Ale kommun har tagit beslut om att lägga ned reningsverket i Älvängen och på sikt leda hela kommunens spillvatten till Ryaverket i Göteborg.  
Ale kommun har tagit beslut om att lägga ned reningsverket i Älvängen och på sikt leda hela kommunens spillvatten till Ryaverket i Göteborg.  
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/11/v4621-avloppsreningsverk-scaled.jpg

Reningsverket i Älvängen läggs ned

ÄLVÄNGEN. Ale kommun behöver säkra upp hur man tar hand om spillvattnet från tätorterna och samtidigt bygga för framtiden. Därför kommer Älvängens avloppsreningsverk läggas ned. Istället ska hela kommunens spillvatten ledas till Ryaverket i Göteborg. 

Göta älv är både vår viktigaste dricksvattentäkt och mottagare av en stor del av kommunens renade hushållsavlopp (även kallat spillvatten). Ales enda kommunala avloppsreningsverk ligger nära Älvängens centrum. Utöver den lukt som är svår att bygga bort från ett avloppsreningsverk skulle den äldre anläggningen också kräva omfattande ombyggnation för att klara befintliga och framtida utsläppskrav. Kommunen har istället tagit ett beslut om att lägga ned reningsverket och på sikt leda hela kommunens spillvatten till Ryaverket i Göteborg.  

– Att flytta utsläppspunkten från Älvängen till Ryaverket och Rivö fjord i Göta älvs mynning minskar risken för att vårt dricksvatten ska påverkas av spillvattnet, säger Mattias Mossberg, som är verksamhetschef teknik i Ale kommun.

 För att leda avloppsvattnet från Älvängen, Skepplanda och Alvhem behöver Ale kommun bygga en ny överföringsledning till Ryaverket. Den nya ledningen kommer också att förbättra spillvattenkapaciteten i Nol och Nödinge en lång tid framöver. Överföringsledningen kräver omfattande planering och samarbete mellan flera myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter. Det är en stor investering som kommer leda till en långsiktighet och ledningskapacitet kommunen helt enkelt inte har i dag. 

En tydlig trend är att Ale och alla andra kommuner kommer behöva arbeta mer med rening av regnvatten. För även regnvattnet som rinner genom samhället påverkar vårt vatten. Varje droppe regn som hamnar på ett tak eller en gata rinner genom kommunala ledningar och i slutändan ut i Göta älv. På vägen tar vattnet med sig föroreningar från bilar och byggmaterial som behöver skiljas från vattnet innan det når älven.  

– I Ale har vi börjat arbetet med att anlägga dagvattenlösningar på markytan som både har möjlighet att rena vattnet och låta det rinna långsammare genom samhället. Men för att nå en god status i våra vatten krävs fler åtgärder, inte minst i redan bebyggda områden, säger Mattias Mossberg. 

Med gamla ledningar i marken läcker mer regnvatten och grundvatten in i spillvattenledningen. Då räcker ledningarna inte till när regnet faller och därför transporterar mycket regnvatten till avloppsreningsverket i onödan. Mycket inläckage av regnvatten överbelastar spillvattenledningar som blir mer väderkänsliga. Då måste man ibland släppa ut utspätt, orenat spillvatten direkt till vattendragen. 

– Vi har ökat takten för att byta ut gamla ledningar de senaste åren och mängden vatten som läcker in minskar. Men vi behöver investera runt 40 miljoner kronor per år för att förnya det befintliga ledningsnätet för att nå målet att varje ledning ska bytas ut inom 100 år, avslutar Mattias Mossberg.

Mer från allmänt

Julklappar som gynnar alla

Förra året firade second hand-butiken i Älvängen 25 år. Det…

Två miljoner till föreningslivet

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale bildar ny politisk…

Textilbutiken om årets julklapp: ”Jättekul”

Älvängens Garn & Textil konkurrerar snarare med internet än liknande…

Ny vd för Centrum Pile

2008 inleddes Centrum Piles etablering i Kollanda och fem år…

Senaste nytt

Julklappar som gynnar alla

Förra året firade second hand-butiken i Älvängen 25 år. Det…

Två miljoner till föreningslivet

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale bildar ny politisk…

Textilbutiken om årets julklapp: ”Jättekul”

Älvängens Garn & Textil konkurrerar snarare med internet än liknande…

Stina Klintbom med gäster intar scenen

Den mångsidiga sångerskan Stina Klintbom, som är hemmahörande i Skönningared,…

Ny vd för Centrum Pile

2008 inleddes Centrum Piles etablering i Kollanda och fem år…

Spännande dansföreställning

Varifrån kommer rörelserna i den samtida dansen, hur kan de…

Örhängen till gagn för Barncancerfonden

Penny Andersson vet vad det innebär att hjälpa andra människor.…

Hus i lågor: ”Kommer brinna ner”

Klockan 19.21 på torsdagskvällen larmades polis, räddningstjänst och ambulans till…

Torbjörn kör vidare i pappas fotspår

Gustaf Gustafsons Åkeri grundades den 9 oktober 1931. Det första…

Snart dags att välja gymnasieskola

Vi har intervjuat en gymnasieelev, Shamim Sarmadi, som går sitt…

Änglar på Älvängens Julmarknad

– Vi hoppas på bra väder och mycket folk på…

Ett hjärta som klappar för Kenya

När Katarina Johansson åkte på safari till Kenya 2012 var…

William gör allt för sitt Surte IS

Han började spelade fotboll ganska sent när han som tolvåring…