https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/09/ledare-1.jpg

Arbetsgivarens ansvar

Det finns ett missnöje bland lärarpersonal i Ale. Arbetsgivarens besked om munskydd och visir har varit minst sagt röriga. Först ansågs det inte vara en nödvändig åtgärd, sedan var det frivilligt att använda – om personalen själva stod för kostnaden.

Vill börja med att slå fast att åsikterna går isär. Det är inget unikt med tanke på att Coronapandemin har haft den förmågan från början. Förmågan att dela folket. Inte så konstigt heller eftersom det är ett virus, eller fenomen, som vi tidigare aldrig upplevt. Det betyder att ingen är riktigt säker på vad som är rätt eller fel. Vi antar, gissar och försöker förstå. Facit har vi inte än och så länge ingen med bestämdhet vet vad som är rätt kommer vi att fortsätta vara kluvna och indelade efter åsikter.

Det är en påfrestande tid, inte minst för stora arbetsgivare. Skolan i Ale kommun är den med flest anställda. Här brottas man dagligen med risken för smittspridning och smittspårning när konstaterade fall upptäckts. En fråga som delar lärare sinsemellan å ena sidan och arbetsgivare å den andra är skyddsutrustning. Ska personal tillåtas bära munskydd och visir, om så önskas vem ska då stå för kostnaden? Här har beskeden varit olika under pandemin. Ledningen vilar dessa på vad regionens smittskydd och Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det medförde att munskydd inte ansågs motiverat i skolan. I nästa skede accepterades att lärare använde munskydd om de ansåg det nödvändigt, men att de själva fick bära kostnaden. Nu har sektorn backat och svarar munskydd och eventuellt visir i utbyte mot att personalen lär sig hur de används på ett säkert sätt. I min värld är den sista slutsatsen en självklarhet. Arbetsgivaren bär alltid ansvaret för arbetsmiljön. Med tanke på de coronautbrott som förekommit på skolor och förskolor i Ale är det ofrånkomligt att kommunen ska erbjuda all personal den skyddsutrustning som situationen kräver. Lika självklart är det förstås att arbetsgivaren ska stå för finansieringen. Här krävs en bättre tydlighet.

I fredags tvingades Lärarförbundet i Ale att kontakta Arbetsmiljöverket för ett skyddsstopp på Kronaskolan. Skyddsstopp innebär att arbetsplatsen ska stängas. Skälet var en stor smittspridning på en av avdelningarna. Arbetsgivaren Ale kommun delade inte den uppfattningen, men Arbetsmiljöverket gick på fackets linje.

Den hållning som arbetsgivaren haft gällande skyddsutrustning i skolan väcker också frågor. Kommunens krav på munskydd och visir är tydliga, men inköpen skulle personalen själva stå för. Nu ska ledningen ha backat på den punkten och den skyddsutrustning som personal i skolan anser nödvändig ska finnas tillgänglig – utan kostnad. Ganska självklart om ni frågar mig.

Mer från ledare

Osmaklig kampanj

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) hamnade i skottgluggen när kommunfullmäktige…

Skam den som ger sig

Attityd och inställning är a och o. Den gångna veckan…

Vad är en centralort?

Ja, ni läste rätt. Årsredovisningen för Ale kommun ska 2023…

Nära helvetet

Demokratins spelregler måste alltid beaktas och i vissa fall försvaras.…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…