Totalt sett har väntetiden på ambulans ökat i 240 av de 263 kommuner som använder sig av SOS Alarm.
Totalt sett har väntetiden på ambulans ökat i 240 av de 263 kommuner som använder sig av SOS Alarm.

Längre väntan på ambulans vid hjärtstopp i Ale

ALE/LILLA EDET. Väntetiden för ambulans har ökat med mer än två minuter i Sverige under de senaste tio åren och är nu knappt 18 minuter i snitt. Men utvecklingen av nya akutinsatser ger hopp om livet för de omkring 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Den genomsnittliga väntetiden i Ale har ökat under senaste tioårsperioden, men utvecklingen är den motsatta i Lilla Edet.

Sett till hela landet var väntetiden på ambulans knappt 18 minuter 2021 vid så kallade prioritet 1-larm, där hjärtstopp ingår. Det är 2,5 minuters ökning sedan 2011 och innebär en genomsnittlig ökning med 15 sekunder per år under den senaste tioårsperioden. Väntetiden har till exempel ökat i storstadskommuner som Stockholm, Malmö och Göteborg medan Lessebo, Älvdalen och Bromölla är de tre kommuner där väntetiden årligen minskat mest under den senaste tioårsperioden. Totalt sett har väntetiden på ambulans ökat i 240 av de 263 kommuner som använder sig av SOS Alarm. Det visar en kartläggning av Hjärt-Lungfonden, baserad på statistik från SOS Alarm.

Ambulansens responstid 2021 i Ale var 17,7 minuter vilket innebär en genomsnittlig förändring under den senaste tioårsperioden med nästan 11 sekunder. Motsvarande siffror för Lilla Edet visar däremot på en positiv utveckling. Väntetiden har minskat med 21,9 sekunder till 20,8 minuter. 

– Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp otroligt viktigt, några få minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Tack vare forskningen finns numera flera andra akutinsatser som kan vara livsavgörande när ambulansen tyvärr dröjer länge, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärtstartare finns i dag i många offentliga miljöer och på många arbetsplatser. De är utformade så att alla ska kunna använda dem, oavsett om man kan hjärt-lungräddning eller ej. Ett aktuellt forskningsprojekt har visat att man genom att placera ut drönartransporterade hjärtstartare på nyckelplatser i Sverige skulle kunna nå 80 procent av dem som drabbas av hjärtstopp inom 8 minuter från det att larmet inkommit. Något som skulle innebära ett effektivt komplement till ambulanser.

– Plötsligt hjärtstopp kan inträffa i alla åldrar och är en av de vanligaste dödsorsakerna. Eftersom varje minut räknas är snabb ambulansutryckning en viktig del av räddningen. Men minst lika viktigt är att vi alla agerar när någon drabbas. Larma 112 snabbt, utför hjärt-lungräddning och tveka inte att använda hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare har forskningen bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över. 

Källa: SOS Alarm. Uppgifter om väntetid (responstid) saknas för 27 kommuner, som därför inte finns med i kartläggningen. Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast larm med prioritet 1 tagits med.

Mer från allmänt

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Separationer – i Ale och Lilla Edet

Andelen barn som är med om att föräldrar separerar har…

Senaste nytt

Musikläraren släpper nytt

Kalle Carlsson kommer från ett musikaliskt hem och i tidig…

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Discgolffest i Uspastorp

Ale Disc Golf Center stod som värd för Amatör-SM i…

Ale Disc Golf Center får leaderstöd

Genom det beviljade projektet kommer Ale Disc Golf Center att…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…