En samverkansöverenskommelse har undertecknats mellan lokalpolisområde Kungälv/Ale, kommunen och gymmen i Ale. Här ses Dzemal Sabovic, drogförebyggare Ale kommun, Mattias Olsson, Ahlafors gym, Jessica Ask, kommunpolis, Liselott Eriksson, Nordic Wellness, och Jonas Bergqvist, ungdomscoach Ale kommun. Saknas på bilden gör representant från STC som också skrivit under samverkansavtalet.
En samverkansöverenskommelse har undertecknats mellan lokalpolisområde Kungälv/Ale, kommunen och gymmen i Ale. Här ses Dzemal Sabovic, drogförebyggare Ale kommun, Mattias Olsson, Ahlafors gym, Jessica Ask, kommunpolis, Liselott Eriksson, Nordic Wellness, och Jonas Bergqvist, ungdomscoach Ale kommun. Saknas på bilden gör representant från STC som också skrivit under samverkansavtalet.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/06/v2222-samverkansoverenskommelse-gym-1-copy-scaled.jpg

Krokar arm i antidopningsarbete

KUNGÄLV. En samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Kungälv/Ale, kommunen och samtliga gym i Ale har undertecknats. Denna överenskommelse syftar till att förstärka och utveckla det lokala antidopingsarbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
– Det här är inget projekt utan ett långsiktig arbete, säger kommunpolis Jessica Ask.

STC, Nordic Wellness och Ahlafors gym har samtliga skrivit under den överenskommelse som det lokala polisområdet initierat i samverkan med Ale kommun.

– Överenskommelsen sker som en förgrening inom arbetet Trygg i Ale vilket innebär en fördjupad och mer strukturerad samverkan som utgår från en gemensam lokal lägesbild, säger Dzemal Sabovic, drogförebyggare i Ale kommun.

Parterna har träffats vid ett par tillfällen för att diskutera samverkansöverenskommelsens innehåll, dess praktiska bitar och framtida utvecklingsmöjligheter. Konceptet är implementerat på båda sidor älven – Ale och Kungälv.

– Det har varit väldigt givande diskussioner och det känns fantastiskt att vi nu landat i en formaliserad samverkan mellan polis, kommun och berörda gymaktörer, säger Jessica Ask och fortsätter:

– Initialt handlar det om att skaffa utbildning, att sprida kunskapen dels i vår egen organisation, dels till gymmen. 

I vilken omfattning förekommer doping?

– Det är ett dolt samhällsproblem där mörkertalet är väldigt stort. Doping vet vi har koppling till gängkriminaliteten. Vi vet också att doping förekommer både bland killar och tjejer i alla åldrar, säger ungdomscoach Jonas Bergqvist.

Utgångspunkten i samverkan är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, utifrån målsättning att minska dopingbrotten och att öka tryggheten.

– För oss blir en viktig del att lära oss hur man upptäcker fall där doping förekommer, vi behöver arbeta med att sprida information och även lyssna in, framförallt hos den yngre generationen som upptäckt träning, hur vi kan hjälpa dem på plats. Vårdnadshavarna är också en väsentlig målgrupp i sammanhanget, säger Liselott Eriksson på Nordic Wellness i Älvängen.

– Det är ett spännande arbete som har inletts och vi ser fram emot att få ta del av kunskapen. Jag ser en styrka i att alla gym är med på tåget, säger Mattias Olsson, vd på Svenska Stenhus som driver Ahlafors gym.

Gymmen har i och med överenskommelsen gett sitt medgivande att polismyndigheten, utan förvarning, bereds tillträde av de utrymmen som medlemmarna har tillgång till i syfte att kontrollera förekomsten av otillåten dopinganvändning.

– Just nu har vi ingen tydlig lägesbil, men om ett år vet vi mer om hur det ser ut i våra kommuner. Från polisens sida kommer det att bli en ökad närvaro på de lokala gymmen, både med uniformerad personal och civilt. Tillsammans hjälps vi åt att bära ansvaret för att så långt det är möjligt kunna leva i ett dopingfritt samhälle, avslutar Jessica Ask.

Mer från allmänt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…