Ale och Lilla Edets kommuner kommer ingå i ett nytt leaderområde som tilldelas en budget på 36,7 miljoner kronor för programperioden 2023-2027.
Ale och Lilla Edets kommuner kommer ingå i ett nytt leaderområde som tilldelas en budget på 36,7 miljoner kronor för programperioden 2023-2027.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/07/v2622-leader-gota-alv.jpg

Nytt leaderområde med Ale och Lilla Edet

ALE/LILLA EDET. Ett nytt leaderområde har prioriterats som omfattar norra Göteborg, Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan samt södra Vänersborg. Detta blir ett av Sveriges 40 leaderområden och har tilldelats en budget på 36,7 miljoner som ska fördelas till utvecklingsprojekt under programperioden 2023-2027.

Formella beslut ska fattas hos kommunerna inom de närmsta veckorna, men i skrivande stund ska dessa medel fördelas mellan norra Göteborg, Ale, Lerum, Alingsås, Lilla Edet, Trollhättan samt södra Vänersborg. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

– Vi är så glada över att ha blivit prioriterade och att få fortsätta samarbeta med lokala eldsjälar som vill driva utvecklingsprojekt. Det ska bli extra spännande att vi vidgar vårt område tillsammans med Alingsås och Lerum. De var tidigare med i Göteborgs Insjörike vilket inte kommer att fortsätta som leaderområde, säger Annika Leander, verksamhetsledare.

En utvecklingsstrategi för området har arbetats fram och senast den 15 oktober ska de sista kompletteringarna in till Jordbruksverket med en ansökan om att starta leaderområde. Med hjälp av en analys som belyser områdets behov- och utvecklingsmöjligheter har tre mål definierats. De mål som ska styra vilka projekt som beviljas stöd är:

  • Stärka området som attraktiv plats
  • Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
  • Gynna en hållbar omställning

Då nuvarande förening och leaderområde Leader Längs Göta Älv nu gått samman med Alingsås och Lerum för nästa programperiod startas en ny förening upp till hösten. Det är den nya föreningen som kommer att ha uppdraget att fördela projektmedel till föreningar, företag och offentliga aktörer. Leader Längs Göta Älv fortsätter verksamheten tills de projekt som nu är i gång har avslutats.

– Arbetet med att starta en ny förening är i full gång och för tillfället är det en interimsstyrelse med representanter från samtliga kommuner som tillsammans sätter ramarna. Vi har ännu inte landat i vad vårt nya leaderområde och förening ska heta. Tips tas tacksamt emot från allmänheten, säger Bengt Olsson, ordförande i Leader Längs Göta Älv.

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…