https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/09/ledare-1.jpg

Inga svar i utredningen

Som ledare är du alltid i en utsatt position. Det räcker inte alltid att leverera det bästa resultatet. Har du inte laget med dig måste ledarskapet bytas ut, men när Bohus Räddningstjänstförbund utrett personalens missnöje syns inga märkbara förändringar eller åtgärder.

Ledarskap är en komplex fråga. Ledartyperna är nästan lika många som ledarna. Att byta ledarskap behöver inte vara detsamma som att byta ledare. En ledare kan i vissa fall bara tvingas agera på ett nytt sätt. En tuff utmaning eftersom stora delar av ledarskapet kommer inifrån och har en nära koppling till personliga egenskaper. Det är ytterst individuellt hur en ledare fungerar och når framgång. Det är till exempel fullt möjligt att skapa ett gott resultat utan att vara särskilt populär. I sportens värld finns många exempel på allsvenska guldtränare som efter att ha bärgat pokalen fått lämna sitt uppdrag. ”Laget krävde en förändring för att fortsätta” brukar det heta. Resultatet var godkänt, men ledaren var inte accepterad.

Ibland byts en ledare ut för att gruppens ska fortsätta leverera och att den yttersta ledningen anser att även om nuvarande ledare är framgångsrik så behöver vi en ny röst för att gruppen ska fortsätta prestera. När förbundsdirektionen beslutade att ledarskapet i Bohus Räddningstjänstförbund skulle utredas efter en massiv kritik från medarbetare var det bland annat rykten om ”härskarteknik” och ”tystnadskultur” som skulle belysas. Trots 71 djupintervjuer med personal förekommer inget av detta i den rapport som presenterades i fredags. Det är anmärkningsvärt eftersom all personal som tidningen har varit i kontakt med nästan enbart pratar om just detta. Det gör att jag sätter ett stort frågetecken bakom utredningen som helhet. Kan det vara så att utredningen inte handlade om ledarskapet utan om att vara för eller emot förbundschef Håkan Lundgren? I så fall är det djupt beklagligt och ytterst anmärkningsvärt.

Fanns det en dold agenda att till varje pris försvara sin chef? Det kan komma att ske till ett väldigt högt pris och ytterst ansvariga för detta är våra folkvalda. 

Redan några timmar efter att utredningen som politiken menar ger dem starka skäl att ge förbundschefen Håkan Lundgren fortsatt förtroende avslöjades en spricka. Susanne Jönsson (S), ordförande i Förbundsdirektionen, lämnar nu sitt uppdrag. Ett av skälen är hanteringen av personalens missnöje och den utredning som genomförts. Det är tydligt att Susanne Jönsson tvivlar på slutsatserna i utredningen och det som vice ordförande Stefan Ekwing kallar för ”sanningen”. Från andra sidan sägs att Susanne Jönsson ska ha uppmanat Håkan Lundgren att lämna jobbet. Hon ska ha ”sparkat” honom, men ingen kan visa en enda handling som tyder på det. Fackförbundet Vision begär nu ett skadestånd från Bohus Räddningstjänstförbund om 100 000 kr för felaktig uppsägning. Pengar som om de betalas ut sker på skattebetalarnas bekostnad, men några bevis för att en uppsägning ska ha ägt rum har fortfarande inte presenterats.

Helt klart är att sprickan i den politiska ledningen av räddningstjänstförbundet inte är den enda. Mellan chefer och personal inom räddningstjänsten finns bekräftade meningsskiljaktigheter och en tydlig splittring. Det krävs ett starkt ledarskap med förtroende på alla nivåer för att reda ut den kris som nu föreligger. Något sådant förtroende finns inte i nuvarande organisation. Vad sa egentligen utredningen som vi inte redan visste?

Mer från ledare

Osmaklig kampanj

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) hamnade i skottgluggen när kommunfullmäktige…

Skam den som ger sig

Attityd och inställning är a och o. Den gångna veckan…

Vad är en centralort?

Ja, ni läste rätt. Årsredovisningen för Ale kommun ska 2023…

Nära helvetet

Demokratins spelregler måste alltid beaktas och i vissa fall försvaras.…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…