Medlemsuppror i Ale GK

TEXT: Per-Anders Klöversjö
12 februari 2021 kl. 12:06

ALVHEM. Det är uppror i Ale GK.
Styrelsens agerande i ”Henning-affären” har väckt ont blod och starka protester bland medlemmarna.
Nu kräver en protestgrupp nytt årsmöte och styrelsens avgång.

En stor grupp medlemmar tar nu strid mot styrelsen i Ale GK. Bakgrunden är den omorganisation som ”tvingat” bort Henning Lundström som varit klubbens pro, kanslichef och ansiktet utåt i 25 år.
Med 10% stöd av medlemmarna kan ett extra årsmöte begäras och därför samlas det nu in namnunderskrifter. Andreas Persson är en av de medlemmar som har engagerat sig i upproret.
– Det har gått i en rasande takt. Vi hoppas kunna överlämna namnlistorna med betydligt fler namn än de som krävs till styrelsens ordförande under helgen. Sedan har de 14 dagar på sig att utlysa ett nytt årsmöte, vilket ska vara genomfört inom två månader. Vi kommer att kräva en öppen diskussion om de ekonomiska konsekvenserna av uppgörelsen med Henning och vi kommer framför allt att begära styrelsens avgång. Vår förhoppning är också att kunna välja en ny styrelse omgående, säger Andreas Persson och tillägger:
– Henning tvingades bort. Styrelsen hade bestämt sig för att göra sig av med honom. Skälet är att han tagit strid för en bristfällig arbetsmiljö som många av arbetarna vittnat om på Kungsgården. Henning blev obekväm och istället för att själva ta ansvar ville man få bort honom.

Kritiken mot styrelsens agerande i ”Henning-affären” är sylvass. Protestgruppen menar att den ekonomiska uppgörelsen med Henning Lundström kommer att få konsekvenser för klubben och medlemmarna.
– Det mest allvarliga är förlusten av besvikna medlemmar och sponsorer. Flera av klubbens tyngsta partners hotar att lämna Ale GK. Det skulle vara förödande. På sikt är vårt mål att locka tillbaka Henning Lundström till Kungsgården, avslutar Andreas Persson.

STYRLESEN ALE GK 2021

Jan-Erik Bäckström, ordförande
Camilla Jensen, ledamot
Christian Palmkvist, ledamot
Sven Engdahl, ledamot
Lennart Johansson, ledamot
Margareta Miles, ledamot
Niklas Hansson, ledamot

Christer Widholm, suppleant
Helene Björk, suppleant
Peter Andreasson, suppleant

Styrelsen valdes på årsmötet den 2 december 2020.

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se