”Vi känner oss överkörda”

”Vi känner oss överkörda”

TEXT: Jonas Andersson
7 oktober 2020 kl. 16:23

BOHUS. I söndags var det premiär för söndagsöppet på återvinningscentralen.
Beslutet innebär att personalen på Sörmossen tvingas jobba två av tre helger.
– Vi känner oss helt överkörda.

Beslutet att införa söndagsöppet på Sörmossen fick personalen att reagera. De tog hjälp av facket, men deras diskussioner med arbetsgivaren resulterade bara i oenighet i frågan. Politikens vilja att driva igenom förslaget med förändrade öppettider och arbetsvillkor klubbades.

– Att jobba två helger av tre funkar inte. Man får inget liv. Jag tänker söka mig bort härifrån, säger Anders Pettersson, mångårig medarbetare på Sörmossen.

Kollegorna Donnie Björklund och Henrik Johansson är också förtvivlade.

– Det känns surt! Glädjen över att gå till arbetet har försvunnit, förklarar Donnie.

Försöket med söndagsöppet på Sörmossen ska utvärderas efter ett år. Frågan är emellertid om dagens personalstyrka finns kvar då eller om de redan har lämnat.

– Självklart känner man en oro inför det. Det är en lång startsträcka för att introducera nya medarbetare. Det tar tid att lära sig arbetet på Sörmossen, säger renhållningschef Carina Åberg.

Genom att anställa ytterligare en personal på Sörmossen så skulle man komma runt problemet med att behöva jobba två av tre helger. Det var renhållningsarbetarnas eget förslag, men det vann inget gehör.

– Då skulle våra arbetsvillkor bli mer drägliga. När vi pratar med folk som kommer hit har de full förståelse för situationen och vi har inte hört någon som klagat över den tillgänglighet som har varit innan med lördagsöppet samt kvällsöppet två dagar i veckan, säger Anders Pettersson.

Söndagsöppet innebär dessutom att ni måste hålla stängt måndagar?

– Ja, och det uppskattas inte av företagen i kommunen. De har varit flitiga besökare just denna dag. Varför vi behöver ha stängt just på måndagar beror på att vi annars inte kan få till den lagstadgade dygns- och veckovilan som krävs, säger Donnie Björklund.

Får de förändrade rutinerna på Sörmossen några konsekvenser för mobil ÅVC?

– Ja, vi kommer att halvera mobil ÅVC i kommunen under nästa år, avslutar Carina Åberg.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se