Ridhusbygget är igång

Ridhusbygget är igång

TEXT: Per-Anders Klöversjö
18 december 2018 kl. 15:15

BOHUS. Efter fler sorger än någon minns var det äntligen dags för ett första spadtag hos Ale-Jennylunds ridklubb. Om 14 månader ska ett nytt ridhus stå färdigt i Bohus.
– Det vore fantastiskt om klubben får fira 50 år med en ny anläggning, säger ordförande Tony Karlsson.

Den befintliga ridanläggningen på Jennylund har 45 år på nacken och redan 2010 var skarpa kalkyler och ritningar framme för en nybyggnation. Politiken hade godkänt en budget om 9 miljoner kronor, men tjänstemännen kom tillbaka med en utredning som angav en helt annan prislapp.

– Det blev tvärstopp. Vi talade redan då om drygt 30 miljoner kronor. Politikerna ville utreda frågan på nytt. Tillsammans med föreningen gjorde vi en förundersökning och tittade på behoven. Vi lyckades banta investeringen till runt 20 miljoner, minns Klas Arvidsson, enhetschef på Ale Fritid.

Frågan hamnade i sirapshinken och först 2014 lyftes den på nytt. Socialdemokraterna drev igenom en utökad investeringsram och upphandlingen kunde starta 2017. Denna kom sedan att följas av felaktigheter och en rad överklaganden. I höst stod det till sist klart att det lokala byggföretaget Byggarna i Ale vunnit upphandlingen.

– Vi var fyra miljoner billigare än bästa konkurrent. Våra killar bor dessutom i kommunen och betalar skatt här. Det finns många positiva bitar, men att bygga i Ale är alltid en utmaning. Du vet aldrig vad som finns i backen, säger Marcus Hallberg, en av delägarna i Byggarna i Ale.

Det är en manege om 25×72 meter med tillhörande klubbhus och cafeteria som ska byggas.

– Det betyder jättemycket för ridsporten i kommunen, men framför allt så gläds vi över att hela anläggningen blir handikappanpassad. Hos oss kommer alla att kunna få sitta upp på en hästrygg, berättar ridskolechef Magdalena Randver och fortsätter:

– Vi får helt andra förutsättningar att driva ridläger och kursverksamhet. När det gäller tävlingsarrangemang får Ale-Jennylund helt andra möjligheter i framtiden.

– En ny manege med läktare kommer sätta oss i en helt annan situation för inomhustävlingar. Likadant kommer klubben att kunna erbjuda företagsevent och konferensmöjligheter, säger Tony Karlsson.

Ale-Jennylund RK bildades 1969 och har idag 440 medlemmar. Flertalet är aktiva. I måndags togs ett symboliskt första spadtag, men projektledningen har redan fått vetskap om vad som väntar närmast.

– En nyligen genomförd markundersökning visar förhöjda halter av bland annat arsenik och kvicksilver. Det kommer att kräva en omfattande sanering, berättar Johan Broströminhyrd projektledare från Liljevalls arkitekter.

Saneringen är beräknad till mellan 4-6 miljoner kronor och är inte politiskt behandlad än.

– Vi hittar en lösning på det. Idag gläds vi åt att ett efterlängtat bygge äntligen är igång. Det här kommer lyfta Jennylundsområdet och Ale som helhet, säger Kultur- fritidsnämndens ordförande Sonny Landerberg (MP).

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se