Ale kommun inför en ny VA-taxa som ska fördela kostnader mellan alla boendetyper och verksamheter bättre och mer rättvist.
Ale kommun inför en ny VA-taxa som ska fördela kostnader mellan alla boendetyper och verksamheter bättre och mer rättvist.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/12/v0222-ny-va-taxa.jpeg

Ny VA-taxa i Ale kommun

ALE. Från årsskiftet inför Ale kommun en ny VA-taxa som ska fördela kostnader mellan alla boendetyper och verksamheter bättre och mer rättvist. Dessutom kommer kostnaderna för vatten och avlopp att höjas. Beslutet anses nödvändigt för att kommunen ska kunna betala för att VA-ledningsnätet ska fungera i framtiden.

De senaste åren har Ale kommuns VA-taxa knappt höjts. 2020 höjdes brukningstaxan med 3 procent. Det räcker inte för att möta de kommande investeringarna: renovera befintliga VA-ledningar, bygga en överföringsledning till Ryaverket i Göteborg och bygga nya ledningar när Ale växer. Dessutom har den tidigare VA-taxan varken följt nya lagkrav eller varit rättvist fördelad mellan boendetyper och verksamheter.
 – En översyn av investeringar och taxor avseende VA är viktig utifrån både långsiktighet och förutsägbarhet. Inte minst vad gäller kostnader. Sektorn arbetar idag annorlunda än tidigare med en framförhållning som sträcker sig över enskilda år och över mandatperioder. I dagsläget behöver vi spänna bågen för att både komma ikapp men också för att rusta oss inför framtiden, säger Henrik Fogelklou (M) och Johan Nordin (S) i ett gemensamt uttalande.
Ale kommun köper dricksvatten från Göteborg och Kungälv och skickar avloppsvatten till Ryavarket. Göteborg planerar att höja brukningstaxan med 12,5 procent från årsskiftet och Kungälv höjde med 13,6 procent inför 2021.
– Ale är inte på något sätt unikt. Hela VA-Sverige står inför stora investeringar kommande år på grund av framtida förändringar och befintliga gamla VA-ledningssystem, säger Gunnel Borgström, VA-huvudman för Ale kommun.
Hittills har exempelvis väghållare och stora fastigheter inte betalat för allt det dagvatten (regnvatten, snösmältning) de släpper ut till den kommunala anläggningen. Detta ändras nu.
Flerbostadshus och vissa avtalsanslutningar har tidigare betalat en lägre avgift än andra, men kommer nu att betala för varje lägenhet/villa.
I samband med den förändrade VA-taxestrukturen beslutades samtidigt en höjd VA-taxa för att möta det stora behovet av investeringar i det kommunala VA-ledningsnätet. Höjningen påverkar både anläggningsavgifter och brukningstaxa:
  • Anläggningsavgifter ökar med cirka 6 procent totalt sett. Fördelningen varierar mycket beroende på fastighetens tomtyta och anslutande VA-tjänster.
  • Brukningsavgiften för en genomsnittlig villa/radhus höjs med 8 procent, 852 kr per år.
  • Brukningsavgiften för ett flerfamiljshus höjs med 7 procent  (15 lägenheter med 800 m2 tomt) innebär det 4 865 kr per år.  
    Läs mer om den nya VA-taxan på ale.se.

Mer från allmänt

”Ale måste satsa för att vinna”

I 13 år har Johan Trouvé varit vd för Västsvenska…

Påskfirande på Bohus fästning

Förra årets påskevent lockade cirka 2 500 besökare. Om väderleken…

Alafors Bil & Maskin sopar rent

Alafors Bil & Maskin styrde om sin verksamhet i slutet…

Ny kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda

Hon växte upp i ett kristet hem på Donsö, blev…

Senaste nytt

”Ale måste satsa för att vinna”

I 13 år har Johan Trouvé varit vd för Västsvenska…

Uppdraget: Rädda kontraktet i Ettan

På lördag spelar Ahlafors IF den historiska hemmapremiären i Ettan…

Lindström klar för AIF

Med två dagar kvar till seriepremiären i Ettan Södra presenterar…

Påskfirande på Bohus fästning

Förra årets påskevent lockade cirka 2 500 besökare. Om väderleken…

”En utmaning att nå topp tre”

Ahlafors IF, herr Serie: Ettan Södra. Premiär: Norrby IF (h),…

Befolkningstillväxten har avtagit

En befolkningsprognos är en kvalificerad uppskattning av hur befolkningen väntas…

Alafors Bil & Maskin sopar rent

Alafors Bil & Maskin styrde om sin verksamhet i slutet…

Ny kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda

Hon växte upp i ett kristet hem på Donsö, blev…

Nybildade bostadsrätter i Surte

Bostadsrättföreningen bildades i samband med att tidigare fastighetsägare gick ut…

”Du blir starkare och ditt självförtroende växer”

Ale Boxningsklubb vill att så många som möjligt ska utöva…

MECA i Älvängen har blivit Bilxtra

För 16 år sedan startade Marcus Börjesson en bilverkstad i…

Heta tips för padelspelare och nybörjare

Vi ville ta reda på tips på hur man blir…

Pogab tog med plåtlådan till riksdagen

Kompetensförsörjning är ett ämne som Mathias Mattson brinner för. Trots…