Höjd VA-taxa i Ale kommun

ALE. Efter beslut på senaste kommunfullmäktigesammanträdet höjs VA-taxan i Ale kommun. Det sker för alla abonnenter från och med årsskiftet.

VA-taxan i Ale kommun höjs med 16 procent för alla abonnenter. Ett beräkningsexempel visar att för en normal småhusfastighet innebär den nya brukningsavgiften i VA-taxan en höjning med 136 kronor i månaden. Det gäller för en småhusfastighet med en tomtyta på 800 kvadratmeter, som har kommunalt vatten och avlopp och en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter.

Under flera år har VA-taxan i Ale kommun varit mycket återhållsam. Under 2020-2022 har höjningar genomförts, men dessa räcker inte för att möta kommande förändringar och investeringar.

– Ale är inte på något sätt unikt. Hela VA-Sverige står inför stora investeringar kommande år på grund av framtida förändringar och förnyelse av befintliga VA-ledningssystem, säger Gunnel Borgström, VA-huvudman i Ale kommun.

Kommunen kommer att behöva höja VA-taxan mer än normal inflation under ett antal år framöver för att täcka planerade investeringar och kraftigt ökade kostnader. Det handlar både om ökade kostnader för drift och underhåll på grund av inflationen, men också om renovering av befintliga VA-ledningar och byggnation av nya. Dessutom storsatsar kommunen just nu på den överföringsledningen till Ryaverket i Göteborg, som behövs när reningsverket i Älvängen läggs ned och Ale växer.

Mer från allmänt

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

Senaste nytt

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Över 30 miljoner till lokal utveckling

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden…

Equmeniakyrkan i Surte firar 140 år

Vid 1850-talets ingång hade den nyevangeliska väckelserörelsen blivit en begynnande…

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…