Vi är nu på väg in i de månader då risken för viltolyckor är som störst.
Bild: Hans Berggren
Vi är nu på väg in i de månader då risken för viltolyckor är som störst. Bild: Hans Berggren

Risken för viltolyckor ökar

ALE. Under hösten ökar risken för viltolyckor kraftigt. Antalet älgolyckor, som ger allvarligast konsekvenser, fördubblas jämfört med sommarmånaderna.

– I Ale finns en stark viltstam, många både vildsvin och rådjur, säger Jan-Erik Johansson, lokal jägare.

Älgens och hjortarnas brunst liksom högsäsongen för jakt och svampplockning gör att djuren sätts i rörelse. Därtill gör det tilltagande mörkret att det blir svårare att upptäcka djuren längs vägen.

– Vi går in i den period där det sker en föryngring i viltstammen och med djur som saknar trafikvana. Samtidigt börjar jaktsäsongen nu, hundar släpps vilket ställer till oro, säger Jan-Erik Johansson.

Tony Gunnarsson är sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige. Han poängterar att vilda djur ofta är som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.

– Var extra uppmärksam vid åkrar, hyggen och sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Vidga synfältet mot vägkanterna och titta efter ögonreflexer, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Rådjursolyckor är vanligast i hela landet, förutom i Norrbottens län, men i övrigt så skiljer sig förutsättningarna åt. I södra halvan av Sverige har antalet vildsvinsolyckor ökat drastiskt det senaste decenniet. I stora delar av landet är älgolyckor en stor risk som trafikanter bör vara extra vaksamma på, eftersom dessa olyckor blir särskilt allvarliga.

– Flest älgolyckor sker under hösten då både älgens brunst och älgjakten äger rum. Risken är ungefär dubbelt så hög på hösten jämfört med sommaren. Älgar är farligast att köra på och står för 80 procent av alla viltolyckor med dödlig utgång, säger Tony Gunnarsson.

Noterbart i Ale är att det har konstaterats en ökad älgdödlighet under sommaren vilken orsakats av den extrema torkan under maj och juni. Många älgkalvar fick sätta livet till på grund av utmärgling och svält.

– Kalvarna föddes i mitten av maj, kon var redan då i sämre kondition på grund av att betet har dålig kvalitet under försommartorkan och kanske även att mängden foder varit otillräcklig, säger Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Västra Götaland.

Vägmärket ”Varning för djur” är uppsatt på platser där risken för viltolyckor är hög och ska tas hänsyn till. Som trafikant är det också viktigt att tänka på att anpassa hastigheten.

– Hastigheten är avgörande när en älg eller annat vilt plötsligt springer ut framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Är det mörkt ute eller mycket vegetation bör man i ännu högre grad sänka farten, eftersom sikten är sämre. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter, avslutar Tony Gunnarsson.

Mer från allmänt

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Separationer – i Ale och Lilla Edet

Andelen barn som är med om att föräldrar separerar har…

Senaste nytt

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Discgolffest i Uspastorp

Ale Disc Golf Center stod som värd för Amatör-SM i…

Ale Disc Golf Center får leaderstöd

Genom det beviljade projektet kommer Ale Disc Golf Center att…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

ÄIK fortsätter att imponera

Älvängens IK har haft en minst sagt svängig säsong, där…