Volvo väljer internspår

Volvo väljer internspår

TEXT: Per-Anders Klöversjö
28 september 2021 kl. 09:53

STORA VIKEN. Volvo Cars har ansökt om att bygga ut i Torslanda. Med stor sannolikhet är det här den framtida batterifabriken kommer att hamna.
– Vi har haft det på känn och om det är möjligt är det ett logiskt alternativ att välja, säger Per Brohagen, näringslivschef i Ale.

Volvo Cars och batteriföretaget Northvolt planerar att bygga en jättefabrik för elbilsbatterier och ställde därför i sommar frågan till Business Region Gothenburg om det fanns etableringsalternativ i regionen. En av kommunerna som omedelbart visade intresse var Ale. Storleksmässigt är fabriken perfekt anpassad för bergtäktsområdet på höjden i Stora Viken. Skanska som idag bedriver täktverksamhet på området kom överens med Ale kommun om att försöka hitta en lösning som möjliggjorde en eventuell etablering. På rekordtid skapades ett förslag som landade på Volvo Cars och Northvolt bord i augusti.

Läs också: 3000 nya jobb i sikte 

Idag, läs måndag, kunde Göteborgs- Posten avslöja att Volvo gått vidare med att begära planbesked för att bygga ut sina anläggningar i Torslanda. Enligt GP handlar planbeskedet om 112 hektar och däribland en batterifabrik.

– Det är inget som har kommunicerats till oss, men vi har känt till att det har funnits en idé om att bygga i Torslanda. För oss är det oavsett vad som händer ingen katastrof. Vi har lärt oss otroligt mycket i den här processen och vår organisation har visat framfötterna. Dessutom har vi nu etablerat en bra kontakt med Skanska, där vi har en samsyn kring framtiden. Nu känner vi till vilka möjligheterna är uppe på höjden och tack vare all uppmärksamhet har Ale som etableringsort fått en fin marknadsföring. Det visar att vi kan vara ett alternativ för stora etableringar, menar Per Brohagen.

Från Volvo Cars sida var det under måndagen en fåordig kommunikation. Till Göteborgs-Posten säger man:

– Vi undersöker ett antal lämpliga platser i Europa, inklusive Sverige. Men det finns inga beslut fattade, utan det kommer senare när vi gjort en noggrann utvärdering.

Den planerade batterifabriken uppges kunna skapa upp till 3000 nya jobb och ska stå klar 2026. Investeringen beräknas kosta cirka 30 miljarder kronor.

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se