Detaljplaner viktigare än ÖP

Den nyligen antagna översiktsplanen är ett bevis på att allt går lättare när alla drar åt samma håll. Arbetet inleddes 2019 och Ale ÖP 2050 är levererad två år senare. Det hade inte varit möjligt om någon satt sig på tvären.

En översiktsplan (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den visar både övergripande och tydligt hur kommunen tänker att framtidens exploatering ska se ut. Vilka områden som ska användas till vad och på samma gång vad som ska värnas, bevaras och lämnas orört. Ett enigt kommunfullmäktige antog planen i måndags och framtagandet av översiktsplanen lovordades. Den enda kritiken framfördes från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. S hade önskat en tydligare beskrivning av hur trafik från E45 ska kopplas mot E20 i Alingsås, alltså var trafiken ska ledas.

Det är en befogad fråga. Ska den gå genom Alafors som har diskuterats eller ska den ledas genom Älvängen eller via Skepplanda? Det är en avgörande och betydelsefull fråga att besvara, då den får direkta konsekvenser för den framtida byggnationen österut. Jag kan hålla med S om att den tänkta vägkorridoren mot Alingsås borde fått göra ett tydligare avtryck i den antagna översiktsplanen. Å andra sidan är frågan om trafiken mot öster så stor att den sannolikt hade skickat antagandet av översiktsplanen långt fram i tiden. Kanske för långt? Det hade eventuellt kunnat skada utvecklingen av Ale mer, än att låta frågan om trafiken mot Alingsås få ligga i träda ytterligare en tid?

Den andra kritiska frågeställningen kom från Sverigedemokraterna som ansåg att dokumentet borde ha pekat ut en centralort. Eftersom det är en het fråga som redan diskuteras i mindre formella kretsar och som sannolikt kommer att bli högaktuell fram till 2050 borde den kanske ha fått utrymme redan nu. Precis som när det gäller trafikkorridoren till Alingsås kräver frågan om en centralort sitt eget dokument och sin egen utredning. Jag tror däremot att båda dessa frågeställningar måste aktualiseras på allvar inom kort. De har en sådan tyngd att de inte kan placeras i bokhyllan. För oss alebor är jag inte helt övertygad om att frågan om centralort har någon större betydelse. Den påverkar inte hur vi lever och verkar i kommunen, men däremot skickar ett eventuellt beslut tydliga signaler till byggherrar om hur kommunen ser på orternas identitet. Därmed inte sagt att intresset för att exploatera i Nödinge respektive Älvängen skulle svalna för att den ena orten benämns centralort. Jag är övertygad om att det är helt andra faktorer som spelar roll för en offensiv utbyggnad av våra orter. Markförhållanden (gärna blyfri), tillgänglighet (gärna nära kollektivtrafik), föreningsliv, en utvecklad service och handel väger tyngre än om orten kallas central eller anses ha småstadskaraktär.

Det absolut mest avgörande är att det är genomförbart, detaljplanerat och byggklart. Det väcker de mest sömniga byggbolagen att visa intresse. En aktuell ÖP är bra, men antagna detaljplaner är ännu bättre.

Mer från ledare

Osmaklig kampanj

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) hamnade i skottgluggen när kommunfullmäktige…

Skam den som ger sig

Attityd och inställning är a och o. Den gångna veckan…

Vad är en centralort?

Ja, ni läste rätt. Årsredovisningen för Ale kommun ska 2023…

Nära helvetet

Demokratins spelregler måste alltid beaktas och i vissa fall försvaras.…

Senaste nytt

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…