till mig, avslutar Emma Kronberg.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se