MUF: Dags för en kommunal skattesänkning

MUF: Dags för en kommunal skattesänkning

TEXT:
16 augusti 2022 kl. 10:58

Det är dyrt att vara svensk idag. Sverige har idag världens 4:e högsta skattetryck. En genomsnittligt svensk betalar i snitt 53% av sin inkomst, i olika typer av skatter. Samtidigt signalerar det rödgröna regeringsalternativet bland annat för återinförd fastighetsskatt, höjd skatt på sparande samt en särskild beredskapsskatt för försvaret. Detta sker samtidigt som slöseriet av svenskarnas skattepengar slår nya rekord, i takt med att fler och fler orättfärdigade satsningar genomförs. Nu måste vi som politiker i Ale kommun, se till att bidra till ökad ekonomisk rörlighet och frihet för våra invånare.

I Ale kommun uppgår den totala kommunala skattesatsen till 33,35%, vilket är en mycket hög skattesats i förhållande till befolkningsstorlek. Bland annat har vi i dagsläget en högre kommunalskatt än Sveriges näst största stad, Göteborg. Så anser vi i Moderata

Ungdomsförbundet, att det inte skall få vara. Vi behöver istället se till att få på plats en skattesats, som mer aktivt attraherar talanger och aktörer till vår kommun, som därigenom senare kan bidra till att vidareutveckla kommunen.

Därför krävs det att vi nu när skatteunderlaget ökar, och ekonomin intagit en stabil framtidsprognos, sänker skatten för aleborna. Det skall alltid löna sig att arbeta och bidra till samhällets fortbildning. Med en mer konkurrenskraftig skattesats, skulle vi dessutom kunna skapa fler arbetstillfällen, bli en mer attraktiva kommun för företag att etablera sig i, samt även ge arbetare mer pengar i plånboken, och framförallt ge våra kommuninvånare mer frihet i vardagen.

Vi moderater strävar alltid efter att arbetslinjen skall efterlevas, och att arbeta ska löna sig. Därav är det dags för en kommunal skattesänkning i Ale. För ökad frihet, attraktivitet och utveckling. Rösta på Moderaterna den 11:e september.

Ludvig Anderström (M)
Ordförande MUF Ale-Kungälv

Oliver Andersson (M)
Distriktsordförande MUF Västra Götaland Västra
Kandidat till Ale kommunfullmäktige