Snabba beslut

Snabba beslut

TEXT: Per-Anders Klöversjö
25 oktober 2022 kl. 10:21

För första gången sedan 2006 styr en politisk majoritet Ale kommun. Det kommer att medföra snabbare beslut och en skarpare debatt. Huruvida det är bättre eller sämre för medborgarna återstår att se. Jag tror att det är som med myntet. Det finns två sidor.

Vi börjar i den norra delen av tidningens spridningsområde. I Lilla Edet ställde valresultatet allt på sin spets. Sverigedemokraternas framgång till att bli största enskilda parti gjorde det möjligt att med stöd av några borgerliga partier ta makten i kommunen, men så blev det inte. Julia Färjhages popularitet och förtroende hos Moderaterna och Socialdemokraterna gav henne tillräckligt stöd att fortsätta regera.

I Lilla Edet är Socialdemokraterna näst största parti med sju mandat och borde göra anspråk på platsen som kommunstyrelsens ordförande. Istället ställer de sig lojalt bakom Julia Färjhage. Det vittnar om ett mycket starkt förtroende för Centerpartiets ledare. Det säger också väldigt tydligt att förutom Edetlistan, som samlade ihop till sitt första mandat och Kristdemokraterna, har Sverigedemokraterna inget att hämta hos övriga partier. Dörren är stängd, låst och reglad.

Att det ändå kan komma att bli en het debatt i Lilla Edet råder det inga tvivel om. I kommunfullmäktige skiljer bara ett mandat mellan majoritetspartierna och oppositionen.

Samma situation är det i Ale kommunfullmäktige. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har skapat egen majoritet med 25 av 49 mandat. Det skapar dock helt nya förutsättningar och det märks redan. Från att ha styrt den största minoriteten kan kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) nu agera med en helt annan pondus. Oppositionen är däremot kritisk till att beslutsförslag inte är förankrade och saknar tjänsteutlåtande. Men utredningar kommer sannolikt inte ha prioritet den första tiden. De förändringar som majoriteten är överens om att genomföra kommer att bankas igenom i rask takt. Det är det som är den stora skillnaden med att leda i majoritet. Det innebär att en del beslut som tas kommer att väcka starka känslor hos oppositionen. Till skillnad mot tidigare när de politiska motståndarna har fått tycka till och i vissa fall påverka beslutens innehåll är den tiden förbi. Därför ansåg majoriteten att det inte behövdes någon utredning för att minska kommunstyrelsens ledamöter från 13 till nio ledamöter och beslutet togs redan i måndags av kommunfullmäktige.

Snabba beslut kan innebära att förändringar får effekt tidigare, men det kan också medföra att det inte alltid blir lika genomtänkt. Att bolla frågor med de som inte tycker lika i grunden kan ofta vara utvecklande. Det är den andra sidan på myntet. Någonstans måste man välja.

Jag hoppas och tror att de stora frågorna kommer att diskuteras i dialog med oppositionen. Risken är annars att allt blir kortsiktiga effekter eller konsekvenser och beslut som rivs upp vid nästa eventuella maktskifte. Det är sällan bra för stora organisationer och arbetsplatser.

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se