Lokalt råd för ökad trygghet

LILLA EDET. Medborgarlöftet för Lilla Edets kommun är framtaget. Under innevarande år kommer polisen och kommunen att fokusera på att skapa en tryggare utomhusmiljö och att utveckla det brottsförebyggande arbetet. En konkret aktivitet blir att starta ett lokalt brottsförebyggande råd (Brå) där parterna löpande ska kunna skapa gemensamma lägesbilder när det gäller trygghetsfrågor.

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C) och Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för östra Fyrbodal. Vid detta tillfälle presenterades också nyheten om ett lokalt brottsförebyggande råd i Lilla Edet.

– Ett lokalt Brå handlar om att gemensamt identifiera problem i kommunen, men också om att tillsammans bestämma vilken aktör som bäst kan jobba för att åtgärda problemen. Är det polisen, kommunen eller når vi kanske bäst resultat om vi arbetar tillsammans? Vi kommer att träffas varje månad och diskutera trygghetsfrågor. Min vision är också att vi ska skapa en organisation för att kunna fånga upp snabbt uppkomna frågor och åtgärda dem på bästa sätt, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Polisen kommer också att arbeta för att motverka ordningsstörningar och skadegörelse genom ett större fokus på särskilt drabbade platser.

– Det handlar om att lägga fokus på de områden där det har framkommit att en del kommuninvånare upplever otrygghet. De platserna kan vi lättare lokalisera genom det nya lokala brottsförebyggande rådet, säger Victor Prästbacka.

När det gäller utomhusmiljön så kommer Lilla Edets kommun att genomföra flera insatser för att öka tryggheten. Bland annat handlar det om att se över belysningen i flera gångtunnlar och vid ett par av ortens övergångsställen.

– Vi kommer dessutom att satsa på belysningsträd vid Lödöse pendelstation samt ett fortsatt arbete med att röja sly längs gångstråk och cykelbanor runt om i kommunen, säger Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö och trafik.

– Trygghetsfrågorna är oerhört viktiga för våra medborgare. Det framgår inte minst i den enkät som gjorts inför medborgarlöftet, men även i andra sammanhang där vi möter invånarna, som till exempel i arbetet att ta fram en ny vision för kommunen. Jag är därför oerhört glad att vi nu strukturerar upp och fördjupar samarbetet med polisen kring trygghetsfrågorna i ett lokalt brottsförebyggande råd. Det ökar våra förutsättningar att snabbt kunna identifiera och åtgärda det som skapar otrygghet, avslutar Julia Färjhage.

Mer från lilla edet

Fullsatt salong på filmpremiären

I ett flertal intervjuer och med hjälp av ett rikt…

Mycket på gång på Lödöse museum

Lokaltidningen träffar Marie Jonasson Schmidt och Liselotte Öhrling, som tillsammans…

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Senaste nytt

Döms för våldtäkt mot barn

Händelsen inträffade i januari förra året. En kille som vid…

Festligt 5-årsjubileum på Garverivägen

Det var dukat till fest i Knutpunkten på Ale Seniorcentrum…

Fullsatt salong på filmpremiären

I ett flertal intervjuer och med hjälp av ett rikt…

Ny utmaning väntar för e-sportproffset

William "Sn1lle" Andersson började att intressera sig för e-sport i…

Mycket på gång på Lödöse museum

Lokaltidningen träffar Marie Jonasson Schmidt och Liselotte Öhrling, som tillsammans…

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Extra ljus på brott i nära relation

Lokaltidningen träffar Daniel Norlander och Jessica Ask, kommunpolis i Ale,…

Evenemang för motorburen ungdom

Lördagen den 4 februari bjuds allmänheten in till parkeringsplatsen utanför…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

Lista: Vanligaste brotten i Ale

Under 2022 minskade polisanmälningarna i Sverige med två procent, jämfört…

Allvarligt skadeläge efter olyckan

Det var vid 19.20-tiden under lördagskvällen i närheten av Skepplanda,…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Frukostmöte arrangeras hos Dreampadel

Det pratas om en padeldöd i Sverige. Den senaste tiden…