Aleborna får en bra service idag, men räddningstjänstens nuvarande organisation och struktur behöver förändras framledes för att kunna möta framtida krav. Under våren presenterar direktionen för BORF sitt förslag.
Aleborna får en bra service idag, men räddningstjänstens nuvarande organisation och struktur behöver förändras framledes för att kunna möta framtida krav. Under våren presenterar direktionen för BORF sitt förslag.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/02/v0521-borf-ny-brandstation-1a-scaled.jpg

Ny brandstation i Ale?

ALE. Hur ska räddningstjänsten organiseras i Ale kommun i framtiden? Den frågan är högaktuell. Förbundsdirektionen kommer att lägga fram sitt förslag i vår.

För tillfället finns två brandstationer i Ale kommun – Nol och Surte. Dessa bemannas huvudsakligen av RIB-personal (räddningspersonal i beredskap). Hur det blir i framtiden återstår att se.

– Under fjolåret gjordes en utredning baserat på ett fullmäktigebeslut från 2017. Frågan väcktes då om den långsiktiga bemanningen och även placering av brandstation i Ale, säger räddningschef Håkan Lundgren och fortsätter:

– Syftet är inte att lägga ner någon station utan en utredning som visar på hur
räddningstjänsten måste utvecklas framledes. Detta för att även fortsättningsvis kunna ge medborgarna den service som de har rätt till i ett samhälle som utvecklas och expanderar.

Direktionen för BORF kommer att vid sitt nästa möte lägga fram ett förslag på framtidens räddningstjänst som ägarkommunerna, Ale och Kungälv, sedan har att ta ställning till.

– Förslaget ligger i linje med den gemensamma räddningsorganisation som finns inom Göteborgsregionen, säger Håkan Lundgren.

Tror du på en tydlig förändring jämfört mot hur det ser ut idag?

– Det är ingen tvekan om att det blir så. Om det blir en ny station, var den skall ligga, bemanning heltid/RIB, avslut av tidigare station/stationer, eller modifiering av nuvarande stationer är fortfarande oklart men förändringar kommer det att bli, avslutar Håkan Lundgren.

Stefan Ekwing (L) är vice ordförande i BORF:s direktion. Han säger så här om det aktuella ärendet.

– Pandemin har ställt till det för oss. Vi har vid två tillfällen fått flytta fram vår workshop där frågan ska diskuteras. För Ales del, med drygt 30 000 invånare, är det väldigt viktigt att vi i framtiden får en heltidsbemannad station.

Mer från allmänt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Senaste nytt

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…