Vape är en typ av e-cigarett som blivit populär bland ungdomar.
Vape är en typ av e-cigarett som blivit populär bland ungdomar.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/06/wape.jpg

Historiskt hög efterfrågan på droger

ALE. I en artikelserie om fyra delar ger Alekuriren en drogskola för föräldrar. Tjänstemän med olika professioner beskriver situationen i kommunen och vad man som vårdnadshavare bör tänka på. Inledningsvis ges en lokal lägesbild och grunderna i drogprevention.

Dzemal Sabovic är drogförbyggare i Ale kommun och med artiklarna vill han informera aleborna i allmänhet och föräldrarna i synnerhet om hur droganvändningen fungerar och vilken hjälp som finns att få.

– Vi vuxna behöver hjälpas åt och föräldrarna har en nyckelroll, konstaterar Dzemal och utvecklar sina tankar:

– Föräldrarna tillbringar mest tid med barnen och har störst möjlighet att påverka deras attityder och beteende. De är först med att upptäcka tidiga signaler på om det börjar ”gå åt fel håll” och kan ingripa.

Dzemal Sabovic anser att grunden i det drogförebyggande arbetet handlar om tidiga insatser på de arenor där barn och ungdomar tillbringar mest tid – hem, skola, fritid och i det offentliga rummet. 

– Det finns ingen ungdom som plötsligt vaknar upp en morgon och bestämmer sig för att börja droga eller begå brott. Det börjar istället långt, långt innan med svårigheter hemma, i skolan, avsaknad av meningsfull aktiv fritid och exponering i riskmiljöer.

Den senaste drogvaneundersökningen visar på ett lågt droganvändande bland de yngsta, men enligt den lokala lägesbilden i kommunen så är droganvändandet högre bland unga vuxna och vuxna

– Vi ser en historiskt hög efterfrågan och det innebär också att tillgängligheten är större än någonsin tidigare. Det bottnar i okunskap och en liberalare attityder ute i samhället, säger kommunpolis Jessica Ask.

Vilka droger förekommer mest frekvent i Ale?

– De vanligaste preparaten som vi ser bland ungdomar är cannabis, såsom hasch och marijuana, olika läkemedel som exempelvis tramadol, vitt snus och vape, säger Jessica Ask.

Hur ser ni på problematiken kring lustgas?

– Vi har gjort ett riktat arbete, som har gett effekt. Lustgas används inte synligt i samma omfattning som för ett år sedan. Däremot är det av stor vikt att vi fortsätter nå ut med information om hur skadligt intag av lustgas kan vara. Giftinformationscentralen gick nyligen ut i media och flaggade för att de får larm om 1-2 personer i veckan som fått nervskador på grund av intag av lustgas, säger Jessica Ask.

Var sker försäljningen av droger i Ale?

– Sociala medier är den kanal som säljarna använder sig av och då spelar det ingen roll om köparen bor i Hålanda eller i Surte. Mer öppen försäljning sker av naturliga orsaker i våra två centralorter, som är stora knutpunkter och där flest folk bor. Därför sker också platssamverkan kring Älvängens resecentrum och de centrala delarna av Nödinge. Som ungdom utsätts du för fler risker i dessa miljöer, säger Jessica Ask.

– Internet är en arena där våra barn och unga tillbringar en hel del tid. Nätet finns ständigt med i hem, skola och på fritiden. Som förälder behöver man ha koll på ungas nätaktivitet, avslutar Dzemal Sabovic.

Mer från allmänt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Senaste nytt

Pogab tog med plåtlådan till riksdagen

Kompetensförsörjning är ett ämne som Mathias Mattson brinner för. Trots…

Edethus säljer för att investera i nytt

Åtta månader har gått sedan Sanny Mattelin tillträdde vd-rollen på…

Från flaskpost till brevbärare, Putin och ortsmöten som försvann

Kommunikation är tidlöst och människan har alltid kommunicerat på ett…

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…