”Inget kuppförsök av ett kompisgäng”

Kungsgården. Bild: Jessica Lindén.
Kungsgården. Bild: Jessica Lindén.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/05/kungsgarden-alvhem2-scaled.jpg

Situationen har som bekant spårat ur. Då är det viktigt att vi lyfter blicken och tar det hela från början.

Under 2020 projektanställer styrelsen en av sina egna styrelsemedlemmar. Styrelsen är medveten om att detta är olämpligt så man löser det genom att adjungera styrelsemedlemmen. På så vis är hen med, men ändå inte. Styrelsemedlemmen, som tidigare var arbetslös, skissar på en omorganisation, där hen själv ges möjlighet till att få rollen som kanslichef/klubbintendent. För att kunna genomföra omorganisationen så måste dåvarande golfchef Henning kliva åt sidan.

Inget om detta nämns på det digitala årsmöte som hålls i december 2020. Kort därpå inleds MBL- förhandlingarna som tvingar bort Henning. Flera grupperingar av medlemmar reagerar när de nås av nyheten och efter några inledande diskussioner så bestäms det att med stöd av paragraf 22 i stadgarna begära ett extra årsmöte, där val av ny styrelse är en av huvudpunkterna. På två dagar samlas betydligt fler underskrifter in än de 10% som krävs enligt stadgarna för att få begära ett extra årsmöte.

Enligt paragraf 22 i stadgarna skall styrelsen inom 14 dagar från mottagen begäran kalla till ett extra årsmöte som i sin tur skall hållas inom 2 månader från kallelsen. På det extra årsmötet skall de och endast de punkter som tas upp i begäran behandlas. Styrelsen kallar till extra årsmöte men har en dagordning som inte följer begäran och således strider mot stadgarna. Styrelsen verkar till varje pris vilja sitta kvar. I dagordningen kan vi även läsa att de tänker sitta kvar som interimsstyrelse även om de skulle bli bortröstade. Att en styrelse sitter kvar på obestämd tid, tills de behagar att kalla till ytterligare ett årsmöte, trots att de har blivit bortvalda i en misstroendeomröstning är givetvis inget som är brukligt.

De som begärt extra årsmöte blir oroliga att allting inte kommer att gå rätt till. På ett förmöte med styrelsen bestäms att det extra årsmötet i likhet med ordinarie årsmöte kommer hållas digitalt. Istället för det överenskomna digitala årsmötet arrangerar styrelsen ett hybridmöte där medlemmarna tillåts rösta på plats, trots en rådande pandemi och mot rådande rekommendationer om att hålla mötet digitalt.

Styrelsen har dock medvetet eller på grund av inkompetens sett till att det inte går att fastställa dagordningen eller välja ordförande för mötet, vilket är något som görs på alla årsmöten inklusive extra årsmöten. Det extra årsmötet tvingas således att ajourneras och nu verkar det som att styrelsen inte ämnar att genomföra ett extra årsmöte enligt begäran utan försöker skjuta upp mötet på obestämd tid.

Att bedriva svågerpolitik och ägna sig åt jäv är tyvärr inte straffbart när det gäller ideella föreningar i Sverige men det är ändå högst olämpligt och omöjliggör ett fortsatt förtroende.

Att bryta mot stadgarna i en ideell förening är betydligt allvarligare och vad konsekvenserna och påföljden blir får framtiden utvisa.

Ni som stödjer den sittande styrelsen antar jag inte känner till vad som hänt på Ale GK senaste året alternativt har en personlig koppling till styrelsen eller annat egenintresse i frågan. Begäran om att kunna rösta fram en ny styrelse är inte ett kuppförsök av ett litet kompisgäng. Det är en begäran om att ställa till rätta det som blivit fel och som stöds av en stor grupp medlemmar med sunda värderingar. Jag hoppas ni alla tittar er i spegeln och reflekterar över hur ni vill att föreningen inklusive styrelsearbetet på Ale GK i fortsättningen skall bedrivas.

Daniel Udd
Medlem Ale GK

Gratis!
Mer från debatt

Blunda inte för drogkulturen bland ungdomar i Ale

Den bästa dagen i mitt liv var för arton år sedan när jag födde min första och enda dotter. Den…

Nu får det vara nog!

Hur långt får din egen åsikt gå innan det blir en kränkning för någon annan? Debattklimatet i Sverige blir allt…

”Inget kuppförsök av ett kompisgäng”

Situationen har som bekant spårat ur. Då är det viktigt att vi lyfter blicken och tar det hela från början.…

Riskfyllt att byta styrelse

Att förhastat, vid ett Extra Årsmöte, kasta ut sittande styrelse och ersätta den med helt nya ledamöter, är utan tvekan…


Senaste nytt

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

Ny kontorschef i Älvängen

Leo Hatami är ny på posten som kontorschef på Swedbank Göta älvdalen. Innan han landade på kontoret i Älvängen drev…

”Måste ha en konstgräsplan”

Klockan är halv sju på kvällen och på Surte IP:s grusplan tränar tre lag med både tjejer och killar. Dammet…

En vardag med hot och trakasserier

Intervjun sker på ett café i Nödinge. Lena Orstadius öppnar dörren på exakt avtalad tid, slår sig ner vid ett…

Systrarna försvarade titeln

I december 2019 blev Ronja och Maja Henriksson collegemästare i fotboll för första gången med sitt lag Keiser University. Båda…

Blunda inte för drogkulturen bland ungdomar i Ale

Den bästa dagen i mitt liv var för arton år sedan när jag födde min första och enda dotter. Den…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Gränsen är nådd

Visst har många av oss läst om förtroendevalda som hotas och trakasseras. Det har ändå känts avlägset, men när Ales…

Förvirrat i Ale Golfklubb

Den 25 april arrangerade Ale GK ett extra årsmöte enligt begäran av mer än 10% av medlemmarna. Ärendet gällde förtroendet…

Trafikolycka på E45

BOHUS. Tre personbilar var inblandade i en trafikolycka på E45 i höjd med Klädkällaren. Larmet kom strax före klockan elva…