”Vansinnesprojekt”

– Markföroreningarna på Jennylund var inte okända

ALE. Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en extern utredning kring ridhus-affären. Hur kunde projektet fortgå trots att kostnadsökningarna var kända tidigt?
– Det är vansinne att bygga på en gammal deponi. Det har vi sagt hela tiden och det behöver man inte vara milöexpert för att förstå, säger miljöinspektör Marie Lindström.

Ridhusbygget på Jennylund rullar vidare. Beräknad slutnota är just nu drygt 46 miljoner kronor.
Ridhusbygget på Jennylund rullar vidare. Beräknad slutnota är just nu drygt 46 miljoner kronor.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/v0819_ridhusbygge2.jpg

Den 3 september tar byggherren, projektgruppen och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johnny Sundling (S) ett första spadtag för Jennylunds nya ridhus. Det är blott en vecka kvar till valet. Det positiva beskedet dämpas snart. Det beviljade ygglovet förutsätter en markundersökning och det står tidigt klart att det krävs fördjupade studier.Dessa talar ett tydligt språk. Det kommer att krävas en omfattande marksanering. Projektets styrgrupp som på grund av chefsomsättningen har bytt medlemmar frekvent tar beslut om att gå vidare med en saneringsanmälan.

I november mejlar miljöinspektör Marie Lindström projektledningen ett svar. Hon är djupt bekymrad och kritisk till att överhuvudtaget bygga ett ridhus på den aktuella platsen. Budskapet i mejlet går inte att misstolka.Hon har samrått med Länsstyrelsen. men också med en expert på just deponier.

”De synpunkter jag har fått, som även stämmer överens med Statens geotekniska instituts vägledning angående byggnation och pålning i nedlagda deponier, är att man starkt avråder från att bygga på gamla deponier”.

I mejlet står också:

”Förenklat kan man säga att alla deponimassor måste tas bort helt innan man bygger på platsen för att säkerställa att det inte uppkommer problem med deponigas. Förutom deponigas återstår problemet med lakvatten och påverkan på grund- och ytvatten samt sättningar i mark och byggnad”.

Med andra ord fanns tydliga besked om förhöjda kostnader långt innan byggstart. Ändå rullade projektet vidare precis som om ingenting hade hänt.

– Från sektorns håll har vi hela tiden påpekat riskerna och olämpligheten med att bygga där. Vi har inte haft något skäl att undanhålla information. Den kan inte ha undgått någon som jag ser det. I Samhällsbyggnadsnämnden har ridhuset varit uppe flera gånger. Vårt budskap har varit att det är vansinne att bygga på en deponi och det behöver man inte vara miljöexpert för att förstå, säger Marie Lindström.

Hon understryker också att föroreningar på Jennylundsområdet har varit föremål för tidigare utredningar genom åren och att alla borde vara medvetna om riskerna.

Under förra mandatperioden var Rolf Gustavsson (S) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och han bekräftar att miljöriskerna diskuterats.

– Vi visste att det fanns en gammal deponi i området, men däremot var det inte klart exakt hur det nya ridhuset skulle placeras. Vi hoppades kunna undvika att lägga det på deponin. I efterhand kan jag väl säga att vi kanske var lite naiva och det är ingen hemlighet att valrörelsen också spelade in. Vi ville framåt, säger han.

Efter de kompletterande markundersökningarna stod det klart att en omfattande marksanering behövde ske. Den beräknades kosta 4-6 miljoner kronor. Enligt projektchef Fredrik Johansson förankrade styrgruppen detta politiskt och arbetet sattes sedan igång. Någon politisk beredning med dokumenterade beslut har dock inte gått att finna.

Än värre blir det när den verkliga kostnaden för marksaneringen blir känd några veckor in i januari. För att frigöra hela ytan där huset ska placeras krävdes en omfattande utgrävning. Kalkylen pekade plötsligt på 10-12 miljoner kronor. Trots att de kraftigt förhöjda kostnaderna nu är kända har arbetet rullat vidare.

