I Ale har en mindre andel niondeklassare druckit alkohol det senaste året – jämfört med eleverna i grannkommunerna. Genrebild.
I Ale har en mindre andel niondeklassare druckit alkohol det senaste året – jämfört med eleverna i grannkommunerna. Genrebild.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/03/v1123-Skolans-arbete-mot-droger-GettyImages-453587111-kopiera-scaled.jpg

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

ALE. Inom skolan arbetar man ständigt för att förebygga att eleverna brukar droger. Den senaste CAN-undersökningen visar att Ale kommun ligger i framkant inom flera områden.

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen, visar bland annat att Ales niondeklassare ligger klart under regionens snitt för hur stor andel av eleverna som någon gång brukat narkotika.

– Jag tror att alla våra förebyggande insatser där alla aktörer arbetar tillsammans med individer, grupper och familjer stoppar jättemycket. Sedan följer Ale trenden i riket och regionerna, men vi ser att det har minskat ganska radikalt sedan man började arbeta väldigt systematiskt i kommunen, säger Helene Petersson, verksamhetschef Utbildning i kommunen.

Ser man till Sverige som helhet – så fortsätter andelen elever som brukar narkotika att minska.

Vad tror du att det beror på?

– Tobak och alkohol har minskat markant i hela Sverige. Vi ser att alla former av droganvändande går ner men vi ser även att de som befinner sig i riskmiljö med risk för bruk är mer utsatta idag jämfört med för några år sedan, berättar Helene Petersson och fortätter:

– Det är härligt att se att våra insatser hjälper och ger resultat men vi kan inte slå oss till ro. Vi har fortfarande elever som vi är oroliga för och behöver jobba tillsammans med.

Även alkoholkonsumtionen bland eleverna har minskat. Ser man till hela Västra Götalandsregionen så är Ale kommun den kommun med lägst andel elever som druckit alkohol någon gång det senaste året – både på högstadie- och gymnasienivå.

Hur arbetar skolan drogförebyggande?

– Skolan är en arena där alla träffas, så det är klart att vi ska vara med och hjälpa till med att förhindra droganvändandet. Det är skönt att vi ser resultat men vi kan inte slå oss till ro, säger hon och fortsätter:

– Förebyggande så tittar vi varje halvår på om vi ser några mönster och om det är något som vi behöver ändra i våra verksamheter. Då kan det bli riktade insatser som vi gör på klasser eller årskurser, vi försöker vara lite lättfotade.

Utöver CAN-undersökningen så genomför kommunen även en egen undersökning i Ales kommunala skolor varje höst. Inom skolan arbetar man utifrån ett årshjul och även med ett parallellt SFPS-arbete som är en modell för samarbete mellan skolan, socialtjänst, polis och fritid.

– Modellen är kopplad till kommunens avtal med polisen från det att vi fick lokalområdespoliser. Det har hjälpt oss väldigt mycket. Jessica Ask, vår kommunpolis, kommer ut till skolorna, pratar med klasserna och kan ha orossamtal med skolans personal, förklarar Helene. 

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…