Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/01/laddning_elbil_webb.png

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

LILLA EDET. Kommunstyrelsen har antagit en laddinfrastrukturplan, som fokuserar på laddning av personbilar för allmänheten. Syftet med laddinfrastrukturplanen är att säkerställa att Lilla Edets kommun som geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för elbilar.

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på för under många år nu äntligen är i hamn. Detta är ett viktigt verktyg för att få fler laddmöjligheter för allmänheten på plats, säger kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C).

Laddinfrastrukturplanen innefattar en genomgång av nuläge och behov samt kartor över prioriterade platser för lokalisering av nya laddstationer. Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer. Att verka för en förbättrad infrastruktur för laddfordon är en av flera delar i kommunens arbete för ett mer miljöanpassat transportsystem samt väntas ge nytta för näringslivet.

Målet med laddinfrastrukturplanen är att Lilla Edets kommun som geografiskt område ska uppnå en andel el- och laddbilar som motsvarar rikssnittet, senast år 2027. Omgivande kommuner har betydligt mer utbyggd infrastruktur för laddning. Sammanlagt i Lilla Edets grannkommuner finns över 100 normalladdare som är tillgängliga för publik laddning. Antagande och implementering av laddinfrastrukturplanen bedöms leda till positiva konsekvenser för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Jämfört med bensin- och dieseldrivna fordon ger laddfordon minskat beroende av fossila bränslen, höjd energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt lägre trafikbuller. Det är positivt för både miljö och hälsa.

Nya laddmöjligheter förväntas också kunna bidra till ökat besökstal i centrum vilket skulle gynna centrumhandeln.

– Att ta fram en laddinfrastrukturplan är ett av de regionala klimatlöften för 2022 som kommunstyrelsen har anslutit sig till. Inom arbetet för ett hållbart Västra Götaland har kommunstyrelsen också gjort ett åtagande om att minska luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle, säger Julia Färjhage.

Ifall utvecklingen av antalet elbilar i Lilla Edets kommun fortsätter i ungefär samma takt som under 2021 eller något högre, kan cirka 150 laddfordon väntas tillkomma per år de närmaste åren.

Utifrån det stora generella intresset för elfordon, samt med utökade laddmöjligheter, är det möjligt att takten ökas. Ifall utvecklingen av antalet elbilar i Lilla Edets kommun fortsätter i ungefär samma takt som under 2021 eller något högre, kan cirka 150 laddfordon väntas tillkomma per år de närmsta åren. I kommunen bedöms ett behov av snabbladdning finnas dels för långväga resande längs E45, dels lokalt vid centrumområden/näringsverksamheter i tätorterna Lilla Edet och Lödöse där det största kundunderlaget finns.

Mer från lilla edet

Edetdagen gick som tåget

Årets sommar har defintivit varit utmanande för alla utomhusarrangemang, men…

Karnevalsstämning i Lilla Edet?

Som musiker och tidigare Folkets Hus-föreståndare är Jens Ericson ett…

Triatlet är ny chef för Capio i Lödöse

Linnea Larsson läste till sjuksköterska i Karlstad. Efter avslutade studier…

Lilla Edetdagen ska bli en folkfest

Initiativet till Lilla Edetdagen kommer från Företagscentrums styrelse, som efter…

Senaste nytt

Trafikanter uppmanas välja rätt väg

Utmed den enskilda vägen finns cirka 15 hushåll. Vägföreningen ansvarar…

Här hamnar det som spolas ner

Här på reningsverket i Älvängen hamnar det – allt som…

Ungdomar bjuds in till talangjakt

Förra året genomfördes en talangjakt för första gången på Mötesplats…

Pojke fick sår av intorkad avföring

En pojke med funktionsnedsättning led under förra året en längre…

Klassjoggen satte 1700 elever i rörelse

Konceptet finns sedan många år tillbaka i Trollhättan. I förra…

Väcker tankar

Bilderna från rasområdet på E6 i höjd med Stenungsundsmotet är…

Ett händelserikt sekel för Rune

Den 20 september 1923 föddes Rune Skog och uppväxten i…

Mycket kul i Medborgarhuset

Medborgarhuset i Alafors utgör platsen för de olika typer av…

SBTK klara för trean

Tre poäng krävdes för Skepplanda BTK i lördagens bortamatch mot…

Bil och älg i kollision

ALAFORS. Vid 06:45-tiden på lördagsmorgonen krockade en bil med en…

Kocevski segerskytt för Ahlafors IF

Ahlafors tog sin sjunde seger för året och tog sig…

SBTK kan säkra seriesegern

Skepplanda BTK har 41 inspelade poäng och leder division 4…

Andreas satsar på roadracing

Fordon med två hjul har alltid intresserat Andreas Kumpumäki och…