Caroline Rundlöf berättar att kommunen, i november, antar nya klimatlöften inför 2022. Arkivbild.
Caroline Rundlöf berättar att kommunen, i november, antar nya klimatlöften inför 2022. Arkivbild.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/11/v1320-earth-hour-caroline-rundlof.jpg

Kommunens ambition – kraftig minskning av utsläppen

ALE. Samtalen om klimatets välmående och arbetet för en hållbar utveckling är högst aktuellt. Nyligen samlades världens ledare i Glasgow för att förhandla om det globala klimatarbetet. Men vad gör man på kommunal nivå?

Caroline Rundlöf, Energi- och klimatrådgivare i Ale kommun, berättar att klimatfrågan är en central fråga för kommunen.

För oss i Ale liksom för alla handlar det om att minska våra utsläpp av växthusgaser men också att anpassa samhället till ett förändrat klimat, förklarar Caroline Rundlöf.

Kommunen har sedan tidigare skrivit på det regionala initiativet Klimat 2030, med ambitionen att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Som en del i det arbetet har kommunen antagit en del löften som innefattar klimatkrav i upphandling, gröna lån, aktiviteter kring klimat för allmänheten och cirkulära möbler.

Arbetet följs upp och än så länge ser det ut att gå som planerat.

– Uppföljningen så här långt visar att det går bra med löftena och att vi troligtvis kommer uppfylla samtliga löften som kommunen har antagit. Under november månad ska nya klimatlöften för 2022 antas, förklarar Caroline Rundlöf.

Bland målen som kommunen satt upp, är två övergripande. Dels att utsläppen av växthusgas ska minska med 80% till 2030 jämfört med 1990, men även att kommunen ska nolla nettoutsläppen av växthusgaser till atmosfären, senast 2045.

Idag står industrin och transporter för runt 80% av utsläppen av växthusgas i Ale.

Daniel Marsfeld 

Mer från allmänt

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Senaste nytt

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…