Ja till att fortsätta ridhusbygget

ALE. Ridhusets öde i Bohus avgjordes på tisdagskvällen av kommunfullmäktige.
Alternativen var att avbryta projektet till en kostnad av 25 miljoner eller att fortsätta med en slutnota runt 47 miljoner kronor.
– Hellre ett ridhus än en sanerad grusplätt som inte kan användas till någonting, motiverade Elena Fridfeldt (C) sitt ställningstagande.

En klar majoritet ställde sig bakom beslutet att fortsätta bygget av ridhuset på Jennylund i Bohus. Endast Moderaterna och Framtid i Ale ville göra eld upphör. Det var när rapporterna om kraftigt ökade kostnader för marksanering och grundläggning av ridhuset blev kända som Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), valde att pausa projektet. Ett tänkbart scenario visade att totalkostnaden kunde bli 19 miljoner dyrare än budgeterat.
– Jag har inte mandat att själv låta det fortgå, utan när det blir tal om så mycket pengar måste fullmäktiges ledamöter få säga sitt, förklarade Berglund valet att under helgen snabbt kalla till ett särskilt sammanträde med enbart ridhuset på agendan.

Ken Gunnesson, tillförordnad kommunchef, Fredrik Johansson, projektchef, Marie Lindström, miljöinspektör, Kalle Engström, verksamhetschef kultur- och fritid och Laila Ekman, tillförordnad sektorchef för samhällsbyggnad, redogjorde för situationen som väckt många frågetecken. En del rätades ut, andra inte.
– Vi kan konstatera att de markföroreningar som upptäcktes i projekteringen var mer omfattande och att kostnaden för saneringen landar på 10-12 miljoner kronor. De geologiska förhållandena gör också att det krävs en annan grundläggning. Kostnaden för detta är 2,5-5 miljoner. Vi behöver också kapsla in området och det har beräknats till cirka 2 miljoner. Husbyggaren har vidare beställt material, bjälklag, takstolar med mera, haft omkostnader för projektering, vilket gör att det blir dyrt att avbryta projektet, förklarade Fredrik Johansson och Ken Gunnesson fyllde i:
– Vid ett avbrott kan vi inte göra någon avskrivning, eftersom vi inte har någon investering. Den förhöjda kostnaden om ni väljer att fortsätta bygga kommer att påverka driftskostnaden övertid med 100 000 kr/år. Det är vad det här handlar om.

Att ridhuset placerats rakt på en tidigare kommunal deponi för hushålls- och till viss del industriavfall var ingen nyhet för miljöenheten.
– Det är en deponi som lades ner 1963 efter cirka 10-15 år. Den är övertäckt med ett ca 30-50 cm tjockt lager av sand. Egentligen ett för ända målet ganska litet lager. Mängden deponerade massor är beräknat till 4000 m3. Därför blev vi inte förvånade att det påträffades föroreningar när vi undersökte marken. Nu är området där huset ska stå utgrävt, men 70% av deponin är kvar och den behöver man titta vidare på, sa Marie Lindström.

Mikael Berglund som tillsammans med sina moderata kollegor och Framtid i Ale röstade för att stoppa bygget var kluven efteråt.
– Hur kommer det sig att vi i ett första skede tar beslut om att bygga ett ridhus på en gammal kommunal deponi? Varför informerades inte politiken om riskerna om kunskapen kring föroreningarna var kända? Hade vi vetat det vi vet idag är jag övertygad om att fullmäktige aldrig valt att bygga ett ridhus på denna plats. Varför får vi informationen om deponin idag och inte tidigare?

Fullmäktige ställdes inför två alternativ, att stoppa bygget och ta kostnaden för marksaneringen samt de utgifter som entreprenadföretaget redan ådragit sig – totalt 20-25 miljoner – eller att låta husbygget fortsätta med en slutnota runt 47 miljoner kronor. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Aledemokraterna och Sverigedemokraterna var för en fortsättning. Den styrande koalitionen var inte enig i frågan och det blev därför en klar majoritet för att fortsätta bygget.
– När vi redan har sanerat marken och ådragit oss så stora kostnader känns det vansinnigt att avbryta. Det känns inte bekvämt att lägga 25 miljoner utan att få något i utbyte. Det är inte ridhuset i sig som har blivit dyrare, utan det är en gammal synd i marken som vi nu har tagit hand om, sa Monica Samuelsson (S).

Sune Rydén (KD) medgav att beslutet inte var helt lätt att ta.
– Som vanligt hamnar vi i en oönskad situation, där vi inte har så många val. Vi kommer inte undan, utan måste betala. Vi menar ändå att ridklubben är oskyldig. De kan inte hjälpa att kostnaderna skenat iväg och det kan inte vara seriöst att stoppa när vi redan lagt ut så mycket pengar.
Sverigedemokraternas Robert Jansson var inne på samma spår.
– Vi har lovat en satsning på Jennylundsområdet och kommunen har lovat ridklubben ett nytt ridhus. Vi stod bakom den första investeringen på 27,6 Mkr och ställer oss nu bakom förslaget att fortsätta.

Moderaterna och Framtid i Ale föreslog att avbryta hela projektet.
– Vi vet fortafarande inte vart det här kommer att sluta. Det är inte såhär vi ska använda skattebetalarnas pengar, menade Henrik Fogelklou (M) och Rolf Engström (FiA) hade dessutom en idé om hur den sanerade grusplätten kunde användas i framtiden:
– Beachvolley vore kanske nåt?

På Elena Fridfeldts initiativ kommer en ansvarsutredning i ärendet att genomföras. I en protokollsanteckning skriver hon:
”Vi yrkar att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsätta en utredning som ska genomföras med syfte att identifiera hur projektet Ridhus i jennylund kunde fortgå trots kända ökade kostnader jämfört med den av kommunfullmäktige beviljade kostnadsramen. Utredningen ska genomföras av extern part och ska ge förslag på åtgärder för att säkerställa styrning så att kostnadsökningar eller andra stora effekter för ett projekt genererar omedelbar information och begäran om åtgärd och/eller nödvändiga beslut till rätt instans. Utredningen ska presenteras i kommunfullmäktige senast 13 maj 2019”.

Mer från allmänt

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Senaste nytt

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…