I Ale krävs ett omfattande arbete för att förebygga översvämningar från stigande älvnivåer samt intensivare regn och skyfall. Bilden är från en översvämning i Älvängen hösten 2015.
 I Ale krävs ett omfattande arbete för att förebygga översvämningar från stigande älvnivåer samt intensivare regn och skyfall. Bilden är från en översvämning i Älvängen hösten 2015.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/11/v4521-va-natet-scaled.jpg

VA-ledningsnätet säkras i Ale

ÄLVÄNGEN. Ale har ett avlångt och omväxlande kommunalt VA-system ovan och under markytan genom kommunens tätorter. För att kunna fortsätta leverera friskt vatten och ta hand om alebornas avloppsvatten står man nu inför en komplex och kostnadskrävande förändring av VA-ledningsnätet där långsiktighet står i fokus.  

Nu drar arbetet i gång med att anpassa och säkra VA-ledningsnätet för framtiden och samtidigt göra justeringar på nätet för att se till att risken för till exempel källaröversvämningar minskar. 

När fler människor flyttar till Ale ökar belastningen på VA-ledningsnätet. Samtidigt förändras klimatet med fler stora skyfall och oftare allvarlig torka. I Ale har vi bland annat fått lära oss av de skyfall som föll över kommunen 2014 och 2015. Ett nationellt exempel från i år är de stora skyfall som slog ut stora delar av Gävle i slutet på sommaren med stora ekonomiska konsekvenser.  

– Det kommer bli en kostsam, men nödvändig resa. För något som står klart är att åtgärdstakten måste öka, både i Ale och i resten av VA-Sverige säger Gunnel Borgström, VA-huvudman i Ale kommun. 

Klimatet förändras, inte minst i Västra Götalandsregionen. Enligt en rapport över riskområden från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) pekas vår region ut som den med störst sannolikhet att få fler och intensivare regnhändelser i framtiden. På den andra sidan av myntet har vi extrem värme och torka, som hotar att skapa vattenbrist där inte minst lantbruket i Ale riskerar att påverkas. I Ale krävs ett omfattande arbete för att förebygga översvämningar från både stigande älvnivåer och intensivare regn och skyfall samtidigt som det behöver planeras för en säkrad vattentillgång i torra perioder.  

Branschorganisationen Svenskt Vattens rapporter och andra prognoser som gjorts på vattenförsörjningen i Sverige talar ett tydligt språk; investeringstakten för den kommunala VA-anläggningen måste öka för att möta morgondagens utmaningar. Svenskt Vatten beräknar att landets VA-taxor kommer behöva fördubblas de kommande 20 åren.
I takt med att grannkommunerna Göteborg och Kungälv, som försörjer Ale med dricksvatten, planerar höjning av VA-taxan kommande år krävs liknande beslut i Ale. Ett dyrare vatten och ett stort investeringsbehov i Ales VA-nät kommer oundvikligen att leda till en höjning av den kommunala VA-taxan.  

– Vi måste ha en VA-anläggning som står sig i framtiden. Vi har ett viktigt arbete framför oss där vi tillsammans bygger för en hållbar och säker framtid, avslutar Gunnel Borgström.

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…