Idag, onsdag, genomför Paragraf 22 gruppen ett digitalt årsmöte. Av allt att döma kommer de då också att rösta fram en ny styrelse för
Ale GK.
Idag, onsdag, genomför Paragraf 22 gruppen ett digitalt årsmöte. Av allt att döma kommer de då också att rösta fram en ny styrelse för Ale GK.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/05/ale-gk-golfbana-scaled.jpg

Ikväll kan Ale GK få två styrelser

ALVHEM. Ale Golfklubb är en splittrad förening med två stridande falanger. I dag, onsdag, genomför Paragraf 22 gruppen ett digitalt årsmöte. Efter det kan föreningen
ha två styrelser, eftersom sittande styrelse redan har ogiltigförklarat mötet.

Risken för att det uppstår en helt unik situationen i Ale Golfklubb efter onsdagens digitala årsmöte är stor. Paragraf 22 som tidigt i vinter begärde ett extra årsmöte för att pröva förtroendet för den sittande styrelsen har tagit saken i egna händer efter det misslyckade årsmötet den 25 april. De menar bestämt att de nu har följt stadgarna och kallat till ett nytt digitalt årsmöte idag, onsdag. Här ska misstroendet diskuteras och eventuellt en ny styrelse väljas. Sittande styrelsen har i flera medlemsutskick hävdat att mötet saknar rättslig grund och att digitala årsmöten inte uppfyller alla medlemmars demokratiska rättigheter.

Vad händer då om Paragraf 22 på deras initierade årsmöte väljer en ny styrelse? I praktiken finns det då två styrelser. Lokaltidningen sökte svar hos Svenska Golfförbundets föreningsjurist, Thomas Bergman, som har varit ett stöd i processen. Han avböjde att medverka i en intervju, men hänvisade till förbundets hemsida. Där framgår det tydligt att Svenska Golfförbundet rekommenderar digitala årsmöten och att dessa anses vara demokratiska.

– Det här har vi försökt resonera om. Om situationen blir att vi har två styrelser så är den ena legalt framröstad av ett demokratiskt årsmöte. Den andra styrelsen kommer påstå sig vara framröstad på ett digitalt årsmöte som inte alla haft möjlighet att närvara på. Då kommer sittande styrelse att säga nej och försvara sin position. Vårt förslag till lösning, som vi nu också har bjudit in till, är att återuppta det ajournerade mötet och mellan 28 juni till 4 juli ge samtliga medlemmar möjlighet att poströsta i styrelsefrågan. När det är genomfört och rösterna räknade har vi ett resultat. Sen kan vi gå vidare och spela golf tillsammans, säger Sigvard Sundelid, revisor och talesperson för sittande styrelses förhandlingsgrupp.

Frågan om att tillämpa poströstning väcktes på ett samråd mellan parterna i mitten av mars, där Svenska Golfförbundet medverkade. Av protokollet framgår att poströstning inte var möjligt att tillämpa i Ale GK:s fall.

– Vi blev vilseledda. Jag har lusläst lagen och det finns inga formella hinder för oss att tillämpa poströstning. Föreningen är i en trängande situation och då är det styrelsen som styr. Vi försökte få Paragraf 22 att gå med på ett upplägg med poströstning så vi får löst den här frågan, men de har valt en egen väg. Det är djupt beklagligt, säger Sigvard Sundelid.

Paragraf 22 har en helt annan bild och skriver till tidningen att det är häpnadsväckande att återigen dra upp frågan om poströstning och därmed röra till det för medlemmarna.

Tillsammans med den sittande styrelsen och golfförbundets jurist kom vi gemensamt fram till att det inte var tillämpbart med poströstning. Det vet styrelsen och det finns ett protokoll från mötet om någon har glömt”.

Vidare menar Paragraf 22 att det enda rätta i en situation som denna är att följa stadgarna. Enligt Riksidrottsförbundet är poströstning inte godtagbart inom en idrottsförening tillhörande ett specialidrottsförbund, då en grundprincip är att omröstningar ska ske i realtid vid idrottsföreningens årsmöten.

I våra stadgar står det tydligt att man måste närvara för att nyttja sin rösträtt. Det kan alla göra på onsdag genom att medverka vid det digitala årsmötet. Saknar man dator eller behöver hjälp med tekniken får man be om det”, skriver Paragraf 22.

Ikväll kan Ale Golfklubb vara en av få föreningar med två olika styrelser. Vem bestämmer då? Fortsättning följer. Så mycket vet vi.

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…