Ale kommun har tagit beslut om att lägga ned reningsverket i Älvängen och på sikt leda hela kommunens spillvatten till Ryaverket i Göteborg.  
Ale kommun har tagit beslut om att lägga ned reningsverket i Älvängen och på sikt leda hela kommunens spillvatten till Ryaverket i Göteborg.  
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/11/v4621-avloppsreningsverk-scaled.jpg

Reningsverket i Älvängen läggs ned

ÄLVÄNGEN. Ale kommun behöver säkra upp hur man tar hand om spillvattnet från tätorterna och samtidigt bygga för framtiden. Därför kommer Älvängens avloppsreningsverk läggas ned. Istället ska hela kommunens spillvatten ledas till Ryaverket i Göteborg. 

Göta älv är både vår viktigaste dricksvattentäkt och mottagare av en stor del av kommunens renade hushållsavlopp (även kallat spillvatten). Ales enda kommunala avloppsreningsverk ligger nära Älvängens centrum. Utöver den lukt som är svår att bygga bort från ett avloppsreningsverk skulle den äldre anläggningen också kräva omfattande ombyggnation för att klara befintliga och framtida utsläppskrav. Kommunen har istället tagit ett beslut om att lägga ned reningsverket och på sikt leda hela kommunens spillvatten till Ryaverket i Göteborg.  

– Att flytta utsläppspunkten från Älvängen till Ryaverket och Rivö fjord i Göta älvs mynning minskar risken för att vårt dricksvatten ska påverkas av spillvattnet, säger Mattias Mossberg, som är verksamhetschef teknik i Ale kommun.

 För att leda avloppsvattnet från Älvängen, Skepplanda och Alvhem behöver Ale kommun bygga en ny överföringsledning till Ryaverket. Den nya ledningen kommer också att förbättra spillvattenkapaciteten i Nol och Nödinge en lång tid framöver. Överföringsledningen kräver omfattande planering och samarbete mellan flera myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter. Det är en stor investering som kommer leda till en långsiktighet och ledningskapacitet kommunen helt enkelt inte har i dag. 

En tydlig trend är att Ale och alla andra kommuner kommer behöva arbeta mer med rening av regnvatten. För även regnvattnet som rinner genom samhället påverkar vårt vatten. Varje droppe regn som hamnar på ett tak eller en gata rinner genom kommunala ledningar och i slutändan ut i Göta älv. På vägen tar vattnet med sig föroreningar från bilar och byggmaterial som behöver skiljas från vattnet innan det når älven.  

– I Ale har vi börjat arbetet med att anlägga dagvattenlösningar på markytan som både har möjlighet att rena vattnet och låta det rinna långsammare genom samhället. Men för att nå en god status i våra vatten krävs fler åtgärder, inte minst i redan bebyggda områden, säger Mattias Mossberg. 

Med gamla ledningar i marken läcker mer regnvatten och grundvatten in i spillvattenledningen. Då räcker ledningarna inte till när regnet faller och därför transporterar mycket regnvatten till avloppsreningsverket i onödan. Mycket inläckage av regnvatten överbelastar spillvattenledningar som blir mer väderkänsliga. Då måste man ibland släppa ut utspätt, orenat spillvatten direkt till vattendragen. 

– Vi har ökat takten för att byta ut gamla ledningar de senaste åren och mängden vatten som läcker in minskar. Men vi behöver investera runt 40 miljoner kronor per år för att förnya det befintliga ledningsnätet för att nå målet att varje ledning ska bytas ut inom 100 år, avslutar Mattias Mossberg.

Mer från allmänt

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

Senaste nytt

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Över 30 miljoner till lokal utveckling

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden…

Equmeniakyrkan i Surte firar 140 år

Vid 1850-talets ingång hade den nyevangeliska väckelserörelsen blivit en begynnande…

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…