Våga testa nivåerna

Ledare vecka 18 2014

Det talas centrumutveckling i Ales två centralorter Nödinge och Älvängen. Två nyanställda centrumledare ska driva processen och målet är att förtäta samhällena med utrymme för fler boende i kombination med mer handel och service. I detta arbete kommer aleborna att bjudas in och även näringslivets synpunkter kommer att vara viktiga. Samma arbetssätt användes när strukturstudien för Älvängens centrum togs fram under den tidigare stadsarkitekten, Måns Werners, ledning. Den klubbades i kommunfullmäktige 2008, men har sedan lyst med sin frånvaro. Den planerade förtätningen och höghus som nu har presenterats i olika former kan dock kopplas direkt till den tidigare strukturstudien. Det är således inget nytt fenomen, utan en idé som väckts långt tidigare.

Nu ska studien om Älvängen återupplivas och diskuteras på nytt med engagerade ortsbor och företagare. Låt oss då hoppas att materialet som nu aktualiseras inte hamnar i en ny pärm. Det behöver nämligen byggas både i Älvängen och Nödinge tämligen omgående. Trycket på bostäder är stort, dessutom är den konkurrensutsatta detaljhandeln i Ale i behov av fler plånböcker. Ska vårt utbud av butiker och serviceföretag bestå måste antalet kunder öka och dessa behöver ha någonstans att bo. Helt klart är Alependeln ett tungt argument för att flytta till vår del av Göteborgsregionen, därför har bostadsprojekt med tåget på gångavstånd en särskild attraktionskraft. I detta närområde är det emellertid ganska trångt, men en lösning är då att bygga på höjden. Kanske inte tio våningar fast låt oss pröva idén och hitta nivåerna. Att stänga dörren direkt är att säga nej till en expansiv utveckling som är nödvändig för att både behålla och utveckla servicen i kommunen.

Diskussionen om förtätningen i centralorterna blir också lite fel när den generation som framför allt tillhör framtiden inte finns representerad. På ortsmötet i Älvängen gjorde stadsarkitekten Magnus Blombergsson en bra beskrivning av vad som väntar, men medelåldern bland åhörarna var drygt 70 år. Det skrämmer mig att min generation inte visar ett större intresse, det här är frågor som rör oss och framför allt ”våra” barn. En del av de planerade förändringarna ligger inte inom fem år, utan har kanske en verkningstid på 15 år. Vi måste försöka hjälpa till att tänka på hur nästa generation vill bo, inte bara hur urinvånarna och dagens barnfamiljer vill ha det. Personligen har jag också svårt att se en massa höghus längs Göta älvdalens samhällen, men ett eller ett par i varje centralort som anger var ”småstaden” börjar och slutar har jag inget emot.

Vi får inte hamna i en situation där vi kategoriskt säger nej till högre byggnader i varken Älvängen eller Nödinge. Trafikverket driver ett särskilt projekt för att utreda förutsättningarna för att bygga bostäder nära pendelstationer med hänsyn till buller och vibrationer. Det vore då konstigt om vi i Ale som fått fem nya pendeltågstationer sätter oss på tvären och vägrar bygga på höjden. Vågar vi inte det blir antalet nya lägenheter ytterst få.

Mer från ledare

Positiv inflation

Det har varit publikfester i tidningens spridningsområde från fredag kväll…

Den eviga frågan

Redan i valrörelsen 1998 var frågan om ett nytt kommunhus…

Vårtecken!

Våren är äntligen här och med den kommer vi att…

Nu krävs mod

Det tomma Netto-huset är ett av de vanligaste samtalsämnena i…

Senaste nytt

Återväxten en utmaning för hembygdsföreningarna

På en bänk, i solskenet vid Hembygdsmuseet i Prästalund sitter…

Tredje raka för AIF

Det ska noga understrykas att förutom de bärgade poängen bjöd…

Boulestallet är stället för seniorerna

När stallarna på Ström revs fick Boulestallet flytta till Göta.…

Ellbo Åkeri fortsätter utvecklas

Aningen förvånade, men inte desto mindre glada mottog Ellbo Åkeri…

Musikälskarnas egen borg

Krögarna Carl och Reneé Dahlberg brinner för musik. 2000-2013 var…

Efterlängtad kiosköppning

Ett tecken på att sommaren står för dörren är när…

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Svensk mästare för 13:e (!) gången

Det har varit en speciell säsong för Ellen Sjöberg, som…

”Jag hittade spritflaskor överallt”

Att berätta om sitt liv är inte något som är…

Bil började brinna under färd

En bil började brinna i motorrummet under sin färd på…

Strömsskolan slog nytt rekord

Majblommeförsäljningen tog sin början den 18 april och pågick till…

Slussplanerna i Lilla Edet tar form

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på…

Skolinspektionen ställer krav på Kronaskolan

Detta framgår i ett beslut från myndigheten efter att ha…