En växande EPA/A-traktorkultur ses på många håll i landet, så även i Ale kommun. Intresset är koncentrerat till de norra delarna. Problematiken med trimmade mopeder finns emellertid över hela kommunen.
Arkivbild: Jonas Andersson
En växande EPA/A-traktorkultur ses på många håll i landet, så även i Ale kommun. Intresset är koncentrerat till de norra delarna. Problematiken med trimmade mopeder finns emellertid över hela kommunen. Arkivbild: Jonas Andersson
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/01/v0321-enkat-motorburen-ungdom.jpg

Motorburen ungdom har sagt sitt

ALE. I början av året gick det ut en digital enkät till den motorburna ungdomen i Ale och Kungälvs kommuner. Nu har svaren sammanställts och analyserats.
– Först och främst gläds vi över det stora gensvaret och att vi fått in många kloka synpunkter, säger kommunpolis Jessica Ask.

Det finns en lång historik av motorburen kultur bland unga, som för Ales del är koncentrerad till de norra delarna av kommunen. Under det gångna året arrangerades motorträffar i huvudsak på Handelsplats Älvhem, men även i Madenområdet och vid Älvängens resecentrum.

– Vi ser en tydlig trend med ett ökat intresse och en växande EPA/A-traktorkultur. Detta ska inte likställas med gängkonstellationer utan det handlar snarare om en stor grupp ungdomar som har ett gemensamt fritidsintresse att samlas kring. Vi behöver hitta formerna för hur vi kan tillvara ta ungdomarnas intresse utan att det ska stå i konflikt med lokalsamhället i övrigt, säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention.

Enkäten besvarades av 530 ungdomar varav 129 av dem har Ale som sin hemkommun. 60 procent var killar och merparten av enkätsvaren besvarades av personer i åldern 15-18 år.

– En lägre andel unga i Ale äger en egen EPA/A-traktor. De flesta ungdomarna känner eller åker med någon som har ett fordon, förklarar Dzemal.

I enkäten framgår tydligt att Handelsplats Älvhem utgör den populäraste mötesplatsen i kommunen då det är nära till matställen och toaletter. Det framgår också att ungdomarna är öppna för en dialog med kommunen samt en önskan att polisen fokuserar på de som missköter sig.

– Det finns en uppfattning att vuxenvärlden drar alla över en kam när det i själva verket är ett fåtal som missköter sig. Problemet i vårt arbete är att vi inte har någon tydlig motpart att förhålla oss till. En möjlighet skulle vara att ungdomarna bildar en ideell förening kopplad till ett föräldrakooperativ, säger Dzemal Sabovic.

– Målet med arbetet är att finna en hållbar, balanserad lösning där kulturen tillåts leva vidare utan att det går över andra målgruppers intressen. Det är en komplex uppgift och ingen kvickfix, säger säkerhetschef William Försth.

Hur går ni vidare?

– Vi har en arbetsgrupp där polis, representanter från kommunens säkerhetsenhet, infraavdelningen gata/park och kultur- och fritid ingår. Vårt jobb blir att finna systematiska lösningar som gör att ungdomarna kan fortsätta utöva sitt intresse samtidigt som det inte stör andra invånare, säger Dzemal Sabovic.

– Behovet av vuxennärvaro är också något vi trycker på. Samverkan mellan polis och kommun är självklart jätteviktigt i denna fråga, men vi måste också få med vårdnadshavarna. Det är tillsammans vi kan arbeta främjande och förebyggande, poängterar Jessica Ask.

Camilla Tjernberg, samordnare av brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen, är med och leder en regional samverkansgrupp tillsammans med Brå och Polisen region väst. Ale är en av kommunerna som deltar.

– Vi hade en uppstartsträff i november och har sedan haft ytterligare ett antal digitala träffar där problematiken med motorburen ungdom diskuteras. Syftet är att senare i vår få fram ett nytt metodstöd som kommunerna ska kunna använda sig av.

Mer från allmänt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…