Ale kommuns ekonomichef Ken Gunnesson berättar att Ales ekonomi i dagsläget är god.
Ale kommuns ekonomichef Ken Gunnesson berättar att Ales ekonomi i dagsläget är god.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/11/v4722-Ken-Gunnesson-allvarlig-copy-scaled.jpg

Ovisst ekonomiskt läge

NÖDINGE. Ale kommun gör ett historiskt stort överskott och planerar att lösa in 100 miljoner av pensionsskulden. Samtidigt förtydligar kommunens ekonomichef Ken Gunnesson att vi går mot tuffare tider.

Ale kommun har som regel att budgetera för ett överskott på fyra procent, i kronor blir det ungefär 80 miljoner. Det är politikernas sätt att säkra den ekonomiska kraft som krävs när kommunen ska växa.

– Det är inte alla kommuner som klarar av det. Det finns inget självändamål i att ha stora överskott, pengarna ska ju användas om det finns ett behov för de som bor och verkar i Ale kommun. Men kommuner som växer mycket och har stora investeringar framför sig behöver ha lite större resultat. Man kan inte låna alla pengar, säger kommunens ekonomichef Ken Gunnesson och fortsätter:

– Vi vill bli fler kommuninvånare och för att vi ska kunna bli det så behöver vi bygga ut exempelvis vägar, förskolor, skolor, vatten och avlopp. Våra investeringar är samhällsnyttiga på det sättet och på sikt ger det även ökade skatteintäkter.

Ales ekonomi är i dagsläget god. De senaste åren har kommunen, likt de flesta andra kommuner, gjort stora överskott.

– Förra året hade vi ett historiskt överskott och i år räknar vi också med ett stort överskott. Förra året hamnade överskottet på omkring sju procent och i år räknar vi med att hamna på omkring tio procent.

Årets plusresultat beror bland annat på försäljningen av kommunens nio procent i Ale fjärrvärme.

– Det gav 42 miljoner rakt in på kontot, konstaterar Ken.

Året dessförinnan gjorde statens coronastöd att de flesta kommuner, näst intill, dopades ekonomiskt.

– Hela kommunsverige har gått jättebra de senaste åren. Staten befarade en kris och ödslade pengar över kommunerna under pandemin. Samtidigt som våra kostnader gick ner rejält.

Vad gör ni med årets överskott?

– Vi planerar att lösa in 100 miljoner av vår pensionsskuld. Genom att betala en klumpsumma i år så minskar vi utbetalningarna med några miljoner under några år framöver. När vi har goda resultat så försöker vi alltid att kolla på vad vi kan göra för att minska våra kostnader framgent.

Kommunens ambition är att det budgeterade överskottet på 80 miljoner, tillsammans med avskrivningar, ska kunna finansiera 70 procent av de framtida investeringarna. Samtidigt tvingar ett instabilt ekonomiskt läge, med inflation, ökade kostnader och en ränta som riskerar att skena iväg, kommunen att vara på tårna inför nästa år. Ken förtydligar att vi går mot tuffare tider.

– För 2023 är det ekonomiska läget ansträngt, som för alla andra kommuner, och nu handlar det mer om att överväga vilka besparingar som påverkar aleborna minst. Så kommer det att vara i ett antal år nu på grund av att kostnadsökningarna är högre än intäktsökningarna, säger han.

Kommer ni tvingas skala ner organisationen?

– Det är lite tidigt att säga då budgetarbetet i verksamheterna pågår. Vi jobbar hela tiden för att hitta effektiviseringar som påverkar aleborna så lite som möjligt.

Den 12 december är det budget på agendan i kommunfullmäktige. När nästa budget presenteras lär lite olika förslag dyka upp för hur man ska tackla det ekonomiska läget. Enligt Ken Gunnesson finns det inget rätt eller fel.

– Alla politiker vill det bästa för Ale, men man har lite olika ingångar kring hur man tänker. För oss som tjänstepersoner gäller det att genomföra det som politikerna beslutar.

Är det ekonomiskt jobbigt att vara en kommun som har som mål att växa?

– Ja, så är det. Men en tröst i bedrövelsen är att vi har en marginal. De kommuner som får kostnadsökningar, utan att ha ett plus att ta av, har inga marginaler. De hamnar på minus. Vi har ändå en marginal ifall det skulle hända något.

Mer från allmänt

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

Senaste nytt

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Över 30 miljoner till lokal utveckling

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden…

Equmeniakyrkan i Surte firar 140 år

Vid 1850-talets ingång hade den nyevangeliska väckelserörelsen blivit en begynnande…

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…