Gustav Persson, psykolog på Skepplanda Läkarhus, och Julia Widbom, utvecklingsledare inom social hållbarhet och folkhälsa i Ale kommun, samverkar tillsammans med Garnvindeskolan och Alboskolan i ett regionalt projekt som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos föräldrar till barn i Skepplanda.
Gustav Persson, psykolog på Skepplanda Läkarhus, och Julia Widbom, utvecklingsledare inom social hållbarhet och folkhälsa i Ale kommun, samverkar tillsammans med Garnvindeskolan och Alboskolan i ett regionalt projekt som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos föräldrar till barn i Skepplanda.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/02/v0822-foraldrastod-skepplanda-1-scaled.jpg

Föräldrastöd ska öka skolnärvaron

SKEPPLANDA. En brygga mellan skolans elevhälsoteam och vårdcentralen. Det utgör grunden i det treåriga regionala projekt som tar sin början den här veckan.
– Förhoppningsvis blir detta en modell som vi kan sprida internt, men även till andra kommuner, säger Julia Widbom, utvecklingsledare inom social hållbarhet och folkhälsa i Ale kommun.

Sociala investeringar förbättrar barn förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan vändas rätt. Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden avsatt resurser, sociala investeringar, för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa. Dessa sociala investeringsmedel (SIM) stödjer individer som riskerar att hamna i utanförskap. De investeringar som beviljas stöd ska bygga på samverkan mellan den enskilde, familjer, ansvariga myndigheter och civilsamhället.

– Om vi tidigt satsar på barn och unga och stärker vi deras förutsättningar att klara skolan, samtidigt som det bidrar till regional utveckling och samhällsnytta. Det är dock långa processer och långsiktiga satsningar som ger effekter först efter flera år, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

I årets utlysning har fyra kommuner i samverkan med regionala vårdaktörer tillsammans tilldelats drygt 13,5 miljoner kronor av regionutvecklingsnämnden. Ett av projekten som beviljats medel är Föräldrahälsa i Skepplanda.

Föräldrar är bland de viktigaste personerna för sina barn, och om ens barn har det tufft eller inte mår bra kan det också påverka förälderns mående. För att kunna stötta både barn och föräldrar behöver vi jobba tillsammans mellan kommun och vårdcentral., säger Julia Widbom.

Syftet med projektet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos föräldrar till barn i Skepplanda. Detta förväntas leda till att skolnärvaron ökar hos målgruppen, att fler elever går ut 6:e klass med godkända betyg och att fler elever klarar grundskolan och etablerar sig på arbetsmarknaden.

– Frånvaro kan bero på många olika saker. Enkelt uttryck så skapas en brygga mellan Garnvindeskolan och Alboskolan i det här fallet och oss på Skepplanda Läkarhus, förklarar psykolog Gustav Persson.

– Alla vårdnadshavare till barn som aktualiseras av elevhälsoteamet erbjuds en kontakt med vårdcentralen. I de fall föräldrarna svarar ja ringer jag upp och bjuder in till ett förutsättningslöst hälsosamtal, som sker med mig samt vår sjukgymnast Andrea Lundberg. Man träffar Andrea och mig var för sig. Något som är viktigt att poängtera är att vi inte förutsätter att man som förälder lider av ohälsa bara för att ens barn har det tufft i skolan. Det vi vill är bara att försöka se om vi kan hjälpa till om så skulle vara fallet. 

Vad händer sedan?

– Tillsammans med föräldern kommer vi fram till om det behövs en insats av vården eller annan lämplig instans. Om så är fallet så upprättas en rehabplan som är individanpassad. Det övergripande syftet är att stärka föräldrarnas mående, som i sin tur ska leda till att de orkar stötta sina barn i större utsträckning, säger Gustav Persson och tillägger:

– De primära målen är att skolnärvaron ska öka och att fler ska klara målen i 6:e klass. Det är hela tiden barnet i fokus.

Mer från allmänt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…