Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/01/laddning_elbil_webb.png

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

LILLA EDET. Kommunstyrelsen har antagit en laddinfrastrukturplan, som fokuserar på laddning av personbilar för allmänheten. Syftet med laddinfrastrukturplanen är att säkerställa att Lilla Edets kommun som geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för elbilar.

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på för under många år nu äntligen är i hamn. Detta är ett viktigt verktyg för att få fler laddmöjligheter för allmänheten på plats, säger kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C).

Laddinfrastrukturplanen innefattar en genomgång av nuläge och behov samt kartor över prioriterade platser för lokalisering av nya laddstationer. Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer. Att verka för en förbättrad infrastruktur för laddfordon är en av flera delar i kommunens arbete för ett mer miljöanpassat transportsystem samt väntas ge nytta för näringslivet.

Målet med laddinfrastrukturplanen är att Lilla Edets kommun som geografiskt område ska uppnå en andel el- och laddbilar som motsvarar rikssnittet, senast år 2027. Omgivande kommuner har betydligt mer utbyggd infrastruktur för laddning. Sammanlagt i Lilla Edets grannkommuner finns över 100 normalladdare som är tillgängliga för publik laddning. Antagande och implementering av laddinfrastrukturplanen bedöms leda till positiva konsekvenser för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Jämfört med bensin- och dieseldrivna fordon ger laddfordon minskat beroende av fossila bränslen, höjd energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt lägre trafikbuller. Det är positivt för både miljö och hälsa.

Nya laddmöjligheter förväntas också kunna bidra till ökat besökstal i centrum vilket skulle gynna centrumhandeln.

– Att ta fram en laddinfrastrukturplan är ett av de regionala klimatlöften för 2022 som kommunstyrelsen har anslutit sig till. Inom arbetet för ett hållbart Västra Götaland har kommunstyrelsen också gjort ett åtagande om att minska luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle, säger Julia Färjhage.

Ifall utvecklingen av antalet elbilar i Lilla Edets kommun fortsätter i ungefär samma takt som under 2021 eller något högre, kan cirka 150 laddfordon väntas tillkomma per år de närmaste åren.

Utifrån det stora generella intresset för elfordon, samt med utökade laddmöjligheter, är det möjligt att takten ökas. Ifall utvecklingen av antalet elbilar i Lilla Edets kommun fortsätter i ungefär samma takt som under 2021 eller något högre, kan cirka 150 laddfordon väntas tillkomma per år de närmsta åren. I kommunen bedöms ett behov av snabbladdning finnas dels för långväga resande längs E45, dels lokalt vid centrumområden/näringsverksamheter i tätorterna Lilla Edet och Lödöse där det största kundunderlaget finns.

Mer från lilla edet

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Digitala nycklar till idrottshallarna

I linje med Lilla Edets kommuns digitaliseringsstrategi fortsätter arbetet med…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…