Lokalt råd för ökad trygghet

LILLA EDET. Medborgarlöftet för Lilla Edets kommun är framtaget. Under innevarande år kommer polisen och kommunen att fokusera på att skapa en tryggare utomhusmiljö och att utveckla det brottsförebyggande arbetet. En konkret aktivitet blir att starta ett lokalt brottsförebyggande råd (Brå) där parterna löpande ska kunna skapa gemensamma lägesbilder när det gäller trygghetsfrågor.

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C) och Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för östra Fyrbodal. Vid detta tillfälle presenterades också nyheten om ett lokalt brottsförebyggande råd i Lilla Edet.

– Ett lokalt Brå handlar om att gemensamt identifiera problem i kommunen, men också om att tillsammans bestämma vilken aktör som bäst kan jobba för att åtgärda problemen. Är det polisen, kommunen eller når vi kanske bäst resultat om vi arbetar tillsammans? Vi kommer att träffas varje månad och diskutera trygghetsfrågor. Min vision är också att vi ska skapa en organisation för att kunna fånga upp snabbt uppkomna frågor och åtgärda dem på bästa sätt, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Polisen kommer också att arbeta för att motverka ordningsstörningar och skadegörelse genom ett större fokus på särskilt drabbade platser.

– Det handlar om att lägga fokus på de områden där det har framkommit att en del kommuninvånare upplever otrygghet. De platserna kan vi lättare lokalisera genom det nya lokala brottsförebyggande rådet, säger Victor Prästbacka.

När det gäller utomhusmiljön så kommer Lilla Edets kommun att genomföra flera insatser för att öka tryggheten. Bland annat handlar det om att se över belysningen i flera gångtunnlar och vid ett par av ortens övergångsställen.

– Vi kommer dessutom att satsa på belysningsträd vid Lödöse pendelstation samt ett fortsatt arbete med att röja sly längs gångstråk och cykelbanor runt om i kommunen, säger Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö och trafik.

– Trygghetsfrågorna är oerhört viktiga för våra medborgare. Det framgår inte minst i den enkät som gjorts inför medborgarlöftet, men även i andra sammanhang där vi möter invånarna, som till exempel i arbetet att ta fram en ny vision för kommunen. Jag är därför oerhört glad att vi nu strukturerar upp och fördjupar samarbetet med polisen kring trygghetsfrågorna i ett lokalt brottsförebyggande råd. Det ökar våra förutsättningar att snabbt kunna identifiera och åtgärda det som skapar otrygghet, avslutar Julia Färjhage.

Gratis!
Mer från lilla edet

Galen utveckling för Babs & The Babes

Barbro Petersen arbetar till vardags som rektor på Tingbergsskolan. Lasse Nilsson är känd i rollen som vd och tillika delägare…

Inför snabbtest på prov

Pilotprojektet genomförs i hemtjänsten i centrala Lilla Edet under fyra veckor. – Därefter utvärderas projektet och vi bestämmer om användningen…

Brand på pappersbruket

Det var strax innan klockan elva på onsdagsförmiddagen som räddningstjänsten fick ett automatlarm från pappersbruket i Lilla Edet och det…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…


Senaste nytt

Installation från hög höjd

Det surrade i luften på Jennylunds friidrottsarena i torsdags. En helikopter lyfte under en dryg timme fyra belysningsstolpar på plats.…

“Vi har fortsatt en hög smittspridning”

Under tre veckor ökade antalet covidfall i Västra Götaland, men förra veckan vände det. 6 642 personer hade då smittats,…

Alebo tar plats i Sveriges Unga Forskningslandslag

Vidar Petersson, som bor i Bohus och går på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg, har undersökt hur man kan introducera…

Glassigt för diabetiker

Varje år startas ett stort antal UF-företag på landets gymnasieskolor. Det här läsåret var det första gången som Bernadottegymnasiet i…

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Banbrytande chef tackar för sig

Emma Eggertsen började sin anställning som enhetschef på Björklidens äldreboende i januari 2016. Hon kom närmast från uppdraget som verksamhetsutvecklare…

Våren, värme och vaccin

Jag tror jag skriver för hela nationen när jag säger att överst på önskelistan just nu står våren, värme och…

Kille slagen och rånad

Det var vid 03.30-tiden under natten till påskafton som en kille i 18-årsåldern blev slagen och rånad på sin mobiltelefon…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Smittan fortsätter att minska i Ale

I tisdags rapporterades det om att smittspridningen i Västra Götaland ökade med 22 procent under förra veckan jämfört med vecka…