Först den 4 februari har Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), tillräckligt med information för att ta beslut om att pausa bygget. Då är marksaneringen redan på väg att avslutas.

– Första gången jag hörde något om markproblematiken vid Jennylund var på senhösten. Det kunde eventuellt uppkomma en kostnad på 5-6 miljoner, men man diskuterade också huruvida det var möjligt att vrida huset för att slippa sanera. Jag utgick från att det skulle komma upp som ett ärende om det blev aktuellt att skjuta till mer pengar, men det var tyst fram till i januari när Ken Gunnesson (tf kommunchef) kallade till ett akut möte angående de skenande kostnaderna på Jennylund, berättar Mikael Berglund som har många obesvarde frågor kring hanteringen.

– Det här måste vi bringa klarhet i. Någon har tagit beslut som kostar skattebetalarna 20 miljoner extra. Vem har ett sådant mandat?

Elena Fridfeldt (C) yrkade i kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen omgående tillsätter en ansvarsutredning om hur projektet kunde fortgå trots kända ökade kostnader. Utredningen ska genomföras av extern part och presenteras i kommunfullmäktige i maj.

I styrgruppen för ridhusprojektet satt bland andra dåvarande tillförordnade kommunchefen Gunilla Dörner Buskas och lokaltidningen har sökt henne utan framgång.

Mer från allmänt

Bra drag på fisket i Ale

När lokaltidningen stämmer träff med Niklas Gabrielsson i klubbstugan vid Grönån i Älvängen har han precis avslutat Klassdraget med elever…

Eleverna blev dagens hjältar

Det var förra fredagen som de fyra eleverna i klass 6A på Bohusskolan ryckte in för att hjälpa en skadad…

Ny mäklare på plats i Älvängen

Nadia Largo Eneroth började arbeta inom mäklarbranschen 2007 och har således en gedigen erfarenhet att luta sig mot. Maken Andreas…

Det är ett riskområde för TBE

2016 var andelen smittfall i Västra Götaland totalt 25. Året efter ökade siffran till 60 och där har det legat…


Senaste nytt

Mopedist till sjukhus efter olycka

Larmet nådde räddningstjänsten klockan 11.59 på lördagen. En moped hade kolliderat med en bil på Göteborgsvägen i Älvängen. Räddningstjänsten Nol…

Bra drag på fisket i Ale

När lokaltidningen stämmer träff med Niklas Gabrielsson i klubbstugan vid Grönån i Älvängen har han precis avslutat Klassdraget med elever…

Marksanering för 150 miljoner

Älvängens Företagarförening arrangerade i torsdags höstens frukostmöte i Älvängens Folkets hus. En av rubrikerna var Carlmarks tidigare industriområde. Här finns…

Eleverna blev dagens hjältar

Det var förra fredagen som de fyra eleverna i klass 6A på Bohusskolan ryckte in för att hjälpa en skadad…

Ny mäklare på plats i Älvängen

Nadia Largo Eneroth började arbeta inom mäklarbranschen 2007 och har således en gedigen erfarenhet att luta sig mot. Maken Andreas…

Många ohälsoproblem i Lilla Edet

Kartläggningen har gjorts eftersom man länge vetat att många kommuninvånare brottas med olika typer av psykisk och fysisk ohälsa. –…

Ellen dubbel svensk mästare

Under den gångna helgen avgjordes SM i taekwondo och Ellen Sjöberg från Bohus TKD stod för en stark insats. Den…

Det är ett riskområde för TBE

2016 var andelen smittfall i Västra Götaland totalt 25. Året efter ökade siffran till 60 och där har det legat…

”Vemodigt och skönt på samma gång”

Det har hänt mycket sedan Claes Gustafsson med kollega öppnade Sportringen på Ale Torg 2005. Marknaden är numera överetablerad, konkurrensen…

Brand i fastighet

Det var strax efter midnatt mellan måndagen och tisdagen som räddningstjänsten larmades till en brand på Emil Haegers väg i…